aktualności

ERICKSONOWSKIE METODY W PSYCHOTERAPII DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN

od 28.09.2021, szkolenie online
Susy Signer-Fischer

więcej...

TO MA SENS - PSYCHOTERAPIA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

27.11.2021, szkolenie online
Joanna Szczepańska-Gieracha

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany przez SN Psychoterapii Polskiego Tow. Psychiatrycznego, Katowice, Przyjmujemy zgłoszenia

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atest. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Tow. Psychologicznego.

więcej...

ARTETERAPIA

Co to jest ARTETERAPIA ?

            Arteterapia to „Terapia przez sztukę”. „Terapia przez sztukę” to z całą pewnością „Terapia przez twórczość” – „Twórcza terapia”. Dla właściwego nazwania współczesnej, progresywnej „Terapii przez sztukę” z całą pewnością najlepiej pasuje tutaj określenie Virgini Satir, że jest to „Tworzenie ludzi”.
           „Tworzenie ludzi” ma takie same cechy jak komponowanie muzyki lub malowanie obrazów. „Twórcza terapia” traktuje człowieka  jako medium sztuki – czasem zniechęcające, drażniące, uparte lub nudne, czasem nawet upokarzające, ale inspirujące. Kreatywny terapeuta widzi swego adepta całościowo – jego plastyczność i sztywność, błyskotliwość i tępotę, zmienność i stałość, intelekt i uczucia. Twórczy terapeuta jest choreografem, historykiem, fenomenologiem, badaczem ciała, dramaturgiem, myślicielem, teologiem, wizjonerem.
                                                                                                                                                               Virginia Satir

PODYPLOMOWY KURS ARTETERAPIA
ORGANIZOWANY PRZEZ POLSKI INSTYTUT ERICKSONOWSKI

 

               Arteterapia w proponowanym podyplomowym kursie to przygotowanie przyszłych arteterapeutów do wydobywania sił i energii twórczych tkwiących w pacjentach, które pomagają w samorozwoju. To przygotowanie arteterapeutów do motywacji pacjentów w obszarze pracy zmierzającym do rozwoju podmiotowego, do procesu twórczego, do procesów w których dochodzą do głosu siły katharsis.

W procesie kształcenia arteterapeutów stawiamy sobie za cel:

 • rozwój osobisty, pogłębienie związków z innymi ludźmi, zrozumienie, tolerancję i akceptację inności, wzrost umiejętności komunikacyjnych, mających w przyszłości stanowić potencjał własnej działalności arteterapeutycznej,
 • opanowanie metod umożliwiających proces przemiany zarówno u siebie jak i u innych, na wielu płaszczyznach życia,
 • opanowanie prostych, atrakcyjnych i skutecznych technik pracy artystycznej,
 • kształcenie „pedagogów specjalnych” ze specjalnością „arteterapeuta”,
 • kształcenie nie w celu stawiania diagnoz lecz na poziomie „wrażliwa akuszerka",
 • kształcenie pedagogów specjalnych, którzy potrafią: prowadzić do uplastycznienia zachowań, zmiany sztywnych przekonań w kierunku większej otwartości na odmienne sposoby widzenia świata, tolerancji i akceptacji faktu, że komplementarność może tworzyć pełnię,
 • kształcenie pedagogów specjalnych, którzy potrafią; wzbogacać możliwości doświadczania życia, rozwiązywać konflikty emocjonalne, rozładowywać napięcia – umiejętnie kierować energią wynikającą z naturalnych popędów na twórczość.     

                    W naszej koncepcji kształcenia arteterapeutów podkreślamy, że ARTETERAPIA nie jest terapią poprzez pracę i nie jest terapią zajęciową. („Terapia poprzez pracę” to kontakt z normalnym życiem, to próba przywrócenia ludzi do normalnej pracy a „Terapia zajęciowa” służy temu, by pacjentom umożliwić samodzielnie wypełniać czas). Podkreślamy również, że ARTETERAPIA nie jest „Psychoterapią”, tak jak i „Drama edukacyjna” (nasze wydanie Dramy) nie jest Psychodramą.

                                                                                                              Prof. dr hab. Wiesław Karolak


   PROGRAM DWUDZIESTEJ TRZECIEJ edycji
PODYPLOMOWEGO KURSU ARTETERAPIA
2021/22, Łódź


 

         Kurs organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski we współpracy z Polskim Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę. Arteterapię po  raz  pierwszy  zorganizowaliśmy  w  roku  akademickim  1998/99. Od tego czasu każdego roku odbywa się kolejna edycja. Poza Łodzią, Arteterapia odbywała się również w Katowicach i w Poznaniu.
Jest to kurs, który prawdopodobnie ma najdłuższą tradycję w Polsce.

