szkolenie "Praca z nieświadomością w zaburzeniach lękowych i depresyjnych."

Termin:  1-2.10.2023
Prowadząca: Norma Barretta (szkolenie będzie tłumaczone na język polski)

Miejsce:  Łódź
Koszt: 1290 zł

Praca z nieświadomością w zaburzeniach lękowych i depresyjnych.

 

Ostatnie lata przyniosły nieoczekiwane wyzwania w zakresie zdrowia psychicznego. Kilkuletni czas pandemii, ograniczenie możliwości bezpośrednich kontaktów, lockdown i wojna w Europie spowodowały istotny wzrost poziomu lęku i reakcji depresyjnych. Wiele osób zmaga się z obciążającymi emocjami i poczuciem spadku własnej wartości. Nagromadzenie obciążających bodźców powoduje zmiany w przestrzeni nieświadomej. Można je opisać jako wytworzenie i utrwalenie wewnętrznych dialogów, jakie w dłuższej perspektywie nasilają zarówno stany lękowe, jak i depresyjne reakcje. Zapętlenie się w takich dialogach jest zarówno nieintencjonalne jak i nieświadome.

Warsztat przedstawi możliwości przeformułowania tych wewnętrznych reakcji. Bazująca na wzorcach M. H. Ericksona praca na nieświadomym poziomie, interwencje transowe oraz zmiana istotnych aspektów wewnętrznej komunikacji będzie istotą tych zajęć.

Podczas warsztatu będzie okazja, aby:
- zdobyć umiejętności, pozwalające na lepsze rozumienie i skuteczniejszą pracę z osobami zmagającymi się z obszarami wypełnionymi lękiem, stanami depresyjnymi i obniżonym poczuciem własnej wartości.
- uczestniczyć w demonstracjach klinicznych

 

 

Dr Norma Barretta ma bogate, ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie aktywności zawodowej. Jej praca jest przykładem witalności i afirmacji życia. Ukazuje, jak można kierować aktywnością zawodową tak, by zachować pasję i ciekawość oraz skutecznie radzić sobie z emocjonalnymi obciążeniami. Podczas warsztatów dzieli się bogactwem swojego terapeutycznego oraz życiowego doświadczenia. Ci z terapeutów, którzy choć raz w nich uczestniczyli, pamiętają, jak łatwo przyjąć atmosferę głębokiej wewnętrznej pracy, jaką tworzy ta niezwykła osoba.

W młodości zafascynowana siłą i skutecznością języka, ukończyła zaawansowane szkolenie w NLP pod kierunkiem Johna Grindera i Judith De Lozier. To doświadczenie zachęciło ją do nauki u Dr M.H. Ericksona. Spędziła ponad 100 godzin obserwując terapeutyczną pracę Ericksona i dyskutując różne aspekty specyficznych interwencji. Czerpała inspirację z elegancji, z jaką posługiwał się językiem. „Używał go z niezwykłą precyzją – z wprawą doskonałego chirurga (…) Kiedy superwizowałam u Niego pracę, ubierał swoje odpowiedzi w barwne wielowątkowe metafory. Mogłam je później dopasować do indywidualności pacjentów.”

Dr Barretta ma polskie korzenie. Jej ojciec wyemigrował z Polski. Był muzykiem. W 1939 roku jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej miała rozpocząć studia w Polsce. Jest nestorką psychoterapii ericksonowskiej. Kilkakrotnie prowadziła dla nas zajęcia z mężem Philem, a w roku 2015 i 2018 z córką Jolie.

 

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci lub studenci ostatnich lat tych kierunków). Studenci  ostatnich lat tych kierunków zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE Z NORMĄ BARRETTĄ

 

Osoby, które nie chcą rejestrować się przez nasz system, proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go mailem na info@p-i-e.pl.