aktualności

SZKOLENIE "JAK POGŁASKAĆ KOLCZASTEGO JEŻA " (C10), ONLINE

- psych. dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi, 21-22 maja

więcej...

MICHAEL D. YAPKO PH.D.

Podejście strategiczne i hipnoza w leczeniu depresji.
15, 16 ,22 ,23 czerwca; online

więcej...

„PODRÓŻ Z ODDECHEM”

zajęcia ruchowe inspirowane pracą transową M.H.Ericksona i mikroruchami M.Feldenkraisa; online

więcej...

BRENT GEARY PH. D.

możliwość obejrzenia fragmentów wykładów
16.05.2021 9:00-13:30.

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany przez SN Psychoterapii Polskiego Tow. Psychiatrycznego, Katowice, Przyjmujemy zgłoszenia

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atest. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Tow. Psychologicznego.

więcej...

KONFERENCJE I SZKOLENIA MIĘDZYNARODOWE

-------------------------------------------------------------------------------------------

MICHAEL D. YAPKO, PH.D.
Podejście strategiczne i hipnoza w leczeniu depresji.
Siła dyrektywnego podejścia w uczeniu umiejętności regulacji nastroju
czteroczęściowe szkolenie onlineTermin: 15, 16, 22, 23 czerwca 2021 r.; godz 16:00 – 20:00
Forma: online
Koszt: 890 zł do 31 maja 2021; po 31 maja 1190 zł
Dla uczestników warsztatu z dr Geary przewidujemy zniżkę i opłatę w wysokości 790 zł przy rejestracji i wniesieniu opłaty do 31 maja 2021.


Podczas szkolenia dr Yapko omówi następujące tematy:

 • Jak pandemia COVID-19 zmusza do ponownego przemyślenia tego, co myśleliśmy, że wiemy o depresji i psychoterapii?
 • Dlaczego depresja nie jest uwarunkowana jedynie chemią mózgu, genami, dietą czy osobistymi słabościami?
 • Jak jeden kluczowy czynnik - oczekiwania - wpływa na każdy etap leczenia depresji?
 • Jak uczucia mogą zwodzić przy podejmowaniu decyzji, prowadząc do nieumyślnego pogłębiania depresji?
 • W jaki sposób depresja negatywnie wpływa na pary, małżeństwa i rodziny oraz co z tego wynika dla skutecznego leczenia?
 • Dobrze zaprojektowana sesja hipnozy, uczenie się przez doświadczenie, zmiana wzorców depresji
 • Czynnik, jaki w największym stopniu wpływa ocenę, czy związek jest dobry czy zły, zdrowy czy niezdrowy, wartościowy czy jest stratą czasu. Jak świadomość tego może łagodzić twoje cierpienie?
 • Jak działać prewencyjnie i ograniczyć "dziedziczenie depresji" przez dziecko?
 • Znaczenie koncentracji uwagi – istoty pracy w hipnozie - w rozwijaniu umiejętności samoregulacji emocjonalnej.
 • Dynamika stosowania zadań między sesjami w celu katalizowania postępów.

 

      Depresja już przed wybuchem pandemii COVID-19 była najczęściej występującym zaburzeniem nastroju zarówno w Europie jak i na całym świecie. W efekcie sytuacji epidemicznej obserwujemy gwałtowny wzrost ilości osób skarżących się na wysoki poziom lęku i obniżenie nastroju. Nie jest to zaskoczeniem gdyż depresja i zaburzenia lękowe często współwystępują. Długofalowy wpływ światowego kryzysu związanego z COVID-19 nie jest jeszcze znany, ale już teraz obserwujemy, że poczucie izolacji, bezradności a także poczucie beznadziei nasila lęk i depresję u wielu osób.

     Depresja nie tkwi jedynie w neurochemii - jej źródłem są okoliczności, w jakich człowiek się znajduje. To spostrzeżenie zmusza nas do ponownego przemyślenia tego, co sądzimy o depresji, kto i w jakich okolicznościach jest na nią narażony, a co najważniejsze - co robić, gdy staramy się pomagać innym.

