aktualności

C22,"PODRÓŻ NA SQUAW PEAK"

Psychoterapia małżeństw i par.
2 października, Poznań

więcej...

PODYPLOMOWY KURS ARTETERAPIA-XXIII EDYCJA

Luty 2021 r.
Szczegóły wkrótce.

więcej...

"LECZENIE PĘKNIĘTEGO SERCA"

-psychoterapia traumy
listopad 2020, Łódź
Zapraszamy.

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany przez SN Psychoterapii Polskiego Tow. Psychiatrycznego, Warszawa, Przyjmujemy zgłoszenia

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atest. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Tow. Psychologicznego.

więcej...

ZGŁOSZENIA I KOSZT

Procedura zgłoszeniowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:
1) posiadających wyższe wykształcenie akademickie na poziomie magisterskim w zakresie medycyny lub nauk humanistycznych.
2) należących do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (można się zapisać w trakcie kursu).

Osoby zainteresowane uczestnictwem:
a) prosimy o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza - jest to pierwszy etap kwalifikacji;
b) osoby, które przejdą pierwszy etap kwalifikacji zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

O przyjęciu na Kurs zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, w której będą brane pod uwagę następujące czynniki:
- zawodowe doświadczenie Kandydata;
- staż pracy z pacjentami; (na Kurs atestowany przyjmujemy osoby mające doświadczenie w pracy z pacjentami, preferowane są osoby mające doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej). Brak doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii nie jest przeszkodą w rozpoczęciu kursu (można zacząć tę pracę w trakcie I roku) jeśli Kandydat/ka dysponuje innym doświadczeniem klinicznym;
- odbyte szkolenia w zakresie psychoterapii;
- odbycie lub kontynuacja terapii własnej;
- posiadanie lub rozpoczęcie specjalizacji z psychologii klinicznej lub psychiatrii. Brak specjalizacji nie jest przeszkodą w rozpoczęciu Kursu.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu przez 2 dni (10 dwudniowych zajęć w roku).
Szkolenie może być częściowo zindywidualizowane w zależności od umiejętności i potrzeb Uczestników.
Liczba miejsc jest ograniczona.


Koszt:

Każdy z pierwszych 5 semestrów - 2850 zł (bez kosztów zgrupowania dydaktyczno-treningowego i szkolenia z hipnozy cz.I).
W semestrach 6 i 7 (umiejętności praktyczne) Uczestnicy wybierają zajęcia z programu P.I.E - koszty podane przy każdym szkoleniu.
Koszt superwizji zostanie ustalony później.
(koszt jest podany bez zakwaterowania i wyżywienia).


Prosimy  o  wypełnienie  załączonego  poniżej  formularza  zgłoszeniowego i  odesłanie go  do  P.I.E. w  Łodzi  pocztą  na  adres: ul. Wioślarska 27, 94-036 Łódź lub mailem: info@p-i-e.pl