"Arteterapia. Przestrzeń i miejsce."

« Przejdź do listy aktualności

                W prezentowanej książce Autorzy przybliżyli Czytelnikowi istotę działalności artystycznej w przestrzeniach publicznych. Książka ARTETERAPIA. Przestrzeń i miejsce składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera rozważania teoretyczne na tematprzestrzeni i miejsca, a także roli tych elementów w arteterapii. Rozdział drugi omawia takie zjawiska artystyczne jak public art i street art, ich historię i wybrane przykłady, rozdział trzeci– podstawowe media związane z działaniami artystycznymi w przestrzeni publicznej. W rozdziale czwartym omówiono działania dziesięciu artystów public artu. Rozdział piąty skupia się na projektach profesjonalnych artystów, przedstawianych na festiwalach i w galeriach, podczas gdy rozdział szósty przybliża Czytelnikowi wybrane projekty studenckie, zgrupowane w dwóch cyklach tematycznych: Transformacje i Metamorfoza. Są to opisy realizacji wykonywanych pod naszym kierunkiem, których inicjatorami i autorami bylistudenci – ich projekty były realizowane w kilku różnych miejscach i w różnym czasie.


                ARTETERAPIA. Przestrzeń i miejsce nie jest klasycznym podręcznikiem. Stanowi zbiór materiałów, przykładów działań w przestrzeni publicznej, które mogą się stać pretekstem, inspiracją do wykorzystania przez prowadzących różne własne projekty bądź warsztatyz grupami uczestniczącymi w zajęciach arteterapii, edukacji ekologicznej, artystycznej.