     „Podejście strategiczne i hipnoza w leczeniu depresji. Siła dyrektywnego podejścia w uczeniu umiejętności regulacji nastroju” to czteroczęściowe szkolenie online, podkreśla znaczenie spożytkowania proaktywnych i ukierunkowanych interwencji w leczeniu depresji. Sposób, w jaki terapeuta myśli o naturze depresji, to jak sobie odpowiada na podstawowe pytania – np. co powoduje depresję - w oczywisty sposób ukierunkowuje leczenie, jakie podejmie specjalista.

     Niezależnie od preferowanego podejścia psychoterapeutycznego, eksperci w dziedzinie depresji są zgodni, że leczenie musi być wielowymiarowe i aktywne. To stanowi pod-stawę do stosowania hipnozy i interwencji strategicznych. Ponadto, im więcej dowiadujemy się o neurobiologii depresji, zwłaszcza o neuroplastyczności i neurogenezie, tym ważniejsze w leczeniu stają się dobrze zaprojektowane procesy uczenia się poprzez doświadczenie. Do takich procesów zalicza się hipnoza i zadania.

     Dr Yapko jest autorem cenionych publikacji na temat depresji „Keys to Unlocking Depression”, „Depression is Contagious” , „Hypnosis and Treating Depression” , „Breaking the Patterns of Depression” oraz „Hand-Me-Down Blues”. W języku polskim nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazały się dwa tytuły tego Autora "Pod-stawy hipnozy" w 2000 roku oraz "Kiedy życie boli. Dyrektywy w leczeniu depresji" w 2002. Publikacje te ukazują nowe możliwości i podważają wiele konwencjonalnych przekonań, jakie terapeuci mają na temat depresji i jej leczenia. Podczas szkolenia zwrócimy szczególną uwagę na to, w jaki sposób życie społeczne bezpośrednio kształtuje naszą perspektywę a tym samym silnie wpływa na sposób, w jaki myślimy i czujemy.

     Relacje z ludźmi mogą przygnębiać ale mogą także być źródłem ukojenia. Badania naukowe dotyczące depresji są szybko rozwijającą się dziedziną wiedzy. Najnowsze wskazu-ją na to, że im więcej wiemy o biologii depresji, tym większe znaczenie w jej zrozumieniu i w skutecznym leczeniu odgrywa zarówno psychologia jak i doświadczenia życia społeczne-go. W trakcie warsztatu dokładnie przeanalizujemy sposób, w jaki terapia, sama będąc procesem społecznym, może uczyć umiejętności, które zmniejszają depresję, a nawet jej zapobiegają. W trakcie szkolenia są przewidziane wykłady, dyskusje, przykłady przypadków oraz ustrukturyzowane ćwiczenia.

     Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie przez uczestników umiejętności stosowania hipnozy w leczeniu depresji.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

Część 1: Wypracowanie realistycznego spojrzenia na depresję. Korzyści płynące ze stosowania hipnozy.

 • Sprawdź swoje założenia na temat depresji: kto, co, dlaczego i jak.
 • Czego COVID-19 nauczył nas o podatności na zachorowanie?
 • Biologia i psychologia na kursie kolizyjnym.
 • Co psychoterapia może zrobić lepiej niż leki?
 • Modele depresji: To, jak myślisz o depresji, ma duże znaczenie.
 • Cele leczenia: Na czym należy skupić uwagę?
 • Depresja jest pojęciem globalnym, obejmującym wiele struktur składowych.
 • Co to znaczy być klinicystą zorientowanym na działanie? Radzenie sobie z apatią.
 • Zalety metod koncentracji uwagi, zwłaszcza hipnozy.
 • Rola oczekiwań w kształtowaniu reakcji na leczenie.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętności: Hipnoza i budowanie oczekiwań.


Część 2: Koncentracja na jednostce

 • Indywidualne czynniki ryzyka depresji.
 • Myślenie globalne i jego implikacje.
 • Niejednoznaczność i jej rola w lęku i depresji.
 • Style radzenia sobie ze stresem, jakie pogarszają sytuację.
  Przydatne umiejętności rozwiązywania problemów.
 •   Ćwiczenie w całej grupie: Postrzeganie możliwości kontroli.
 • Ćwiczenie rozwijające umiejętności: Hipnoza i tolerowanie niejednoznaczności.


