aktualności

ERICKSONOWSKIE METODY W PSYCHOTERAPII DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN

od 28.09.2021, szkolenie online
Susy Signer-Fischer

więcej...

TO MA SENS - PSYCHOTERAPIA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

27.11.2021, szkolenie online
Joanna Szczepańska-Gieracha

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany przez SN Psychoterapii Polskiego Tow. Psychiatrycznego, Katowice, Przyjmujemy zgłoszenia

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atest. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Tow. Psychologicznego.

więcej...

ZGŁOSZENIA I KOSZT

Procedura zgłoszeniowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:
1) posiadających wyższe wykształcenie akademickie na poziomie magisterskim w zakresie medycyny lub nauk humanistycznych.
2) należących do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (można się zapisać w trakcie kursu).

Osoby zainteresowane uczestnictwem:
a) prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza - jest to pierwszy etap kwalifikacji;
b) osoby, które przejdą pierwszy etap kwalifikacji zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

O przyjęciu na Kurs zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w której będą brane pod uwagę następujące czynniki:
- zawodowe doświadczenie Kandydata;
- staż pracy z pacjentami; (na Kurs atestowany przyjmujemy osoby mające doświadczenie w pracy z pacjentami, preferowane są osoby mające doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej). Brak doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii nie jest przeszkodą w rozpoczęciu kursu (można zacząć tę pracę w trakcie I roku) jeśli Kandydat/ka dysponuje innym doświadczeniem klinicznym;
- odbyte szkolenia w zakresie psychoterapii;
- odbycie lub kontynuacja terapii własnej;
- posiadanie lub rozpoczęcie specjalizacji z psychologii klinicznej lub psychiatrii. Brak specjalizacji nie jest przeszkodą w rozpoczęciu Kursu.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 2 dni (10 dwudniowych zajęć w roku).
Szkolenie może być częściowo zindywidualizowane w zależności od umiejętności i potrzeb Uczestników.
Liczba miejsc jest ograniczona.


Koszt edycji warszawskiej (jest nieco wyższy niż w pozostałych miastach):


Semestr I-IV oraz VII: 3600 zł (bez kosztów zgrupowania dydaktyczno-treningowego i szkolenia z hipnozy cz.I).
W semestrach V i VI (umiejętności praktyczne) Uczestnicy wybierają zajęcia z programu P.I.E - koszty podane przy każdym szkoleniu.
Koszt superwizji zostanie ustalony później.
(koszt jest podany bez zakwaterowania i wyżywienia).


Prosimy  o  wypełnienie  załączonego  poniżej  formularza  zgłoszeniowego i  odesłanie go  do  P.I.E. w  Łodzi  pocztą  na  adres: ul. Wioślarska 27, 94-036 Łódź lub mailem: info@p-i-e.pl