MAŁŻEŃSKA, PAR

Pomagamy małżeństwom i parom w pokonaniu trudności życiowych i rozwiązywaniu problemów. Terapia małżeńska i par opiera się na odbudowaniu dobrej, bezpiecznej i satysfakcjonującej obie strony relacji. Nasz zespół składa się z terapeutów z wieloletnim doświadczeniem.


Bazujemy na podejściu Ericksonowskim
opartym na wywoływaniu zmiany przez uruchomienie zasobów tkwiących w człowieku, rozpoznanie ograniczeń i otworzenie dostępu do konstruktywnych aspektów nieświadomości. Stosowane przez nas metody polegają na zorientowaniu na przyszłość w celu twórczego przeorganizowania reakcji.


Pomagamy parom w rozwiązywaniu problemów:

  • wynikających z trudności w porozumiewaniu się,
  • związanych z odnową związku po zdradzie , odbudową zaufania,
  • spowodowanych konfliktami wynikającymi z różnic charakteru,
  • w których jedno z partnerów chce odejść, a drugie pozostać w związku,
  • związanych z niedojrzałością partnerów i braku oddzielenia ich od rodzin pochodzenia,
  • doświadczających agresji i przemocy w związku,
  • doświadczających trudności wynikających z choroby partnera,
  • zawierających ponowny związek,
  • rozwodzących się,
  • chcących poradzić sobie z problemami seksualnymi i prokreacyjnymi oraz przeżywających stratę dziecka.

Polski Instytut Ericksonowski działa od 1993 roku i jest placówką akredytowaną przez The Milton H. Erickson Foundation, INC (Phoenix, Arizona). Uważamy, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, dlatego strategię działań dostosowujemy do specyfiki osoby i problemu. Naszym zdaniem indywidualne podejście decyduje o efektywności terapii.