Część 3: Koncentracja na relacjach

 • Jesteśmy istotami społecznymi ale COVID-19 wymusił izolację społeczną; co teraz?
 • Depresja jako społeczne zakażenie.
 • Socjalizacja jest potężną siłą: programowanie wartości, role społeczne i zasady.
  Dzieci i młodzież, COVID-19 i depresja.
 • Umiejętności społeczne, jakich często brakuje w relacjach osób z depresją.
 • Umiejętności percepcji społecznej: jak realistycznie oceniasz innych?
 • Budowanie relacji w sposób, zmniejszający ryzyko depresji.
 • Ćwiczenie rozwijające umiejętności: Hipnoza i budowanie orientacji zewnętrznej/społecznej.


Część 4: Kluczowe punkty. Kluczowe strategie w leczeniu depresji.

 • 10 kluczowych strategii pracy z osobami cierpiącymi na depresję.
 • Ćwiczenie rozwijające umiejętności: Hipnoza i aktywizacja behawioralna.
 • Co z samopomocą? Co z grupami wsparcia? 
 • Co robić, kiedy masz depresję?
 •   Czego NIE robić w depresji?
 •   Kiedy szukać profesjonalnej pomocy?
 •   Nauka myślenia prewencyjnego.
 • Podsumowanie.Michael D. Yapko Ph.D. Dr Michael Yapko, Ph. D. – psycholog kliniczny, dyrektor Instytutu The Milton H. Erickson Institute of San Diego, od 40 lat specjalizuje się w pracy z pacjentami depresyjnymi. Nauczyciel psychoterapii cenio-ny na całym świecie.  Dr Yapko jest autorem popularnych książek na temat depresji „Keys to Unlocking Depression”, „Depression is Contagious” , „Hypnosis and Treating Depression” , „Breaking the Patterns of Depression” oraz „Hand-Me-Down Blues”. W języku polskim nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazały się dwie książki dr Yapko "Podstawy hipnozy" w 2000 roku oraz "Kiedy życie boli. Dyrektywy w leczeniu depresji" w 2002. Dr Yapko jest członkiem The International Society of Hypnosis, Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz American Society of Clinical Hypnosis. Jest laureatem nagrody Division 30 Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego za wybitne zasługi dla profesjonalnej hipnozy, laureatem Pierre Janet Award for Clinical Excellence przyznawanej przez ISH, nagrody za całokształt twórczości honorującej jego liczne zasługi dla hipnozy oraz na-grody Milton H. Erickson Foundation Lifetime Achievement Award for Outstanding Contri-butions to the Field of Psychotherapy.
Więcej informacji o programie nauczania i publikacjach dr Yapko można znaleźć na stronie internetowej: www.yapko.com.

 

Zajęcia przeznaczone są dla terapeutów posiadających wiedzę i doświadczenie kliniczne związane ze stosowaniem hipnozy w psychoterapii.  Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie minimum jednego szkolenia z podanych poniżej:
•    B.3. Królewska droga do nieświadomości - wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej w PIE
•    A.3. Siła źródła – autohipnoza
•    uczestnictwo we wcześniejszych warsztatach (indywidualnych bądź konferencyjnych) Normy Barretty, Brenta Geary, Michaela Yapko lub J. K. Zeiga
•    ukończenie innych równoważnych szkoleń poza PIE.
Jeśli nie byłaś/byłeś na wymienionych szkoleniach a chcesz wziąć udział w szkoleniu dr Yapko - skontaktuj się z Sekretariatem Instytutu (info@p-i-e.pl).


POBIERZ FORMULARZ REJESTRACYJNYJeżeli brałaś/eś udział w szkoleniu z dr Geary "Kliniczne zastosowanie hipnozy" pobierz ten formularz rejestracyjny.

POBIERZ FORMULARZ REJESTRACYJNY (dla uczestników szkolenia z dr Geary)Aby zgłosić się na szkolenie, prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy na info@p-i-e.pl.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarium szkoleniowe, 21 - 28.08.2021 UtiliSEAsation XXIX Seminar- und Supervisionwoche, Pokamedulski Klasztor w Wigrach, Mazury / Suwałki.

      W związku z zaistniałą sytuacją epitemiologiczną na świecie, z ogromnym żalem, byliśmy zmuszeni w 2020 roku, do odwołania Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego w Wigrach pt. "Hipnoza w praktyce klinicznej". Szkolenie jest organizowane we współpracy z Milton Erickson Institut Rottweil, w Niemczech.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w Seminarium w roku przyszłym, w terminie: 21-28.08.2021r.

Zajęcia odbywają się w starym, malowniczo położonym Klasztorze Pokamedulskim w Wigrach, nad jeziorem Wigry, na Mazurach.

       Seminarium jest prowadzone każdego roku, wspólnie z Bernhardem Trenkle od prawie 30 lat. Jest to prawdopodobnie najdłużej trwający coroczny, międzynarodowy projekt w zakresie  szkolenia  z  psychoterapii.  Zapraszamy  wszystkich terapeutów z Polski, którzy posługują się językiem angielskim i/lub niemieckim do udziału w seminarium.

       Będziemy mieli przyjemność gościć międzynarodowych specjalistów w dziedzinie hipnozy.
       Część szkoleniowa seminarium jest organizowana każdego dnia przed południem. Po zajęciach istnieje możliwość rekreacyjnego spędzenia czasu na rowerach, żaglówkach czy kajakach. Wieczorami zapraszamy do wspólnej zabawy przy ognisku, na dyskotece, czy śpiewaniu karaoke. Przewidujemy także kurs salsy. Udział w szkoleniu jest dobrą okazją do wymiany i nawiązania międzynarodowych kontaktów.
        Po seminarium szkoleniowym będzie możliwość uczestnictwa w spływie kajakowym Czarną Hańczą, w terminie: 28.08 - 4.09.2021r.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego w sprawie uczestnictwa prosimy o kontakt z sekretariatem P.I.E. w Łodzi
Informacje o seminarium znajdą Państwo również na niemieckojęzycznej stronie internetowej www.wigry.de

Tematyka i wykładowcy seminariów wigierskich, które odbyły się do tej pory:

1992, Wigry, UtiliSEAsation I; Wykładowcy: Bernhard Trenkle, Kris Klajs, Manfred Prior, Wojciech Eichelberger,  Robert Herskovits.
1993, Wigry, UtiliSEAsation II; Wykładowcy: Bernhard Trenkle, Kris Klajs, Manfred Prior, Robert Herskovits, Wojciech Eichelberger.
1994, Wigry, UtiliSEAsation III;
Wykładowcy: Bernhard Trenkle, Kris Klajs, Robert Herskovits, Wojciech Eichelberger, Liz Lorenz-Wallacher, Ulrich Freund.
1995, Wigry, UtiliSEAsation IV;
1996, Wigry UtiliSEAsation V;
Wykładowcy: Bernhard Trenkle, Kris Klajs, Wojciech Eichelberger, Ulrich Freund,  Burkhard Peter, Karl Ludwig Holtz, Jacek Ostaszewski, Annalisa Neumeyer.
1997 – UtiliSEAsation VI;
1998.06.20-27, Wigry, UtiliSEAsation VII;
Wykładowcy: Bernhard Trenkle, Kris Klajs, Wojciech Eichelberger, Manfred Prior,  Susann Fiedler, Martin Busch, Annalisa Neumeyer, Marita Warner, Eric  Greenleaf, Lori Greenleaf, Betty Alice Erickson, Albrecht Schmierer,  Gudrun Schmierer.
1999.06.19-26, Wigry, UtiliSEAsation VIII, Intensiv-Trainings und Supervisons-Woche, Wykładowcy: Dipl. Psych.Martin Busch, Dipl. Soz. Päd. Ulrich Freud, Prof. Dr. Karl. - Ludwig Holtz, Dipl. Psych. Krzysztof Klajs, Prof. Dr Siegfried Mrochen, Fam. Therap. Peter Nemetschek, Dipl. Soz. Päd. Annalisa Neumeyer, Lic. Phil. Susy Signer-Fischer, Sonderpäd. Birgit Steiner, Dr med. dent. Albrecht und Gudrun Schmierer, Dipl. Psych. Bernhard Trenkle;
2000.06.17-24, Wigry, UtiliSEAsation IX, Direkte vs. Indirekte Hypnose in Psychotherapie und Medizin, Wykładowcy: Dipl. Psych.Martin Busch, Dipl. Psych. Wojciech Eichelberger, Dr med.dent Berne Erlandson, Prof. dr Vladimir Gheorghiu. Prof. Dr med. Günther Hole, Dipl. Psych. Krzysztof Klajs, Dipl. Soz. Päd. Annalisa Neumeyer, Dr med.dent. Albrecht und Gudrun Schmierer, Dipl. Psych. Dr Katarzyna Szymańska, Dipl. Psych. Bernhard Trenkle, Dipl. Psych. Reinhard Weber;
2001.06.9-16, Wigry, UtiliSEAsation X, Hypno-Systemische Ansätze, Wykładowcy: Dipl. Psych.Martin Busch, Dipl. Psych. Klaus - Dieter Dohne, Dipl. Psych. Michael Friedrich, Prof. Dr Med. Günther Hole, Dipl. Psych. Krzysztof Klajs, Dipl.Psych. Anne M. Lang, Dr. Med. Gunther Schmidt, Lic. Phil. Susy Signer-Fischer, Dipl. Psych. Bernhard Trenkle, Dipl.Päd. Klaus Wittkuhn
2002.06.15-22, Wigry, UtiliSEAsation XI, Hypnose und Schmerz; Hypnosetechniken in der Rehabilitation, Wykładowcy: Dipl. Psych.Martin Busch, Dipl. Psych. Sabine Engel, Dipl. Soz. Päd. Ulrich Freund, Prof. Dr med. Günther Hole, Prof. Dr med. Klaus-Diethart Hüllemann, Dr med. Brigitte Hüllemann, Dipl. Psych. Krzysztof Klajs, Dipl. Soz. Päd. Elvira Muffler, Dipl. Soz. Päd. Annalisa Neumeyer, Dipl. Psych. Hanne Seemann, Ph.D. Sandra Sylvester, Dipl. Psych. Bernhard Trenkle, Dipl. Psych. Reinhard Weber;
2003.06.7-14, Wigry, UtiliSEAsation XII, Kinder – und Jugentlichenhypnotherapie, Wykładowcy: Dipl. Psych.  Peter Allemann, Dipl. Psych.Martin Busch, Prof. Dr. Karl. - Ludwig Holtz, Dipl. Psych. Krzysztof Klajs, Prof. Dr Siegfried Mrochen, Dipl. Soz. Päd. Annalisa Neumeyer, Sonderpäd. Birgit Steiner-Backhausen, Dipl. Psych. Bernhard Trenkle;
2004.01.25-30, Wigry, Winter-Wigry, Mentales Training, Sporthypnose, Selbshypnose, Wykładowcy: Dipl. Psych. Dr Reinhold Bartl , Dr Dipl. Psych. Gyula Biro , Dipl. Psych. Dr Jan Blecharz , Dipl. Psych. Martin Busch, Dipl. Psych. Krzysztof Klajs, Dipl. Psych. Bernhard Trenkle
2004.06.12-19, Wigry, UtiliSEAsation XIII, Alterpsychotherapie, Mehrgenerationenperspektive in der Therapie mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, Wykładowcy: Dipl. Psych. Martin Busch, Dipl. Psych. Wilhelm Gerl, Prof. Dr med. Günther Hole, Charlotte Höfner, Dipl. Psych. Krzysztof Klajs, Dipl. Soz. Päd. Curt Luetzen, Dipl. Psych. Silvia Meyer, Dr med. Dent. Elizabeth von Mezynski, Dipl. Soz. Päd. Annalisa Neumeyer, Dr med. dent. Ute Stein, Dipl. Psych.Bernhard Trenkle;
2005.27.08 – 3.09., Wigry, UtiliSEAsation XIV, Best of Wigry, Wykładowcy: Dipl. Psych.Martin Busch, Dipl. Psych. Wojciech Eichelberger, Dipl. Soz.Päd. Michael Hepp, Dr Dipl. Psych. Eleonore Höfner, Dipl. Psych. Krzysztof Klajs, Dipl. Soz. Päd. Annalisa Neumeyer, Dr med. Gunther Schmidt, Dr Dipl. Psych. Hanne Seemann, Lic. phil. Susy Signer-Fischer, Dr Charlotte Tracht, Dipl. Psych. Bernhard Trenkle, Dipl. Psych. Iwona Woźniakowska;
2006.06.17-24, Wigry, UtiliSEAsation XV, Hypnotherapie für Kinder und Jugendliche, Wykładowcy: Dipl. Psych. Peter Allemann, Dr med. Violetta Ambroziak, Dr med. Rafał Antkowiak,  Dipl. Psych.Martin Busch, Prof. Dr. Karl. - Ludwig Holtz, Dipl. Psych. Krzysztof Klajs, Prof. Dr Siegfried Mrochen, Dipl. Soz. Päd. Annalisa, Lic. phil. Susy Signer-Fischer, Dipl. Psych. Karl - Josef Sitting, Dr Dipl. Psych. Katarzyna Szymańska, Dipl. Psych. Bernhard Trenkle, Dr med. Astrid Vlamynck, Dipl. Psych. Albert Widmann;
2007.06.16-23, Wigry, UtiliSEAsation XVI, Traumatherapie / Ego State Therapie, Wykładowcy: Dipl. Psych. Peter Allemann, Dipl. Psych.Martin Busch, Ph.D. Woltemade Hartman, Dipl. Psych. Krzysztof Klajs, Soz. Päd. Annalisa Neumeyer, Ph.D. Maggie Phillips, Dipl. Psych. Karl - Josef Sitting, Dr med. Jochen Peichl, Dr. med. Luise Reddemann, Dr Dipl. Psych. Katarzyna Szymańska, Dipl. Psych. Bernhard Trenkle, Dr med. Astrid Vlamynck, Dipl. Psych. Albert Widmann;
2008.06.22-29, Wigry, UtiliSEAsation XVII, Neue Konzepte/ Neue Gesichter, Wykładowcy: dr med. Rafał Antkowiak, Dr Dipl. Psych. Reinhold Bartl, Dipl. Psych. Ghita Benaguid, Dipl. Psych.Martin Busch, Dipl. Psych. Klaus- Dieter Dohne,  Dipl. Psych. Stefan Junker, Dipl. Psych. Krzysztof Klajs, Dipl. Soz. Päd. Annalisa Neumeyer, Dipl. Psych. Stefanie Schramm, Dipl. Psych. Bernhard Trenkle, Dipl.-Psych., Albert Widmann, Dipl. Psych. Anna Wierzbowska;
2009.06.13-20, Wigry, UtiliSEAsation XVIII, Therapeutische Geschichten und Metaphern, Wykładowcy: Reinhilde Bartman, Dipl. Psych.Martin Busch, Dipl. Soz. Päd. Ulrich Freund, Helge Heynold, Dipl. Psych. Krzysztof Klajs, Dipl. Psych. Lucyna Lipman, Dipl. Psych. Bernhard Trenkle, Dipl.-Psych., Albert Widmann, Dipl. Psych. Daniel Wilk, Dr med. Charlotte Wirl;
2010.06.12-19, Wigry, UtiliSEAsation XIX, Medizinische Hypnoze und Psychosomatik, Wykładowcy: Dipl. Psych.Martin Busch, Dr med. Sepp Holtz, Dipl. Psych. Stefan Junker, Dipl. Psych. Krzysztof Klajs, Dipl. Soz. Päd. Annalisa Neumeyer, Albrecht Schmierer, Dipl. Psych.Bernhard Trenkle, Univ. Prof. Walter Tschugguel, Dipl. Psych. Reinherd Weber;
2011.06.11-18, Wigry, UtiliSEAsation XX, Best of Wigry, Wykładowcy: Dipl. Psych. Peter Allemann, Dipl. Psych.Martin Busch, dr Kai Fritzsche, Dipl. Soz. Päd. Michael Hepp, Prof. Dr. Karl. - Ludwig Holtz, Dipl. Psych. Krzysztof Klajs, Dipl. Soz. Päd. Annalisa Neumeyer, Lic. phil. Susy Signer-Fischer, Dr med.dent. Albrecht und Gudrun Schmierer, Dipl. Psych. Bernhard Trenkle,
2012.06.9-16, Wigry,UtiliSEAsation XXI, World Meets Wigry. Wykładowcy: MD,PhD, Giuseppe De Benedittis (Włochy, Milano); PhD, Consuelo Casula (Włochy, Milano); PhD, Julie Linden (USA,Philadelphia); MD, PhD, Camillo Loriedo (Italy, Rome); Mgr Krzysztof Klajs (PL, Łódź); Phd, Matthias Mende (Austria, Salzburg); Annalisa Neumeyer (Niemcy, Freiburg); Dipl. Psych., Bernhard Trenkle (Niemcy, Rottweil); MD, PhD, Eric Vermetten (Holandia, Utrecht); MD, Claude Virot (Francja, Rennes);Ph.D David Wark (USA), Dipl.-Psych., Albert Widmann (Niemcy); B.Psych. B.Sc. Brian Allen (Australia, Perth).
2013.06.8-15,Wigry, UtiliSEAsation XXII, „Das Beste von Alten – Das Feinste von Neuen“, Wykładowcy: Igor Ardoris (Malmö, Szwecja), Consuelo Casula (Włochy, Milano),Roland Kachler (Niemcy), Krzysztof Klajs (Polska),Bettina Kübler (Tuebingen, Niemcy), Dipl. Soz. Päd. Annalisa Neumeyer (Niemcy, Freiburg), Stefanie Schramm (Niemcy), Bernhard Trenkle (Niemcy, Rottweil), Melanie Trenkle (Niemcy), Eric Vermetten (Holandia, Utrecht), Albert Widmann (Niemcy),
2014.08.30-09.06, Wigry, UtiliSEAsation XXIII, "Innovative und Lösungsorientierte Ansätze in Hypno- & Psychotherapie", Wykładowcy: Dr. Dipl.Psych. Reinhold Bartl  (Austria);  Dipl.Psych. Daniel Bass (Niemcy, Rottweil); Dipl.-Psych. Melchior Fischer  (Niemcy), Dr.med. Ben Furman (Finlandia); Dipl.-Kunsttherapeutin Dana Juraschek (Niemcy); Mgr Krzysztof Klajs (PL, Łódź); Dr.rer.nat Dipl.Psych. Cornelie Schweizer (Niemcy), Dipl.Psych. (Niemcy) Andreas Steiner; Dipl. Psych., Bernhard Trenkle (Niemcy, Rottweil)Fachärztin Neurologie Melanie Trenkle (Niemcy)
2015.06.6-13, Wigry, UtiliSEAsation XXIV, "Reden Reicht Nicht" - Bifokal-multisensorische Interventionstechniken, Wykładowcy:
Dr.med. Michael Bohne (Niemcy) Dipl.Psych.  Evelin Beverly Jahn (Niemcy), Dipl.-Kunsttherapeutin Dana Juraschek (Niemcy), Dipl.Psych. Kris Klajs (Polska), M.A. Matthias Ohler (Niemcy), Dipl.Psych. Claudia A. Reinicke (Niemcy), Dr.med. Dipl.rer.pol.  Gunther Schmidt (Niemcy), Dr.rer.nat. Dipl.Psych. Cornelie Schweizer (Niemcy), Dipl.Psych., Dipl. Wi.-Ing.  Bernhard Trenkle (Niemcy), Fachärztin Neurologie   Melanie Trenkle (Niemcy), Dr.phil. Dipl.Psych.  Silvia Zanotta (Niemcy)
2016.06.11-18.,
Wigry, UtiliSEAsation XXV
, 25-jähriges Jubiläum - Von "Best Of" bis zu "Ganz Neu" - Hipnoza w praktyce  klinicznej. Wykładowcy:
Dipl.-Psych. Martin Busch, Dipl. Kunstth. Dana Juraschek, Prof. Wieslaw Karolak, Dipl.-Psych. Krzysztof Klajs, Dr. med. dent. Veit Meßmer, M.A. Matthias Ohler, Dr. Ph. D. Gary Bruno Schmid, Dr. rer. nat. Cornelie Schweizer, lic. phil. Susy Signer-Fischer, Dipl. Psych. Bernhard Trenkle, Ärztin Melanie Trenkle, Dr.phil. Silvia Zanotta
2017.06.10-17., Wigry, UtiliSEAsation XXVI,
Seminar- und Supervisionwoche: „Geschichten, Metaphern & Symbole“. Wykładowcy: Univ.Lekt. Arno Aschauer, Dr. Consuelo Casula, Dipl.-Kunsttherapeutin Dana Juraschek, Prof. Dr. Mark Jensen, Prof. Wieslaw Karolak, Dipl.Psych. Kris Klajs, Dr.rer.nat. Cornelie Schweizer, M.A. Matthias Ohler, Dipl.Psych. Bernhard Trenkle, Dipl.Psych. Daniel Wilk
2018.06.9-16., Wigry, UtiliSEAsation XXVII, Seminar- und Supervisionwoche: "Trauma - Onkologie - Hoffnung". Wykładowcy: Dr.med. Hansjörg Ebell (Niemcy), LCSW-C, BCD Tobi Goldfus (USA), Dipl.Psych. Evelyn Beverly Jahn (Niemcy), Dipl.-Kunsttherapeutin Dana Juraschek (Niemcy), Prof. Wieslaw Karolak, Dipl.Psych. Kris Klajs, Dipl.Soz.Päd. Elvira Muffler (Niemcy), M.A. Matthias Ohler (Niemcy), Dipl.Psych. Claudia Reinicke (Niemcy), Dr.rer.nat. Dipl.Psych. Cornelie Schweizer (Niemcy), Dr.med. Laurence Sugarman  (USA), Dipl. Wi.-Ing.  Bernhard Trenkle (Niemcy)Fachärztin Neurologie Melanie Trenkle (Niemcy), Prof.Dr. Wolfgang Wendlandt (Niemcy).
2019.08.24-31, Wigry, UtiliSEAsation XXVIII,
 Seminar- und Supervisionwoche: "Vom Navigieren beim Driften - Bewegungen in jeder Lebenslage: Trauma, Augenbewegungen, Körperbewegungen, Tanzbewegungen, Therapeutisches Zaubern, Playbacktheater, Körperselbsterfahrung mit Feldenkrais, Tai-Chi". Wykładowcy:  B.Sc. Sophia Bethge, Dipl.-Kunstth. Dana Juraschek, Prof. Dr Wieslaw Karolak, Dipl. Psych. Krzysztof Klajs, Dipl.Psych. Marta Nowak-Kulpa, M.A. Matthias Ohler, Dr. med. Jochen Peichl, Dipl.Psych. Claudia A. Reinicke, Dr. Nicole Ruysschaert, Dr.rer.nat. Dipl.Psych. Cornelie Schweizer, Dr. Laurence Sugarman, Dipl.Psych. Bernhard Trenkle, Stefan Weiss.

2020.06.13-20., Wigry - termin odwołany.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cooperation in Hypnosis. Challenges&Benefits. Kraków, Polska

W związku z sytuacją epidemilogiczną zdecydowaliśmy o zmianie terminu kongresu. Spotkanie odbędzie się w dniach 8-11 czerwca 2022.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXII World Congress of Medical&Clinical Hypnosis. "Cooperation in Hypnosis. Challenges&Benefits", który odbędzie się w dniach 8-11 czerwca 2022 w Krakowie.

Kraków to jedno z najpiękniejszych miast w Europie. Odwiedza je około 13 milionów Gości rocznie, których zachwycają niepowtarzalne krajobrazy miasta, malownicze uliczki i place oraz największy w skali światowej  kompleks historyczny.

Kongres odbędzie się w Audytorium Maximum - Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej polskiej uczelni.

Temat Kongresu to "Cooperation in Hypnosis. Challenges&Benefits". Celem spotkania jest promowanie różnych aspektów współpracy między klinicystą a pacjentem, nieświadomością a świadomością, osobą a systemem. Naszym szczególnym celem jest skupienie się na współpracy między bardziej doświadczonych specjalistówi z młodym pokoleniem oraz między
profesjonalistami z różnych kultur i różnych krajów.

Kongres powstaje przy współpracy z International Society of Hypnosis (ISH). Jest to stowarzyszenie zrzeszające klinicystów i badaczy z 34 krajów całego świata zainteresowanych hipnozą. Korzenie ISH sięgają roku 1889, kiedy w Paryżu odbył się pierwszy Międzynarodowy Kongres Hipnozy (International Congress for Experimental and Therapeutic Hypnotism). Od 1973 roku, co trzy lata organizowany jest kongres ISH. Więcej o ISH tutaj.

Więcej informacji na STRONIE KONGRESU.