GRUPOWA

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA DLA TERAPEUTÓW i osób zajmujących się pomaganiem.  

 

Zapraszamy na nową edycję psychoterapii grupowej  dla psychoterapeutów. 
Rozpoczęcie planujemy na kwiecień 2021 roku. Zaznaczamy, że terapia będzie się odbywała na żywo lub on line w zależności od zaleceń  epidemiologicznych.

Terminy spotkań nowej grupy - edycja 2021/22:
  1. 11.04.2021
  2. 16.05.2021
  3. 20.06.2021
Kolejne terminy zostaną ustalone wkrótce.
 

Terminy spotkań poprzedniej grupy - edycja 2019/20:

6.12.2020
17.01.2021
21.02.2021
21.03.2021


Grupa przeznaczona jest dla:
terapeutów zainteresowanych podjęciem terapii własnej w ramach szkolenia w zawodzie, osób o akademickim wykształceniu psychologicznym, medycznym, pedagogicznym, osób szkolących się w zakresie psychoterapii, studentów ostatnich lat w.w. kierunków, zamierzających podjąć szkolenie w zakresie psychoterapii i osób o innym (niewymienionym wyżej) wykształceniu posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia.

Podjęcie psychoterapii grupowej dla terapeutów  (i osób zajmujących się pomaganiem) umożliwia:

* przyjrzenie się swoim relacjom społecznym;
* nauczenie się nawiązywania relacji w sposób wzajemnie wspomagający;
* odkrywanie zaskakujących, twórczych aspektów funkcjonowania w rolach społecznych;
* poszukiwanie nowych rozwiązań;
* nawiązanie bliskich kontaktów, jakie mogą zaowocować współpracą zawodową;
* badanie własnej motywacji wyboru zawodu terapeuty; motywacji do niesienia pomocy;
* poszukiwanie zasobów i źródeł wsparcia w roli zawodowej;
* spełnienie potrzebnego do certyfikatu warunku odbycia psychoterapii grupowej.


Prowadzenie:

Monika Mirek-Klajs – specjalista psycholog kliniczny, certyfikowana  psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej zarówno indywidualnej jak i grupowej, dwanaście lat pracy na oddziale zaburzeń osobowości i  nerwic oraz dziesięć lat w klinice psychiatrii. Integruje podejście ericksonowskie z psychodramą – ma tytuł asystenta psychodramy. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie terapii stanów ego. Stosuje autorską technikę - pracę z bajką tworzoną przez pacjenta.

Elżbieta Sońta - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista terapii uzależnień. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną i małżeńską ze szczególnym uwzględnieniem rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu.

Zajęcia prowadzone będą raz w miesiącu, w niedziele, w godzinach 9.00 - 16.30, w siedzibie P.I.E., ul. Wioślarska 27.

Grupa ma charakter zamknięty. Obejmuje 11 sesji (jedno ze spotkań będzie koncentrować się na pracy z ciałem  - współprowadzenie: Iwona Woźniakowska). Razem 110 godzin terapeutycznych.

Koszt jednego spotkania: 360 zł.
Prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego poniżej formularza: info@p-i-e.pl

Serdecznie zapraszamy.

Przed pierwszym spotkaniem grupowym możliwa jest telefoniczna rozmowa z jedną z osób prowadzących. W tym celu można zadzwonić do sekretariatu Instytutu tel. (42/688 48 60) zostawić swój numer, a terapeutka oddzwoni.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

„Grupa może być „żywym laboratorium”, w którym pacjent eksperymentuje zdrowsze sposoby nawiązywania relacji, wypróbowuje nowe sposoby radzenia sobie i podejmowania ryzyka wyrażania siebie. W grupie możliwe jest rozwiązywanie podstawowych dylematów ludzkich – na ile być blisko, autentycznie i zaangażowanym z drugim człowiekiem.”

/J. D. Yalom /

Psychoterapia grupowa jest formą terapii, której istota tkwi w interakcjach, jakie zachodzą między osobami biorącymi udział w terapii oraz w relacjach z terapeutą lub terapeutami.

 Terapia grupowa umożliwia:

  • poszukiwanie nowych rozwiązań istniejących problemów;
  • przyjrzenie się własnym procesom intrapsychicznym i relacjom społecznym;
  • uczenie się nawiązywania relacji w sposób wzajemnie wspomagający;
  • odkrywanie zaskakujących, twórczych aspektów funkcjonowania w rolach społecznych.

Polski Instytut Ericksonowski w swojej obecnej ofercie proponuje grupę dla psychoterapeutów i osób zawodowo zajmujących się pomaganiem.