aktualności

IZA POŁOŃSKA

ambasadorką Fundacji PIE

więcej...

CHWILE WYTCHNIENIA

Zapraszamy do posłuchania profilaktycznych sesji terapeutycznych.

więcej...

REKOMENDACJE

Terapeuci rekomendowani przez  Instytut.

więcej...

INDYWIDUALNA

Prowadzimy terapię indywidualną dla osób dorosłych. Nasz zespół składa się psychoterapeutów z wieloletnim doświadczeniem. Terapia indywidualna rozpoczyna się zazwyczaj jednym lub kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, w trakcie których pacjent podejmuje decyzję dotyczącą pracy nad sobą wg ustalonych zasad oraz terapeuta stwierdza, czy może się podjąć pracy nad celem ustalonym przez pacjenta. W trakcie tych spotkań pacjent może także uzyskać informacje dotyczące różnych form pomocy terapeutycznej lub leczenia. Początek terapii następuje z chwilą ustalenia i zaakceptowania kontraktu terapeutycznego i trwa aż do zrealizowania celów terapii.

Kontrakt terapeutyczny obejmuje informacje kiedy, gdzie i jak często odbywają się sesje, jaka jest cena jednego spotkania, cel lub cele terapii, zasady odwoływania sesji i płatności za sesje, na których pacjent jest nieobecny, a także ustalenia dotyczące czasu trwania i sposobu zakończenia terapii.

Pomagamy w radzeniu sobie z:

  • objawami nerwicowymi,
  • depresją,
  • sytuacjami kryzysowymi,
  • skutkami nadmiernego stresu,
  • lękami, fobiami,
  • problemami emocjonalnymi,
  • bólami psychogennymi (migreny, bóle brzucha).

Zgodnie z podejściem Ericksonowskim wychodzimy z założenia, że każda jednostka jest niepowtarzalna. Co za tym idzie, na efekty terapii znaczący wpływ ma staranne dobranie celnej strategii działań. Nasz zespół psychoterapeutów w pracy z pacjentami skupia się na rozpoznaniu ograniczeń i otworzenie dostępu do konstruktywnych aspektów nieświadomości, a także zorientowanie na przyszłość w celu twórczego przeorganizowania reakcji. Milton H. Erickson pracował z zastosowaniem klinicznej hipnozy, rozumianej jako szczególny rodzaj komunikacji i wywierania społecznego wpływu. Zadaniem naszych teraputów jest zaangażowanie klienta w działanie po to, by wykorzystując własne doświadczenie sformułował pozytywny cel, koncentrując się na rozwiązaniach i możliwościach, które prowadzą do zwiększenia własnej wrażliwości, ekspresji i plastyczności.


Polski Instytut Ericksonowski
 mieści się w Łodzi i funkcjonuje nieprzerwanie od 1993 roku. Jesteśmy placówką akredytowaną przez The Milton H. Erickson Foundation, INC (Phoenix, Arizona), Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Society of Hypnosis ISH.

KONTAKT