RODZINNA

Prowadzimy terapię problemów rodzinnych. W Polskim Instytucie Ericksonowskim mogą Państwo korzystać z pomocy specjalistów: psychologa, psychiatry, pedagoga, logopedy.

Pracujemy zgodnie z  podejściem Ericksonowskim. Uważamy, że każda jednostka jest niepowtarzalna i że na efektywność terapii szczególny wpływ ma precyzyjne dostosowanie strategii działań. W pracy uwzględniamy również elementy terapii poznawczej, behawioralnej i systemowej. Miltona H. Ericksona fascynowała wszechstronność, dzięki czemu był gotów pracować z każdą osobą i problemem. W myśl jego założeń zadaniem terapeuty jest wywołanie zmiany przez bezpośrednie lub pośrednie uruchamianie zasobów tkwiących w ludziach i relacjach między nimi.


Polski Instytut Ericksonowski
 działa od 1993 roku i jest placówką akredytowaną przez The Milton H. Erickson Foundation, INC (Phoenix, Arizona), Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Society of Hypnosis ISH.


Pomagamy w radzeniu sobie z:

  • konfliktami rodzinnymi,
  • problemami wychowawczymi,
  • psychologicznymi aspektami prokreacji i porodu,
  • trudnościami w procesie odżywiania się (anoreksja, bulimia),
  • lękami egzaminacyjnymi i problemami w uczeniu się,
  • trudnościami okresu dojrzewania.