A.2. Kontrakt, strategia, zasoby praktyczne umiejętności psychoterapeutyczne Zespół Nauczycieli Instytutu Łódź: od 3-4.02.2023
« wróć...

A.2. Kontrakt, strategia, zasoby - praktyczne umiejętności psychoterapeutyczne

Termin:  I. 3-4.02.2023, II. 3-4.03.2023, III. 14-15.04.2023, IV. 23-24.06.2023, V. 15-16.09.2023
Prowadzące:
Inga Nowak-Dusza, Anna Wierzbowska, Dorota Młynek-Nowaczyk, Katarzyna Zaborska
Miejsce:  Łódź
Koszt: 1950 zł

PROGRAM SZKOLENIA

Proponowany cykl zajęć jest zmodyfikowaną wersją cyklu, realizowanego poprzednio pod tytułem „Spotkanie, zasoby, proces” – kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej. Aktualny cykl pięciu spotkań umożliwia poznanie podstawowych aspektów psychoterapii, ale także w większym stopniu niż dotychczas, wprowadza w istotę i specyfikę terapii ericksonowskiej.
Celem zajęć jest dostarczenie doświadczeń i rozwijanie umiejętności praktycznego stosowania podejścia strategicznego w terapii indywidualnej pacjenta.

WARSZTAT I : KONTRAKT TERAPEUTYCZNY

1. Istota terapii ericksonowskiej – metafory psychoterapii.
2. Systemy pomocy klinicznej. Zasady etyczne psychoterapeuty.
3. Razem czy osobno – formy terapii.
4. Kryteria kwalifikacji, warunki konieczne do prowadzenia terapii, motywacja do terapii.
5. Zawarcie kontraktu terapeutycznego, budzenie nadziei i pozytywnych oczekiwań, zasady spotkań.
6. Świadomy i nieświadomy cel terapii.

WARSZTAT II. KONTAKT I RELACJA TERAPEUTYCZNA

1. Model efektywnej komunikacji – dostrojenie i prowadzenie, posługiwanie się językiem klienta, rozpoznawanie mowy ciała.
2. Pozycje słuchania terapeutycznego wg. Enrighta.
3. Zjawiska transowe w relacji pacjent-terapeuta.
4. Sposoby budowania współpracy z pacjentem.
5. Spożytkowanie oporu.

WARSZTAT III. DYNAMIKA PROCESU TERAPEUTYCZNEGO

1. Zasiewanie idei zmiany.
2. Rozpoznanie indywidualności pacjenta i jego zasobów w kontekście rozwojowym i systemowym.
3. Planowanie strategii terapii.
4. Fazy procesu terapii – dostrojenie i prowadzenie.
5. Dynamika sesji terapeutycznej.
6. Efektywność psychoterapii.

WARSZTAT IV. ZASOBY TERAPEUTY I PACJENTA

1. Idea spożytkowania w terapii ericksonowskiej.
2. Wydobywanie i rozpoznawanie zasobów pacjenta.
3. Osoba terapeuty – rozpoznawanie i spożytkowanie własnych zasobów w prowadzeniu procesu.
4. Spożytkowanie kreatywności pacjenta i terapeuty.
5. Granice w relacji, stopień wyodrębnienia, stabilności i tożsamości terapeuty.

WARSZTAT V. TRENOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA SESJI TERAPEUTYCZNEJ

1. Rozwijanie umiejętności terapeutycznych – nawiązania kontaktu i stworzenia relacji z pacjentem.
2. Ćwiczenie umiejętności tworzenia planu i strategii terapii w oparciu o diagnozę ericksonowską.
3. Niedyrektywna komunikacja z pacjentem.
4. Zasoby pacjenta oraz terapeuty w procesie terapii.
5. Spożytkowanie obserwacji w celu udzielenia informacji zwrotnych uczestnikom zajęć.

 

 

Prowadzące szkolenie

INGA NOWAK-DUSZA

 • Psycholog, psychoterapeutka.
 • Przez wiele lat służyła w wojsku jako psycholog, nauczyciel i analityk.
 • W zakresie psychoterapii szkoliła się m.in. w M. H. Erickson Fundation, Phoenix, AZ, USA.
 • Specjalizuje się w pracy z pacjentem indywidualnym, parami i rodzinami, poddając ją regularnej superwizji. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla kobiet.

ANNA WIERZBOWSKA

 • Psycholog kliniczny.
 • Certyfikowana psychoterapeutka S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Certyfikowana terapeutka EAP (European Association for Psychotherapy).
 • Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w P.I.E. pod kierunkiem Krzysztofa Klajsa z udziałem zagranicznych terapeutów, uczniów M. H. Ericksona  takich  jak:  B.A. Erickson, J. Zeig,  B. Geary,  E. Rossi, S. Lancton, J. Mills, B. Alman i  terapeutów  europejskich: B.Trenkle, S. Singer-Fischer, W. Buntinga. Ukończyła dwuletnie międzynarodowe szkolenie w ZIST (Penzberg, Niemcy), organizowane przez M. H. Erickson Foundation, (Phoenix, USA).
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną.  Specjalizuje się w pracy z młodzieżą.

DOROTA MŁYNEK-NOWACZYK

 • Specjalista psycholog kliniczny,
 • certyfikowana psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Z zakresu psychoterapii szkoliła się między innymi w M.H. Erickson Foundation w Phoenix w USA. Ukończyła dwuletni kurs Terapia Stanów Ego.
 • Specjalizuje się w terapii indywidualnej oraz terapii par.

KATARZYNA ZABORSKA

 • Dr nauk humanistycznych
 • psycholog
 • ukończyła Szkołę Trenerów przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
 • Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną.
 • Członek  założyciel  Polskiego  Stowarzyszenia  Integracji Psychoterapii.  
 • Ukończyła zaawansowane szkolenie w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ.