aktualności

SENIORALIA 2021

"Podróż z oddechem"
25.05.2021 godz: 18:00
spotkanie online

więcej...

„PODRÓŻ Z ODDECHEM”

zajęcia ruchowe inspirowane pracą transową M.H.Ericksona i mikroruchami M.Feldenkraisa; online

więcej...

BRENT GEARY PH. D.

możliwość obejrzenia fragmentów wykładów
16.05.2021 9:00-13:30.

więcej...

REKOMENDACJE PIE

Rekomendacje Instytutu dla terapeutów pracujących w nurcie ericksonowskim.

więcej...

Michael D. Yapko Ph.D.

« Przejdź do listy aktualności

MICHAEL D. YAPKO, PH.D.
Podejście strategiczne i hipnoza w leczeniu depresji.
Siła dyrektywnego podejścia w uczeniu umiejętności regulacji nastroju
czteroczęściowe szkolenie onlineTermin: 15, 16, 22, 23 czerwca 2021 r.; godz 16:00 – 20:00
Forma: online
Koszt: 890 zł do 31 maja 2021; po 31 maja 1190 zł
Dla uczestników warsztatu z dr Geary przewidujemy zniżkę i opłatę w wysokości 790 zł przy rejestracji i wniesieniu opłaty do 31 maja 2021.


Podczas szkolenia dr Yapko omówi następujące tematy:

 • Jak pandemia COVID-19 zmusza do ponownego przemyślenia tego, co myśleliśmy, że wiemy o depresji i psychoterapii?
 • Dlaczego depresja nie jest uwarunkowana jedynie chemią mózgu, genami, dietą czy osobistymi słabościami?
 • Jak jeden kluczowy czynnik - oczekiwania - wpływa na każdy etap leczenia depresji?
 • Jak uczucia mogą zwodzić przy podejmowaniu decyzji, prowadząc do nieumyślnego pogłębiania depresji?
 • W jaki sposób depresja negatywnie wpływa na pary, małżeństwa i rodziny oraz co z tego wynika dla skutecznego leczenia?
 • Dobrze zaprojektowana sesja hipnozy, uczenie się przez doświadczenie, zmiana wzorców depresji
 • Czynnik, jaki w największym stopniu wpływa ocenę, czy związek jest dobry czy zły, zdrowy czy niezdrowy, wartościowy czy jest stratą czasu. Jak świadomość tego może łagodzić twoje cierpienie?
 • Jak działać prewencyjnie i ograniczyć "dziedziczenie depresji" przez dziecko?
 • Znaczenie koncentracji uwagi – istoty pracy w hipnozie - w rozwijaniu umiejętności samoregulacji emocjonalnej.
 • Dynamika stosowania zadań między sesjami w celu katalizowania postępów.

 

      Depresja już przed wybuchem pandemii COVID-19 była najczęściej występującym zaburzeniem nastroju zarówno w Europie jak i na całym świecie. W efekcie sytuacji epidemicznej obserwujemy gwałtowny wzrost ilości osób skarżących się na wysoki poziom lęku i obniżenie nastroju. Nie jest to zaskoczeniem gdyż depresja i zaburzenia lękowe często współwystępują. Długofalowy wpływ światowego kryzysu związanego z COVID-19 nie jest jeszcze znany, ale już teraz obserwujemy, że poczucie izolacji, bezradności a także poczucie beznadziei nasila lęk i depresję u wielu osób.

     Depresja nie tkwi jedynie w neurochemii - jej źródłem są okoliczności, w jakich człowiek się znajduje. To spostrzeżenie zmusza nas do ponownego przemyślenia tego, co sądzimy o depresji, kto i w jakich okolicznościach jest na nią narażony, a co najważniejsze - co robić, gdy staramy się pomagać innym.

