aktualności

„PODRÓŻ Z ODDECHEM”

zajęcia ruchowe inspirowane pracą transową M.H.Ericksona i mikroruchami M.Feldenkraisa; online

więcej...

WOLF BÜNTIG

Z ogromnym żalem i bólem zawiadamiamy, że w dniu 14 sierpnia, w godzinach porannych zmarł Wolf Büntig (17.09.1937 – 14.08.2021)

więcej...

TO MA SENS - PSYCHOTERAPIA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

27.11.2021, szkolenie online
Joanna Szczepańska-Gieracha

więcej...

IZA POŁOŃSKA

ambasadorką Fundacji PIE

więcej...

REKOMENDACJE PIE

Rekomendacje Instytutu dla terapeutów pracujących w nurcie ericksonowskim.

więcej...

REKOMENDACJE PIE

« Przejdź do listy aktualności

SZANOWNI TERAPEUCI,

Polski Instytut Ericksonowski wprowadza rekomendacje dla terapeutów pracujących w nurcie ericksonowskim.
Zdecydowaliśmy się na to z dwóch powodów:
Pierwszym argumentem za wprowadzeniem rekomendacji są liczne sygnały ze strony terapeutów świadczące o potrzebie, zarówno identyfikacji zawodowej w naszym podejściu, jak i większej integracji środowiska ericksonowskiego.
Po drugie - często spotykamy się z pytaniami pacjentów i rodzin poszukujących kompetentnych ericksonowskich terapeutów pracujących w różnych miejscowościach. Dotąd odpowiadamy na te pytania nieco intuicyjnie. Kiedy kryteria rekomendacji będą jasne i znane, wtedy pacjentom łatwiej będzie znaleźć poszukiwanego specjalistę. Mamy nadzieję, że zwiększy to dostępność psychoterapii ericksonowskiej w Polsce.

Informacja o specjalistach rekomendowanych przez Polski Instytut Ericksonowski znajdzie się na naszej stronie razem z krótką notką o Terapeucie, zakresie kompetencji zawodowych i możliwością kontaktu. Osoby rekomendowane mogą zamieszczać na swoich materiałach (wizytówki, ulotki, strony internetowe itd.) określenie "terapeuta rekomendowany przez Polski Instytut Ericksonowski". Rekomendacja jest bezpłatna.
Mamy nadzieję, że wprowadzenie rekomendacji dobrze przysłuży się zarówno poszukującym specjalistów pacjentom jak i nam, Terapeutom ericksonowskim.
Warunki wystawiania rekomendacji Polskiego Instytutu Ericksonowskiego
Polski Instytut Ericksonowski proponuje terapeutom identyfikującym się zawodowo z podejściem ericksonowskim uzyskanie rekomendacji PIE w zakresie kompetencji zawodowych. Rekomendacja wydawana jest na dwa lata i po tym czasie może być przedłużana o kolejne trzyletnie okresy. Rekomendacja dotyczy osób.

1. Deklaracja zawodowa. Terapeuta deklaruje:
a) że pracuje w nurcie ericksonowskim.
b) że pracuje na rzecz rozwijania podejścia ericksonowskiego, co może odbywać się przez uczestnictwo w różnych, wybranych przez terapeutę formach społecznej aktywności (np. publikacjach literatury fachowej). Jedną z form tych aktywności może być udział w Ericksonowskim Forum Dyskusyjnym (E.F.D). E.F.D. może być tworzone przez terapeutów pracujących w jednym mieście czy regionie jako przestrzeń wymiany i rozwoju zawodowego, superwizji koleżeńskiej czy wsparcia zawodowego.
c) wolę udziału w konferencjach i innych zorganizowanych formach wymiany doświadczeń zawodowych.
d) wolę współpracy z PIE. Dbanie o dobre imię podejścia ericksonowskiego
e) przestrzeganie kodeksu etycznego i standardów etycznych Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i International Society of Hypnosis (ISH)
f) przynależność do przynajmniej jednego polskiego towarzystwa zrzeszającego profesjonalistów w zakresie ochrony zdrowia. Zachęcamy również do przynależności do międzynarodowego towarzystwa zrzeszającego profesjonalistów w zakresie ochrony zdrowia np. do ISH

2. Kwalifikacje zawodowe (niezbędny wymóg).
a) Ukończenie szkolenia z hipnoza I, II i deklaracja uczestnictwa w warsztatach doskonalących z hipnozy (B6) w ciągu najbliższych dwóch lat w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
b) Posiadanie certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP albo SP PTP albo EAP lub deklaracja, o przystąpieniu do egzaminu na jeden z tych certyfikatów w najbliższych 2 latach lub deklaracja o złożeniu w ciągu najbliższych 2 lat niezbędnych dokumentów do uzyskania certyfikatu EAP.
c) Ukończenie curriculum, co obecnie oznacza 250 godzin szkolenia w nurcie ericksonowskim i 130 godzin superwizji (od 1.01.2013 także 250 godzin pracy własnej). Dla osób posiadających certyfikat terapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego albo Polskiego Towarzystwa Psychologicznego albo EAP spełnienie tego warunku nie jest konieczne.

3. Kształcenie ustawiczne.                                                                                                                              Niezależnie od posiadanych kwalifikacji zawodowych terapeuta kształci się ustawicznie co oznacza, że;
a) uczestniczy w ciągu roku w co najmniej jednym warsztacie lub konferencji organizowanej przez PIE lub inny ośrodek rekomendowany przez PIE lub rekomendowany przez M. H. Erickson Foundation.
b) poddaje swoją pracę superwizji superwizora z PIE, osoby zaakceptowanej przez PIE lub superwizji koleżeńskiej w gronie osób pracujących w nurcie ericksonowskim.

4. Procedura uzyskania rekomendacji.  

Terapeuci starający się o uzyskanie rekomendacji składają do sekretariatu PIE:
a) wniosek o uzyskanie rekomendacji
b) deklarację
c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (patrz pkt.2)
Wnioski są rozpatrywane przez komisję, w której skład wchodzi Dyrektor ds. Organizacyjnych PIE oraz trzech nauczycieli PIE ( Anna Janik, Lucyna Lipman, Małgorzata Skubacz). Informacja o przyznaniu rekomendacji PIE jest umieszczona na stronie Instytutu. Rekomendacja jest bezpłatna. Jest wydawana na dwa lata kalendarzowe i po tym czasie może być przedłużana o kolejne trzyletnie okresy.

5. Deklaracja terapeuty ubiegającego się o rekomendację PIE;
Ja ( tu proszę wpisać swoje imię i nazwisko) deklaruję;
1. Zapoznałem się z warunkami uzyskania rekomendacji Polskiego Instytutu Ericksonowskiego i oświadczam, że spełniam te warunki.
2. Pracuję w nurcie ericksonowskim.
3. Pracuję na rzecz dobrego imienia i rozwijania podejścia ericksonowskiego,
4. Wolę kształcenia ustawicznego przez udział w konferencjach, szkoleniach i innych
formach wymiany doświadczeń zawodowych.
5. Przestrzeganie kodeksu etycznego i standardów etycznych Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i International Society of Hypnosis (ISH)
6. Przynależność do (proszę podać członkostwo krajowego i (ewentualnie) międzynarodowego towarzystwa zrzeszającego profesjonalistów w zakresie ochrony zdrowia).

Data, Podpis.


LISTA TERAPEUTÓW REKOMENDOWANYCH PRZEZ POLSKI INSTYTUT ERICKSONOWSKI -TUTAJ