 

WARSZTATOWY CHARAKTER KURSU NIE POZWALA POPROWADZIĆ GO W WERSJI ONLINE, MOŻE ODBYĆ SIĘ TYLKO W REALU. PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA MAJĄC NADZIEJĘ, ŻE OD JESIENI 2021 ROKU UDA SIĘ GO W TAKIEJ FORMIE POPROWADZIĆ.PROGRAM PRZYGOTOWALI

AGNIESZKA GMITROWICZ - specjalista psychiatra, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
WIESŁAW KAROLAK -artysta plastyk, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
KRZYSZTOF KLAJS - specjalista psycholog kliniczny, Polski Instytut Ericksonowski
DANUTA KANIOWSKA-GÓRNIAK - certyfikowana psychoterapeutka SNP PTP

 

TRENING INTERPERSONALNY:  9-14.11.2021

mgr Anna Wierzbowska

W zależności od liczby uczestników trening odbędzie się w jednym lub w dwóch terminach.
Udział w treningu jest niezbędnym warunkiem do wzięcia udziału w kursie.

 I. 11-12.12.2021

Zajęcia warsztatowe
Rysunek – " język wizualny, podstawy komunikowania się",
prof. Wiesław Karolak

Wykład
Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej, "Kontrakt, granice, zasady etyczne relacji terapeuta - pacjent", "Kontakt między pomagającym i pacjentem"
mgr Krzysztof Klajs


II. 8-9.01.2022

Zajęcia warsztatowe:
"Biografia część I"
mgr Anna Wierzbowska

Muzykoterapia, "Droga dźwięku",
mgr Jacek Ostaszewski


III. 19-20.02.2022

Zajęcia warsztatowe
Choreoterapia - "Życie jest tańcem", tańce, ćwiczenia związane z ekspresją ciała, koordynacją, pobudzająco - hamujące i relaksacyjne, wykorzystanie ich w leczeniu zaburzeń emocjonalnych dzieci i dorosłych, wykład, poszukiwanie swobody, radości i wolności w ciele, tańce i ćwiczenia pantomimiczne, zabawy muzyczno - ruchowe,
mgr Danuta Kaniowska – Górniak

Wykład
Psychopatologia ekspresji - "Wprowadzenie do psychiatrii i arteterapii: podstawowe pojęcia" pojęcie normy, specyfika okresu dojrzewania, odrębności rozwojowe, uwarunkowania zaburzeń psychicznych: egzo- psycho- endogenne (w tym socjogeneza schizofrenii, rola komunikacji); wielopłaszczyznowe podejście do zaburzeń psychicznych; "Psychopatologia ogólna - rozpoznanie objawów zaburzeń psychicznych",
prof.dr hab.n.med. Agnieszka Gmitrowicz


IV. 26-27.03.2022

Zajęcia warsztatowe
Terapeutyczne aspekty bajek tworzonych przez pacjentów.
mgr Monika Mirek Klajs

Wykład
Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej - "Dynamika małej grupy" - fazy rozwojowe, elementy tworzące grupę; "Przeniesienie i przeciwprzeniesienie" - dlaczego pomagam,
mgr Krzysztof Klajs


V. 9-10.04.2022

Zajęcia warsztatowe
Rzeźba – "obiekt artystyczny, instalacja, prowokacja artystyczna", Ewaluacja, przeprowadzanych ćwiczeń,
prof. Wiesław Karolak

 

VI. 14-15.05.2022

Zajęcia warsztatowe
Muzykoterapia - "Muzyki szukaj w sobie" - muzyka jako inspiracja do przeżycia i wglądu w siebie, tło działań integrujących i interpersonalnych, akt twórczy przy udziale instrumentów i głosu; Wykład, portret muzyczny (własny i zbiorowy),
mgr Danuta Kaniowska – Górniak

Wykład
Psychopatologia ekspresji - "Przegląd metod leczenia w psychiatrii"; "Arteterapia w rehabilitacji psychiatrycznej",
prof.dr hab.n.med. Agnieszka Gmitrowicz


VII. 4-5.06.2022

Wykład
Psychopatologia ekspresji "Stany zagrożenia (nagłe) podczas pracy z pacjentem psychiatrycznym" (zachowania agresywne, impulsywne, samobójcze - zarys metod postępowania); "Ekspresja w schizofrenii" (rozszczepienie i jego przejawy, wpływ poziomu wyrażania emocji);
prof.dr hab.n.med. Agnieszka Gmitrowicz