     „Podejście strategiczne i hipnoza w leczeniu depresji. Siła dyrektywnego podejścia w uczeniu umiejętności regulacji nastroju” to czteroczęściowe szkolenie online, podkreśla znaczenie spożytkowania proaktywnych i ukierunkowanych interwencji w leczeniu depresji. Sposób, w jaki terapeuta myśli o naturze depresji, to jak sobie odpowiada na podstawowe pytania – np. co powoduje depresję - w oczywisty sposób ukierunkowuje leczenie, jakie podejmie specjalista.

     Niezależnie od preferowanego podejścia psychoterapeutycznego, eksperci w dziedzinie depresji są zgodni, że leczenie musi być wielowymiarowe i aktywne. To stanowi pod-stawę do stosowania hipnozy i interwencji strategicznych. Ponadto, im więcej dowiadujemy się o neurobiologii depresji, zwłaszcza o neuroplastyczności i neurogenezie, tym ważniejsze w leczeniu stają się dobrze zaprojektowane procesy uczenia się poprzez doświadczenie. Do takich procesów zalicza się hipnoza i zadania.

     Dr Yapko jest autorem cenionych publikacji na temat depresji „Keys to Unlocking Depression”, „Depression is Contagious” , „Hypnosis and Treating Depression” , „Breaking the Patterns of Depression” oraz „Hand-Me-Down Blues”. W języku polskim nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazały się dwa tytuły tego Autora "Pod-stawy hipnozy" w 2000 roku oraz "Kiedy życie boli. Dyrektywy w leczeniu depresji" w 2002. Publikacje te ukazują nowe możliwości i podważają wiele konwencjonalnych przekonań, jakie terapeuci mają na temat depresji i jej leczenia. Podczas szkolenia zwrócimy szczególną uwagę na to, w jaki sposób życie społeczne bezpośrednio kształtuje naszą perspektywę a tym samym silnie wpływa na sposób, w jaki myślimy i czujemy.

     Relacje z ludźmi mogą przygnębiać ale mogą także być źródłem ukojenia. Badania naukowe dotyczące depresji są szybko rozwijającą się dziedziną wiedzy. Najnowsze wskazu-ją na to, że im więcej wiemy o biologii depresji, tym większe znaczenie w jej zrozumieniu i w skutecznym leczeniu odgrywa zarówno psychologia jak i doświadczenia życia społeczne-go. W trakcie warsztatu dokładnie przeanalizujemy sposób, w jaki terapia, sama będąc procesem społecznym, może uczyć umiejętności, które zmniejszają depresję, a nawet jej zapobiegają. W trakcie szkolenia są przewidziane wykłady, dyskusje, przykłady przypadków oraz ustrukturyzowane ćwiczenia.

     Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie przez uczestników umiejętności stosowania hipnozy w leczeniu depresji.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

Część 1: Wypracowanie realistycznego spojrzenia na depresję. Korzyści płynące ze stosowania hipnozy.

 • Sprawdź swoje założenia na temat depresji: kto, co, dlaczego i jak.
 • Czego COVID-19 nauczył nas o podatności na zachorowanie?
 • Biologia i psychologia na kursie kolizyjnym.
 • Co psychoterapia może zrobić lepiej niż leki?
 • Modele depresji: To, jak myślisz o depresji, ma duże znaczenie.
 • Cele leczenia: Na czym należy skupić uwagę?
 • Depresja jest pojęciem globalnym, obejmującym wiele struktur składowych.
 • Co to znaczy być klinicystą zorientowanym na działanie? Radzenie sobie z apatią.
 • Zalety metod koncentracji uwagi, zwłaszcza hipnozy.
 • Rola oczekiwań w kształtowaniu reakcji na leczenie.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętności: Hipnoza i budowanie oczekiwań.


Część 2: Koncentracja na jednostce

 • Indywidualne czynniki ryzyka depresji.
 • Myślenie globalne i jego implikacje.
 • Niejednoznaczność i jej rola w lęku i depresji.
 • Style radzenia sobie ze stresem, jakie pogarszają sytuację.
  Przydatne umiejętności rozwiązywania problemów.
 •   Ćwiczenie w całej grupie: Postrzeganie możliwości kontroli.
 • Ćwiczenie rozwijające umiejętności: Hipnoza i tolerowanie niejednoznaczności.


