Wprowadzanie danych nowego użytkownika

Imię / Name Nazwisko / Surname NIP / Identyfication Number
Adres / Address
Ulica / Street Nr domu / Number Nr mieszkania / Flat
Kod pocztowy / Post Code Miasto / City Państwo / Country
Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyższy) / Address for correspondance (if different from above) Wprowadź
Wykształcenie / Education Zawód / Profession
Miejsce pracy / Employment
Telefon / Phone komórkowy / mobile:   stacjonarny / conventional:  

Login (E-mail) / Login
Hasło / Password
Powtórz hasło / Repeat password

Rejestrując się potwierdzam, że znam warunki uczestnictwa i odwoływania zgłoszeń oraz że posiadam wykształcenie (jestem studentem) posiadające trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia.
Zasady zgłoszeń
Wyrażam zgodę na dopisanie mojego adresu e-mail do sysytemu newsletter
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wypełniając ten formularz i wysyłając go w formie elektronicznej wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzane danych osobowych podanych na niniejszym formularzu i wykorzystywanie ich do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych administratora danych - Polski Instytut Ericksonowski. Jednocześnie masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.
 Tak, wyrażam zgodę