aktualności

ARTETERAPIA-XXII EDYCJA

Jesień 2019
Zapraszamy.

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany przez SN Psychoterapii Polskiego Tow. Psychiatrycznego, Poznań. Przyjmujemy zgłoszenia.

więcej...

TRENING PRACY Z CIAŁEM

ZAJĘCIA DLA TERAPEUTÓW. 16.06.2019r.

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atest. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Tow. Psychologicznego.

więcej...

PROGRAM

CURRICULUM - Całościowe Szkolenie z Terapii Ericksonowskiej
(minimum 250 godzin szkoleniowych w nurcie ericksonowskim, 130 godzin superwizji u superwizora Polskiego Instytutu Ericksonowskiego oraz od 1.01.2013 250 godzin pracy własnej).
Niniejszy program jest programem dla psychoterapeutów.

Całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej (Curriculum) składa się z

A) kształcenia umiejętności psychoterapeutycznych
B) metod i narzędzi psychoterapii
C) klinicznych zastosowań podejścia ericksonowskiego
D) terapii własnej
E) superwizji

Całościowe szkolenie psychoterapeuty wymaga:
• szkolenia teoretycznego
• pracy własnej (w co wlicza się zarówno terapię indywidualną, jak i doświadczenia grupowe)
• superwizji
Szkolenie w P.I.E. pomyślane jest tak, aby każdy mógł dobrać zarówno zakres jak i tempo zdobywanych kwalifikacji do subiektywne postrzeganych możliwości i potrzeb.

Warunki uczestnictwa: Szkolenie przeznaczone jest dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci lub studenci ostatnich lat tych kierunków). Studenci  zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.

Terapia własna: Instytut nie określa formy i osoby, u której szkolący zdecyduje się prowadzić terapię własną. Sugerujemy jednakże, aby były to osoby z doświadczeniem, możliwie z certyfikatem psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Instytut może rekomendować osobę terapeuty.

Superwizja: Za superwizorów uznaje się osoby posiadające ten status w Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wybór superwizorów może być poprzedzony indywidualną konsultacją w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Superwizje prowadzone są w Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku, Bydgoszczy.

Ukończenie szkolenia:

 • daje możliwość skutecznego stosowania terapii ericksonowskiejw praktyce klinicznej,
 • daje podstawy do ubiegania się o rekomendację Polskiego Instytutu Ericksonowskiego,
 • daje podstawy do ubiegania się o certyfikatpsychoterapeuty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Prowadzimy następujące całościowe szkolenia z psychoterapii:

 • Curriculum – całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej.
 • Podyplomowy Kurs Psychoterapii spełniający wymogi niezbędnego minimum przy ubieganiu się o certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Podyplomowy Kurs Psychoterapii spełniający wymogi niezbędnego minimum przy ubieganiu się o certyfikat psychoterapeuty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  Rekomendacje:
  Nasze szkolenia posiadają rekomendacje:
  • The Milton H.Erickson Foundation INC Phoenix, Arizona, USA
  • Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Polskiego Towarzystwa Psychologicznego