Zajęcia warsztatowe
Malarstwo – "ekspresja twórcza, terapia kolorem"
prof. Wiesław KarolakVIII. 18-19.06.2022

Zajęcia warsztatowe
"Biografia część II" - praca z własnym życiorysem, zdjęciami, listami, wspomnieniami, opowiadaniami rodzinnymi,
mgr Anna Wierzbowska

Wykład
Psychopatologia ekspresji - "Ekspresja w zaburzeniach lękowych" (formy lęku, somatyzacja lęku, postępowanie przeciwlękowe); "Ekspresja w zaburzeniach depresyjnych" (depresyjne zubożenie ekspresji),
prof.dr hab.n.med. Agnieszka Gmitrowicz

 

Wykładowcy w edycji 2021:
prof.dr hab.n.med. Agnieszka Gmitrowicz - specjalista psychiatra, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
mgr Danuta Kaniowska - Górniak - certyfikowana psychoterapeutka PTP, Łódź
prof. Wiesław Karolak - artysta plastyk, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
mgr Krzysztof Klajs - specjalista psycholog kliniczny, Polski Instytut Ericksonowski
mgr Monika Mirek - Klajs - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeutka, Klinika Psychiatrii CSK UM w Łodzi
mgr Jacek Ostaszewski - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, Kraków
mgr Anna Wierzbowska - psycholog kliniczny, Polski Instytut Ericksonowski


Kurs jest przeznaczony dla osób, które :
1) ukończyły studia wyższe uczelni artystycznych lub studia medyczne, pielęgniarskie, psychologiczne lub pedagogiczne.
2) są zainteresowane rehabilitacją i innymi formami terapii osób (dorosłych i dzieci) z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami rozwoju bądź trudnościami interpersonalnymi.
Studenci i osoby częściowo spełniające powyższe warunki, proszone są o wcześniejszy kontakt z organizatorami.

Program Kursu został zaakceptowany przez Oddział Łódzki Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Miejsce zajęć:
Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, ul. Wioślarska 27.

Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne i zaświadczenia o ukończeniu Kursu.

Koszt: 3490 zł.
Opłata obejmuje kurs oraz sześciodniowy trening interpersonalny.
Nie obejmuje wyżywienia, zakwaterowania i kosztów dojazdu.

 

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy Krzysztofa Klajsa z Danutą Kaniowską-Górniak, która odbyła się w ramach Poniedziałków z Psychoterapią "Arteterapia - po co i dla kogo?".

 


Zgłoszenia i wpłaty.

 1. Aleszko Z.: Miejsce choreoterapii w rehabilitacji psychomotorycznej młodzieży nerwicowej. Psychiatr. Pol. 1972 nr 3 s.345-348.
 2. Arteterapia: sesja naukowa w Radziejowicach k/Warszawy w dniach 16-18 marca 1989 r. Wrocław: AM, 1989 [Zeszyt naukowy nr 48].
 3. Arteterapia a proces leczenia i postępowania psychokorekcyjnego: III Sesja Naukowa w Jagniątkowie k/Jeleniej Góry w dniach 31 V - 2 VI 1990 r. Wrocław: AM, 1990 [Zeszyt Naukowy nr 57].
 4. Arteterapia. Wrocław: Akademia Medyczna, 1990.
 5. Baran Z.: Terapeutyczna funkacja sztuki a osobowość dziecka. Wychow. w Przedszk. 1996 nr 4 s.195-198
 6. Bartoszewski J., Markowska I.: Twórczość rzeźbiarska chorych psychiczne jako element ich rehabilitacji. Psychiatr. pol. 1975 nr 1 s.89-90.
 7. Bartoszewski J., Wojciechowski J.: Rysunki chorych na schizofrenię jako czynnik prognostyczny w ocenie ich stanu psychicznego. Psychiatr. Pol. 1971 nr 2 s.153-159.
 8. Bielańska A.: Leczenie teatrem. Charaktery 1998 nr 2 s.29-30.
 9. Chlistunoff W.: Arteterapia w Polsce. Psychoterapia 1980 nr 33 s.13-20.
 10. Czabała Cz.: Metody oparte na aktywności niewerbalnej (pantomima, zajecia ruchowo-taneczne, muzykoterapia, arteterapia). W: Psychoterapia grupowa. Pod red. Stefana Ledera i Borysa D. Karwasarskiego. Warszawa: PZWL, 1983. s.120-124.
 11. Dziemidok B.: Katartyczno-kompensacyjny efekt sztuki a przezycie estetyczne. Stud. Estetyczne 1974 T. 11 s.13-17. [toż W: Sztuka i społeczeństwo. Pod red. A. Kuczyńskiej. T. 2: Kreatywne funkcje sztuki. Warszawa: PWN, 1976.- s.92-126.
 12. Florczak Z.: Sztuka łamie milczenie, Kraków, 1974
 13. Franczyk J.: Sztukoterapia. Wiad. Kult. 1997 nr 29 dod. s.5.
 14. Góralowa L., Grabska M.: Wychowawcze i terapeutyczne znaczenie własnej twórczości dziecka. Łódź: Inst. Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych,1976.
 15. Granice: pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Toruń: UMK, 1995.
 16. Plastyka nieprofesjonalna. Praca zbiorowa pod red. A.Jackowskiego, Warszawa, 1980
 17. Janicki A.: Sztuka i psychoterapia. W: Materiały z konferencji: Psychoterapeutyczne oddziaływanie sztuki, Cieplice, 18-20. III.1975, 2-3.
 18. Janiszewski Mirosław: Muzykoterapia; Łódź
 19. Karolak W., Natura w twórczym rozwoju i arteterapii. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2018
 20. Karolak W., Arteterapia. Sacrum i profanum. Wydawnictwo Difin Warszawa 2018
 21. Karolak W., Arteterapia. Przygoda i porządek. Wydawnictwo Difin Warszawa 2017
 22. Karolak W., Książka artystyczna w arteterapii. Wydawnictwo Difin Warszawa 2016
 23. Karolak W., Rysunek w arteterapiach, twórczości i sztuce. Wydawnictwo Difin Warszawa 2015
 24. Karolak W., Arteterapie. Wydawnictwo Difin Warszawa 2014
 25. Karolak W.:Mapping w twórczym samorozwoju i artetreapii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2006
 26. Karolak W.:Warsztaty twórcze - Warsztaty artystyczne, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005
 27. Karolak W.:Rysunek w Arteterapii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2005
 28. Karolak W.:Projekt edukacyjny - projekt artystyczny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2004
 29. Karolak W.:Mandale, Twoje Mandale, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2004
 30. Karolak W.:Moje portrety. Taki jestem - Taki chciałbym być, Wydawnictwo WSP w Częstochowie 2002
 31. Karolak W., Działania twórcze. Twórczość wspomagająca rozwój. Książka dla studenta, WSHE Łódź 2001.
 32. Karolak W., Działania twórcze. Twórczość wspomagająca rozwój. Książka dla nauczyciela, WSHE Łódź 2001.
 33. Karolak W.:Nauczyciele plastyki i ich kształcenie, Uniwersytet Śląski, Cieszyn
 34. Karolak W.:Arteterapia w psychiatrii polskiej, wyd. PK InSEA, Warszawa 2000.
 35. Karolak W.:Żywioły. Ogień i woda. Książka dla ucznia oraz karty interaktywne, WSIP Warszawa 2000.
 36. Karolak W.:Twoja MANDALA, RAVI Łódź 1997
 37. Karolak W.: Sztuka jako zabawa, zabawa jako sztuka, Łódź, 1997
 38. Karolak W., B. Kaczorowska (red.), Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych (s. 21 – 27). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 39. Karolak W.: Arteterapia. Przygoda i porządek, Difin, 2017
 40. Karolak W. Barbara: Autoarteterapie, Difin, 2019
 41. Klajs K. (2011). Zdrowie, choroba i kreatywność. W: W. Karolak, B. Kaczorowska (red.), Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych (s. 21 – 27). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 42. Kolber G.:Zajęcia z gliną jako terapia dla dzieci nadpobudliwych. Wychow.w Przedszk. 1997 nr 5 s. 289-292.