Część 3: Koncentracja na relacjach

 • Jesteśmy istotami społecznymi ale COVID-19 wymusił izolację społeczną; co teraz?
 • Depresja jako społeczne zakażenie.
 • Socjalizacja jest potężną siłą: programowanie wartości, role społeczne i zasady.
  Dzieci i młodzież, COVID-19 i depresja.
 • Umiejętności społeczne, jakich często brakuje w relacjach osób z depresją.
 • Umiejętności percepcji społecznej: jak realistycznie oceniasz innych?
 • Budowanie relacji w sposób, zmniejszający ryzyko depresji.
 • Ćwiczenie rozwijające umiejętności: Hipnoza i budowanie orientacji zewnętrznej/społecznej.


Część 4: Kluczowe punkty. Kluczowe strategie w leczeniu depresji.

 • 10 kluczowych strategii pracy z osobami cierpiącymi na depresję.
 • Ćwiczenie rozwijające umiejętności: Hipnoza i aktywizacja behawioralna.
 • Co z samopomocą? Co z grupami wsparcia? 
 • Co robić, kiedy masz depresję?
 •   Czego NIE robić w depresji?
 •   Kiedy szukać profesjonalnej pomocy?
 •   Nauka myślenia prewencyjnego.
 • Podsumowanie.Michael D. Yapko Ph.D. Dr Michael Yapko, Ph. D. – psycholog kliniczny, dyrektor Instytutu The Milton H. Erickson Institute of San Diego, od 40 lat specjalizuje się w pracy z pacjentami depresyjnymi. Nauczyciel psychoterapii cenio-ny na całym świecie.  Dr Yapko jest autorem popularnych książek na temat depresji „Keys to Unlocking Depression”, „Depression is Contagious” , „Hypnosis and Treating Depression” , „Breaking the Patterns of Depression” oraz „Hand-Me-Down Blues”. W języku polskim nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazały się dwie książki dr Yapko "Podstawy hipnozy" w 2000 roku oraz "Kiedy życie boli. Dyrektywy w leczeniu depresji" w 2002. Dr Yapko jest członkiem The International Society of Hypnosis, Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz American Society of Clinical Hypnosis. Jest laureatem nagrody Division 30 Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego za wybitne zasługi dla profesjonalnej hipnozy, laureatem Pierre Janet Award for Clinical Excellence przyznawanej przez ISH, nagrody za całokształt twórczości honorującej jego liczne zasługi dla hipnozy oraz na-grody Milton H. Erickson Foundation Lifetime Achievement Award for Outstanding Contri-butions to the Field of Psychotherapy.
Więcej informacji o programie nauczania i publikacjach dr Yapko można znaleźć na stronie internetowej: www.yapko.com.

 

Zajęcia przeznaczone są dla terapeutów posiadających wiedzę i doświadczenie kliniczne związane ze stosowaniem hipnozy w psychoterapii.  Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie minimum jednego szkolenia z podanych poniżej:
•    B.3. Królewska droga do nieświadomości - wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej w PIE
•    A.3. Siła źródła – autohipnoza
•    uczestnictwo we wcześniejszych warsztatach (indywidualnych bądź konferencyjnych) Normy Barretty, Brenta Geary, Michaela Yapko lub J. K. Zeiga
•    ukończenie innych równoważnych szkoleń poza PIE.
Jeśli nie byłaś/byłeś na wymienionych szkoleniach a chcesz wziąć udział w szkoleniu dr Yapko - skontaktuj się z Sekretariatem Instytutu (info@p-i-e.pl).


POBIERZ FORMULARZ REJESTRACYJNYJeżeli brałaś/eś udział w szkoleniu z dr Geary "Kliniczne zastosowanie hipnozy" pobierz ten formularz rejestracyjny.

POBIERZ FORMULARZ REJESTRACYJNY (dla uczestników szkolenia z dr Geary)Aby zgłosić się na szkolenie, prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy na info@p-i-e.pl.