PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA PACJENTÓW

Termin: 23.10.2022; 27.11.2022; 11.12.2022; 22.01.2023; 19.02.2023; 19.03.2023; 23.04.2023; 21.05.2023; 25.06.2023.
Prowadzące: Anna Stefaniak, Anna Adamiak-Tazbir
Koszt: 420 zł / jedno spotkanie. Grupa składa się z 10 spotkań.
Zapisy: Sekretariat PIE. Tel: 42 688 48 60 /mail: info@p-i-e.pl

 

 

Zapraszamy osoby zmagające się z:

 • zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i psychosomatycznymi
 • impulsywnością, irytacją i gniewem
 • zaburzeniami emocjonalnymi i adaptacyjnymi
 • trudnościami w relacjach z innymi (społecznymi, rodzinnymi i partnerskimi)
 • trudnościami w relacji ze sobą
 • żałobą i stratą
 • skutkami traumatycznych doświadczeń

 

Uczestnictwo w terapii grupowej pomaga w:

 • poszukiwaniu nowych rozwiązań, daje poczucie wzrostu i rozwoju
 • poszerzeniu samoświadomości
 • ułożeniu sobie lepszych relacji z ludźmi
 • efektywnym zarządzaniu własną energią życiową i indywidualnym potencjałem
 • przekraczaniu własnych ograniczeń
 • uwrażliwieniu i otwarciu się na różnorodne formy wyrażania siebie

 

Terapia grupowa jest formą psychoterapii, umożliwiającą uruchomienie procesów trudnych do zrealizowania w pracy indywidualnej. Umożliwia obserwowanie, jak inni uczestnicy grupy radzą sobie z problemami oraz jak zmienia się ich życie dzięki korzystaniu z nowych umiejętności. Atmosfera akceptacji, praca w grupie daje możliwość ujawnienia swojego prawdziwego „ja”.  Akceptacja i zrozumienie ze strony uczestników grupy pomagają  przełamać opory wobec innych ludzi  i  decydują o późniejszych zmianach w życiu.

 

Liczebność:  10-15 osób. Grupa ma charakter zamknięty.

 

Prowadzące:

 • Anna Stefaniak - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 4,5 letnie specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Zrealizowała program Całościowego Szkolenia z Terapii Ericksonowskiej - CURICULLUM. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par, rodzin oraz grupy terapeutyczne.
 • Anna Adamiak-Tazbir - psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła 4,5 letnie specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, par i rodzin. Udziela konsultacji oraz prowadzi psychoterapię dla osób w sytuacjach kryzysowych, uzależnionych, pomoc osobom chorym onkologicznie.

Forma:  Terapia będzie odbywała  się w siedzibie Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi,  ul. Wioślarska 27 (w wypadku ponownych, czasowych zaostrzeń związanych z epidemią, pojedyncze spotkania wyjątkowo mogą odbyć się w trybie online).

Czas trwania: rozpoczęcie grupy - wrzesień 2022 r. Pierwszy cykl spotkań obejmuje 10 sesji (do czerwca 2023), raz w miesiącu w godz. 9.00-17.00 w niedzielę. Po tej fazie można będzie zakończyć terapię lub przedłużyć udział w grupie na kolejny cykl od września 2023 do czerwca 2024.

Terminy spotkań: 18.09.2022; 23.10.2022; 27.11.2022; 11.12.2022; 22.01.2023; 19.02.2023; 19.03.2023; 23.04.2023; 21.05.2023; 25.06.2023.

 

Koszt jednego spotkania:  420 zł.

Zgłoszenia: Prosi­my o kontakt z sekretariatem PIE. Tel: 42 688 48 60 /mail: info@p-i-e.pl

Przed pierwszym spotkaniem grupowym odbędzie się rozmowa z jedną z terapeutek. W tym celu prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 

 

Zachęcamy do posłuchania... O psychoterapii grupowej opowiadają.... Anna Adamiak-Tazbir oraz Anna Stefaniak