aktualności

C22,"PODRÓŻ NA SQUAW PEAK"

Psychoterapia małżeństw i par.
2 października, Poznań

więcej...

PODYPLOMOWY KURS ARTETERAPIA-XXIII EDYCJA

Luty 2021 r.
Szczegóły wkrótce.

więcej...

"LECZENIE PĘKNIĘTEGO SERCA"

-psychoterapia traumy
listopad 2020, Łódź
Zapraszamy.

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany przez SN Psychoterapii Polskiego Tow. Psychiatrycznego, Warszawa, Przyjmujemy zgłoszenia

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atest. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Tow. Psychologicznego.

więcej...

PROGRAM

CURRICULUM - Całościowe Szkolenie z Terapii Ericksonowskiej
(minimum 250 godzin szkoleniowych w nurcie ericksonowskim, 130 godzin superwizji u superwizora Polskiego Instytutu Ericksonowskiego oraz od 1.01.2013 250 godzin pracy własnej).
Niniejszy program jest programem dla psychoterapeutów.

Całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej (Curriculum) składa się z

A) kształcenia umiejętności psychoterapeutycznych
B) metod i narzędzi psychoterapii
C) klinicznych zastosowań podejścia ericksonowskiego
D) terapii własnej
E) superwizji

Całościowe szkolenie psychoterapeuty wymaga:
• szkolenia teoretycznego
• pracy własnej (w co wlicza się zarówno terapię indywidualną, jak i doświadczenia grupowe)
• superwizji
Szkolenie w P.I.E. pomyślane jest tak, aby każdy mógł dobrać zarówno zakres jak i tempo zdobywanych kwalifikacji do subiektywne postrzeganych możliwości i potrzeb.

Warunki uczestnictwa: Szkolenie przeznaczone jest dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci lub studenci ostatnich lat tych kierunków). Studenci  zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.

Terapia własna: Instytut nie określa formy i osoby, u której szkolący zdecyduje się prowadzić terapię własną. Sugerujemy jednakże, aby były to osoby z doświadczeniem, możliwie z certyfikatem psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Instytut może rekomendować osobę terapeuty.

Superwizja: Za superwizorów uznaje się osoby posiadające ten status w Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wybór superwizorów może być poprzedzony indywidualną konsultacją w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Superwizje prowadzone są w Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku, Bydgoszczy.

Ukończenie szkolenia:

  • daje możliwość skutecznego stosowania terapii ericksonowskiejw praktyce klinicznej,
  • daje podstawy do ubiegania się o rekomendację Polskiego Instytutu Ericksonowskiego,
  • daje podstawy do ubiegania się o certyfikatpsychoterapeuty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Prowadzimy następujące całościowe szkolenia z psychoterapii: