aktualności

ERICKSONOWSKIE METODY W PSYCHOTERAPII DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN

od 28.09.2021, szkolenie online
Susy Signer-Fischer

więcej...

TO MA SENS - PSYCHOTERAPIA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

27.11.2021, szkolenie online
Joanna Szczepańska-Gieracha

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany przez SN Psychoterapii Polskiego Tow. Psychiatrycznego, Katowice, Przyjmujemy zgłoszenia

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atest. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Tow. Psychologicznego.

więcej...

OFERTA

W pracy z firmami Instytut kładzie szczególny nacisk na takie elementy funkcjonowania organizacji jak:

 • Skuteczna komunikacja
 • Współpraca i budowanie zespołu
 • Wykorzystanie kompetencji i inteligencji emocjonalnej w kierowaniu i zarządzaniu
 • Budowanie relacji interpersonalnych
 • Spożytkowanie sytuacji konfliktowych i ich zamiana we współdziałanie


Prowadzone przez pracowników Instytutu szkolenia dla firm i przedsiębiorstw skierowane są do:

 • Przyszłej i aktualnej kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla
 • Specjalistów zarządzania i marketingu
 • Pracowników pionów administracyjnych
 • Pracowników działów personalnych
 • Pracowników działów obsługi i sprzedaży
 • Wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowymSpecjalizujemy się w indywidualnych i nietypowych zleceniach. Dostosowujemy tematykę i programy szkoleń do potrzeb firmy. Umożliwiamy znajdowanie nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań. Pomagamy w przekraczaniu barier i ograniczeń budując strategię funkcjonowania firmy "poza schematem".  Realizujemy  zlecenia  typu coaching dla menadżerów najwyższego szczebla.  W trakcie i po zakończeniu programu szkoleniowego jesteśmy do Państwa dyspozycji, służymy radą, proponujemy nowe rozwiązania, wspomagamy ich realizację monitorując efekty wspólnej pracy.

Bloki tematyczne

Szkolenia dla firm i przedsiębiorstw Instytut realizuje w pięciu blokach tematycznych:

Blok A:
Praca w zespole - komunikacja w organizacji stanowi bazę do zdobywania umiejętności niezbędnych w sprawnie funkcjonującej organizacji. Szkolenia szczególnie polecane z tego bloku i cieszące się największym powodzeniem dotyczą budowania zespołu (również zespołów zadaniowych) i skutecznej komunikacji.

Blok B:
Kompetencje osobiste i zawodowe kadry zarządzającej. Zwiększają skuteczność kierowania zespołem, pokazują w jaki sposób konstruktywnie reagować w sytuacji przeciążenia i manipulacji. Pozwalają na rozpoznanie własnego stylu kierowania. Szkolenia z tego bloku, które uzyskały najwyższe oceny ewaluacyjne od uczestników dotyczą: negocjacji, sposobów radzenia sobie ze stresem, budowania systemów oceniania i motywowania. Najbardziej specjalistyczny charakter mają szkolenia typu coaching, kreatywne myślenie i innowacja produktu, inteligencja emocjonalna.

Blok C:
Kompetencje zawodowe pracowników - przeznaczone są dla zespołów pracowniczych firm i przedsiębiorstw. Dotyczą głównie umiejętności prezentacji produktu i sztuki wystąpień publicznych, kontaktu z klientem, technik sprzedaży. Pozwalają na dostrzeganie i odkrywanie mocnych stron i zasobów pracowników. Wyzwalając energię dają możliwość podnoszenia skuteczności działań.

Blok D:
Zarządzania organizacją i zespołem w sytuacji zmiany - odpowiadają na potrzeby firm, które intensywnie się rozwijają, budują indywidualne strategie rozwoju lub podjęły decyzję o restrukturyzacji. Szkolenia zawarte w tym bloku pozwalają na wypracowanie nowoczesnego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie.

Blok D:
Nietypowe zlecenia dostosowane do wyjątkowych sytuacji lub zadań firmy.


Metoda szkolenia

Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową zakładającą aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy. Metoda ta swoją wyjątkową skuteczność zawdzięcza:
- uczeniu przez doświadczenie
- wytworzeniu osobistego zaangażowania
- możliwości konfrontowania własnych doświadczeń z praktyką i doświadczeniami innych. W czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, praca w małych grupach, podsumowania, mini wykłady.


Organizacja szkoleń

Miejsce szkolenia
Szkolenia mogą być przeprowadzone w miejscu wskazanym przez klienta lub zaproponowanym przez nas. Dysponujemy katalogiem ośrodków szkoleniowych na terenie Polski. Posiadamy także własne sale szkoleniowe.
Czas szkolenia
Czas trwania szkolenia zamkniętego ustalany jest z klientem. Najczęściej szkolenia trwają 7 - 8 godzin dziennie z przerwami 15 minutowymi, w dwóch sesjach oddzielonych przerwą obiadową. Zazwyczaj szkolenie trwa 2 - 3 dni. Możliwe są także inne warianty.

Wielkość grupy
Optymalna wielkość grupy, ze względu na warsztatowy charakter pracy, to 12 -20 osób.

Koszt szkoleń obejmuje:
1.Opracowanie oferty szkoleniowej
2.Dostosowanie programu szkolenia do potrzeb firmy
3.Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych
4.Przeprowadzenie szkolenia przez dwóch prowadzących posiadających odpowiednie kwalifikacje
5.Ewaluację przeprowadzonych zajęć

Koszt szkolenia podlega indywidualnym negocjacjom z klientem.

____________________________________________________________________________________________________

TRENERZY

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych psychologów i trenerów z zespołu Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Prowadzący szkolenia są wybierani w zależności od zgodności ich specjalizacji i doświadczenia zawodowego z potrzebami klienta.