aktualności

„PODRÓŻ Z ODDECHEM”

zajęcia ruchowe inspirowane pracą transową M.H.Ericksona i mikroruchami M.Feldenkraisa; online

więcej...

IZA POŁOŃSKA

ambasadorką Fundacji PIE

więcej...

CHWILE WYTCHNIENIA

Zapraszamy do posłuchania profilaktycznych sesji terapeutycznych.

więcej...

REKOMENDACJE

Terapeuci rekomendowani przez  Instytut.

więcej...

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest metodą leczenia rozmaitych schorzeń i problemów natury psychicznej. Cele psychoterapii ukierunkowane są na zmianę zachowań i postaw pacjenta, jak również na rozwój jego kompetencji emocjonalnych. Pacjent określa problem, nad którym chce pracować – cel psychoterapii. Podejmuje odpowiedzialność za własne zaangażowanie w terapię. Terapeuta korzysta z celowych działań (np. pytań, zadań, proponowanych doświadczeń itp.)  aby wspierać i stymulować pacjenta w dążeniu do celu.

W Polskim Instytucie Ericksonowskim można korzystać z pomocy specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy.

Nasz zespół składa się z psychoterapeutów z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzimy sesje terapeutyczne w Instytucie w Łodzi oraz współpracujemy z terapeutami z całej Polski.

Czas trwania terapii jest uzależniony od celów, oczekiwań pacjenta oraz podejścia stosowanego przez terapeutę. Zwykle trwa od kilku do kilkudziesięciu sesji. Jedna sesja terapii trwa od 45 do 50 minut. Spotkania terapii indywidualnej odbywają się zwykle raz w tygodniu. Sesje terapii rodzinnej czy terapii par odbywają się nieco rzadziej (np. raz na dwa tygodnie) i uczestniczy w nich więcej osób (para lub rodzina).

Koszt sesji psychoterapii / konsultacji w PIE w Łodzi, wynosi 150 zł.

 

W Polskim Instytucie Ericksonowskim prowadzimy:
- psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych;
- psychoterapię małżeńską i dla par;
- psychoterapię rodzinną, z uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
- terapię logopedyczną;
- terapię grupową;
- treningi;
- ustawienia systemowe;

- diagnozę;
- poradnictwo.

Osoby będące w terapii (indywidualnej bądź rodzinnej) prosimy o rozmowę z terapeutą w celu doboru zajęć wspomagających leczenie (np. trening lub ustawienia systemowe itp).

W celu zgłoszenia się na terapię prosimy o telefoniczny kontakt z Instytutem w Łodzi: 42/688-48-60.

        Preferowany przez nas model pracy psychoterapeutycznej, to podejście Ericksonowskie - nastawienie na wywoływanie zmiany przez uruchomienie zasobów tkwiących w człowieku, rozpoznanie jego ograniczeń i otworzenie dostępu do konstruktywnych aspektów nieświadomości, zorientowanie na przyszłość w celu twórczego przeorganizowania reakcji. Kierujemy się zasadą, że każda jednostka jest niepowtarzalna i że o efektywności terapii decyduje dostosowanie strategii postępowania do specyfiki problemu. W swojej pracy uwzględniamy również elementy terapii poznawczej, behawioralnej i systemowej.

      Milton H. Erickson fascynował wszechstronnością - był gotów pracować z każdą osobą i problemem. Jego talent polegał na umiejętności rozpoznania indywidualności pacjenta.
W myśl jego założeń zadaniem terapeuty jest wywołanie zmiany przez bezpośrednie lub pośrednie uruchamianie zasobów tkwiących w ludziach i relacjach między nimi. Skutecznym środkiem wywoływania zmian jest podkreślanie pozytywnych aspektów relacji i silnych stron klienta, dokonywanie zmian małymi krokami, wydobycie, a później rozwinięcie właściwego dla danego człowieka stylu wrażliwości, rozpoznanie jego ograniczeń i otworzenie dostępu do konstruktywnych aspektów nieświadomości.
Zmiana uzyskiwana jest dzięki zaangażowaniu klienta w działanie, niezależnie od zrozumienia i wglądu tak, by wykorzystując własne doświadczenie sformułował pozytywny cel, koncentrował się na rozwiązaniach i możliwościach, zwiększając tym samym własną wrażliwość, ekspresję i plastyczność. M.H. Erickson pracował z zastosowaniem klinicznej hipnozy, rozumianej jako szczególny rodzaj komunikacji i wywierania społecznego wpływu.

      Terapeuta w tej terapii jest zorientowany na przyszłość, w kierunku twórczego przeorganizowania reakcji klienta tak, by zoptymalizować rozwój i wzrost. Jest aktywny, odpowiedzialny za rozpoznanie i rozwijanie unikalności pacjenta oraz za stworzenie warunków zmiany i motywowanie do niej. Służy do tego zarówno czynienie pozytywnych założeń co do istnienia pozytywnych stron, jaki i spożytkowanie wszystkiego, co wnosi klient, a również stosowanie humoru, paradoksu i wielu technik niedyrektywnych, jak choćby przypowieści i metafory.

_____________________________________________________________________________________________


Standardy zawodowe

          W swojej pracy respektujemy standardy zawodowe wyznaczone przez The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix, Arizona, USA; Polskie Towarzystwo Psychologiczne; Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; International Society of Hypnosis ISH.