 43. Koziełło D.: Terapia tańcem. Kult. Fiz. 1997 nr 1/2 s.20-24.
 44. Kukuła E.: Przekraczanie bariery : (analiza indywidualnego przypadku). Plast. i Wychow. 1996 nr 3 s.25-27.
 45. Kultura i terapia: doswiadczenie wartości. Red. D. Zalewska. Wrocław: Wydaw. IIP [International Instytute of Poverty], 1996.
 46. Kultura i terapia: przegląd problematyki. Pod red. D. Zalewskiej. Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1992. [Acta Universitatis Wratislaviensis 1372, Prace Pedag. 92].
 47. Kwiatkowska G. E.: Arteterapia.Lublin: Wydaw. UMCS, 1991.
 48. Kwiatkowska G. E.: Twórczość plastyczna a terapia. Ann. UMCS Sect. J vol. 3 (1990) s.55-67.
 49. Moc sztuki: innowacje w praktyce terapii sztuką i terapii kreatywnej. Kraków: Krakowski Szpital Neuropsychiatryczny im. J. Babińskiego, 1996.
 50. Muraszko B.: Arteterapia w szkole. Nowa Szk. 1995 nr 3 s.5-8.
 51. Popek L., Sałata I.: Twórczość plastyczna jako forma diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi o charakterze depresji. Wychow. na co Dzień 1995 nr 10/11 s.18-21.
 52. Psychologia zorientowana na proces a muzyka: płynna granica między psychoterapią a sztuką. Remedium 1996 nr 5 s.6-9
 53. Regner A., Kassolik K.: Szkoła integracyjna przez arteterapię. Nowa Szk. 1996 nr 9 s.59-60
 54. Sikorski W.: Analiza postaci w rysunku dziecka jako metoda diagnostyczna w psychoterapii. Psychoterapia 1996 nr 4 s.55-68.
 55. Sikorski W.: Dramaterapia jako forma socjalizacji młodzieży socjopatycznej: doświadczenia własne. Gestalt 1995 nr 19/20 s.35-37.
 56. Sikorski W.: Terapeutyczne walory twórczości plastycznej. Probl.Opiek.-Wychow.1997 nr 5 s.40-42.
 57. Sikorski W. : W kierunku teatralizacji psychodramy. Psychoterapia 1997 nr 4 s.29-36.
 58. Szczepan-Jakubowska D.:Twórczość artystyczna jako element działań profilaktycznych. Remedium 1996 nr 5 s.2-5.
 59. Sztuka a niepełnosprawność: poradnik nauczania. Katowice:Stowarzyszenie Rewalidacyjne"Atlas", 1994.
 60. Szulc W.: Kulturoterapia: skrypt dla studentów Wydziału Pielęgniarskiego. Poznań: Wydaw. Uczelniane AM, 1988.
 61. Szulc W.: Kulturoterapia: wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w lecznictwie.[Wyd.2 poszerz.i uzup.] . - Poznań: Wydaw. Uczelniane AM, 1994.
 62. Teoretyczne podstawy arteterapii : II Sesja Naukowa w Jagniątkowie k/Jeleniej Góry w dniach 19-21 X 1989  Wrocław: AM, 1990 [Zeszyt Naukowy nr 52].
 63. Twórczość i sztuka w życiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych : I Ogólnopolskie sympozjum, Wrocław 8-9 grudnia 1984 r. Wrocław: Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, 1986.
 64. Tatarkiewicz W.: Dzieje sześciu pojęć. Wyd. 3; Warszawa, 1982
 65. Tyszkiewicz M.: Analiza psychiatryczno-malarska rysunków i malarstwa dzieci i młodzieży chorych na schizofrenię. Psychiatr. Pol. 1970 nr 4 s.475-480.
 66. Tyszkiewicz M. : Autorealizacja chorych psychicznie na drodze arteterapii. W: Pamiętniki Drugich Dni Lecznictwa Psychiatrycznego. Gdańsk 1971, s.179-184.
 67. Tyszkiewicz M.: Malarstwo i rysunek chorych psychiczne : analiza psychiatryczno-malarska. Gdańsk: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1975.
 68. Tyszkiewicz M.: Tematyka i forma malarstwa i rysunku chorych na schizofrenię, w: Psychiatria Polska 1980, t.XIV, nr 6, s. 595-603
 69. Tyszkiewicz M.: Wypowiedzi plastyczne młodocianych pacjentów psychiatrycznych: analiza psychiatryczno-malarska. Gdańsk: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1981.
 70. Tyszkiewicz M. Psychopatologia ekspresji.Twórczość artystyczna chorych psychicznie .PWN, Warszawa 1987
 71. Węgrzynowicz E.: Psychoterapia indywidualna przy pomocy rysunku w zastosowaniu do dzieci z nerwicą lękową (wiek 6-9 lat). W: Problemy psychoterapii : materiały z I i II ogólnopolskiej konferencji poswięconej zagadnieniom psychoterapii dzieci i młodzieży, 13. VI. 1964 i 25. X. 1964. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: Polskie Tow. Higieny Psych. Sekcja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, 1966. S.157-186.
 72. Wojciechowski A.: Terapia przez twórczość - elementy do teorii. Acta UNC, Pedag. Z. 20 (1994) s.23-41.

 

WKRÓTCE ZAMIEŚCIMY WIĘCEJ INFORMACJI

                                                                                                   

Polskie Stowarzyszenie Terapii przez Sztukę, Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów:  www.arteterapia.pl

Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich "KAJROS":  www.kajros.pl

www.olahandford.wordpress.com