aktualności

WOLF BÜNTIG

Z ogromnym żalem i bólem zawiadamiamy, że w dniu 14 sierpnia, w godzinach porannych zmarł Wolf Büntig (17.09.1937 – 14.08.2021)

więcej...

ERICKSONOWSKIE METODY W PSYCHOTERAPII DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN

od 28.09.2021, szkolenie online
Susy Signer-Fischer

więcej...

TO MA SENS - PSYCHOTERAPIA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

27.11.2021, szkolenie online
Joanna Szczepańska-Gieracha

więcej...

IZA POŁOŃSKA

ambasadorką Fundacji PIE

więcej...

REKOMENDACJE PIE

Rekomendacje Instytutu dla terapeutów pracujących w nurcie ericksonowskim.

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

« Przejdź do listy aktualności

KURS PSYCHOTERAPII ATESTOWANY PRZEZ SEKCJĘ PSYCHOTERAPII POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Kierownik Kursu: Krzysztof Klajs

    Program Instytutu przeznaczony jest dla profesjonalistów zatrudnionych w obszarze ochrony zdrowia psychicznego – psychologów, lekarzy, pedagogów.
    Szkolenie przygotowuje do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obejmuje: teorię, szkolenie w zakresie umiejętności praktycznych oraz superwizję prowadzonych terapii.
    Ma na celu dostarczenie uczestnikom podstawowych umiejętności umożliwiających samodzielne prowadzenie terapii w nurcie ericksonowskim oraz strategicznej terapii rodzin.

Program szkolenia przewiduje części:

1.    Teoretyczną (210 godzin):

a)  zawierającą podstawową wiedzę o wiodącym w szkoleniu nurcie ericksonowskim (hipnoterapia ericksonowska jest uznana jako odrębna szkoła psychoterapii)
b)  zawierającą wiedzę o podejściu systemowym (a szczegółowo strategicznej terapii rodzin) jako drugim wiodącym w szkoleniu nurcie
c) zawierającą wiedzę w zakresie uzupełniającym o wszystkich pozostałych uznanych koncepcjach teoretycznych tzn. psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej i humanistyczno-egzystencjalnej
d) zawierającą wiedzę dotyczącą podstaw kontraktu terapeutycznego, dynamiki procesu terapii indywidualnej i grupowej oraz zagadnień etycznych, uznając ją za uniwersalną i niezależną od szkół terapeutycznych

2.  Praktyczną (zasadniczą i specjalistyczną) (297 godzin):

Wiedza o wiodących w szkoleniu nurtach jest pogłębiona w części praktycznej poświęconej:
    rozwijaniu umiejętności stosowania specyficznych metod terapii ericksonowskiej (hipnoza, metafora, zadania domowe, rytuały) i strategicznej rodzin (genogram, konstelacje rodzinne, zadania domowe, trening umiejętności, przewartościowanie, przerywanie wzorca)
oraz
    zastosowaniu ich w rozwiązywaniu problemów klinicznych
Uczestnicy programu mogą pogłębiać wiedzę i umiejętności przez dalsze szkolenie w Instytucie, uczestniczenie w warsztatach prowadzonych przez wykładowców zagranicznych także z innych Instytutów Ericksonowskich, udział w konferencjach organizowanych przez Instytut, wyjazdy na staże zagraniczne.
    Program realizowany jest w formie zajęć warsztatowych zawierających wykład, demonstracje, pokazy wideo, ćwiczenia praktyczne, odgrywanie ról. Uczestnicy otrzymują materiały warsztatowe. Od pierwszego roku zajęcia obejmują teorię i ćwiczenia umiejętności, od drugiego roku rozpoczyna się superwizja i staż, udział w grupie terapeutycznej.

Miejsce i czas
    Szkolenie odbywa się w formie dwudniowych spotkań (piątek-sobota, lub sobota-niedziela), w siedzibie Instytutu (lub w filii w Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu). Warsztaty dotyczące hipnozy trwają  5 dni i mają charakter wyjazdowy. W pierwszych dwóch latach realizowana jest część podstawowa i zasadnicza, w drugim i trzecim roku część specjalistyczna, superwizja, staż i grupa terapeutyczna. Szkolenie może mieć charakter indywidualny, dostosowany do dotychczasowych umiejętności i doświadczeń osoby szkolącej się.

Staż
    W formie obserwacji sesji terapii rodzinnej i terapii grupowej w Instytucie. Osoby odbywające staż w Instytucie prowadzą pod superwizją terapię indywidualną (dwa procesy terapeutyczne). Szkolących się obowiązuje miesięczny staż kliniczny.

Superwizje
    Superwizja indywidualna (30 godzin) i superwizja  w małej kilkuosobowej grupie superwizyjnej prowadzonej przez superwizorów Instytutu (90 godz.). Odbywa się raz w miesiącu. Prowadzona jest głównie w nurcie ericksonowskim, choć uwzględnia również inne szkoły terapeutyczne.

Rozwój osobisty
    120 godzin własnej terapii indywidualnej kandydata i udział w grupie terapeutycznej dla terapeutów (40 godz.), która odbywa się w Instytucie. Instytut nie określa formy i osoby, u której szkolący zdecyduje się prowadzić terapię własną (ze względu na ograniczoną liczbę certyfikowanych terapeutów ericksonowskich, którzy w większości są nauczycielami na kursie, Instytut nie wymaga aby terapia własna odbyta została w nurcie ericksonowskim). Instytut może rekomendować osobę terapeuty. Uczestnicy mogą dodatkowo brać udział w grupach wsparcia dla terapeutów. Osoby prowadzące szkolenia nie prowadzą terapii osób, które szkolą.

Warunki uzyskania świadectwa
    Warunkiem ukończenia szkolenia jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:
- Uczestnictwo w wymaganej ilości godzin szkolenia
- Przedstawianie na piśmie przynajmniej dwóch opisów prowadzonych terapii
- Przedstawienie nagrań przynajmniej dwóch sesji terapeutycznych
- Przedstawienie pracy przeglądowej dotyczącej wybranego tematu
- Pozytywna opinia superwizora