aktualności

ERICKSONOWSKIE METODY W PSYCHOTERAPII DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN

od 28.09.2021, szkolenie online
Susy Signer-Fischer

więcej...

TO MA SENS - PSYCHOTERAPIA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

27.11.2021, szkolenie online
Joanna Szczepańska-Gieracha

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany przez SN Psychoterapii Polskiego Tow. Psychiatrycznego, Katowice, Przyjmujemy zgłoszenia

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atest. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Tow. Psychologicznego.

więcej...

ZGŁOSZENIA I WPŁATY

Serdecznie witamy w serwisie rejestracyjnym Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.
W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wykonanie trzech kroków:

  • Krok pierwszy: Założenie konta na stronie internetowej.
  • Krok drugi: Wpisanie na listę osób zainteresowanych szkoleniem.
  • Krok trzeci: Przesłanie potwierdzenia wpłaty rezerwującej miejsce na liście uczestników.

 
Pierwszy krok: Prosimy o założenie konta na stronie internetowej. Aby wypełnić formularz rejestracji prosimy o kliknięcie na "Załóż konto", w prawym górnym rogu strony. Otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji na skrzynkę mailową, weryfikacja Państwa rejestracji może trwać jeden dzień roboczy. Po potwierdzeniu rejestracji mogą Państwo wykonać następny krok.

Drugi krok:  Wybór  szkolenia  na  podstronie  serwisu rejestracyjnego. Po  wykonaniu drugiego kroku otrzymają  Państwo  mail  z potwierdzeniem wpisania do grupy osób zainteresowanych szkoleniem. To zgłoszenie umożliwi nam późniejsze zweryfikowanie wpłaty, która zarezerwuje Państwa miejsce na szkoleniu.

Trzeci krok: Aby znaleźć się na liście uczestników prosimy o dokonanie wpłaty na konto P.I.E. (Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Łodzi 40 1240 3028 1111 0000 2823 1464) i przesłanie do sekretariatu w Łodzi potwierdzenia przelewu (fax: 42 / 689 00 47, mail: info@p-i-e.pl).
Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty zapiszemy Państwa na listę uczestników. Korzystając z osobistego konta zawierającego listę wybranych przez Państwa  szkoleń, mogą  Państwo potwierdzić status Państwa zgłoszenia. Po zalogowaniu się na stronie  www.p-i-e.pl znajdą Państwo dostęp do konta klikając na link "Pokaż moje szkolenia".
W czasie ok. dwóch tygodni przed szkoleniem prześlemy do Państwa maila z informacjami organizacyjnymi.

Rejestracja na stronie www.p-i-e.pl daje również możliwość dostępu do osobistego konta zawierającego listę wybranych przez Państwa szkoleń. Prosimy  o  każdorazowe  wcześniejsze  zalogowanie się na stronie (z użyciem wybranego przez  Państwa  loginu i hasła) przed zapisywaniem się na szkolenia lub przeglądaniem zawartości swojego konta.


Zapisy dla osób nie posiadających konta w serwisie rejestracyjnym


Prosimy o przesłanie zgłoszenia (zawierającego imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, miejsce pracy, wykształcenie, zawód wykonywany) mailem na adres: info@p-i-e.pl, pocztą tradycyjną na: Polski Instytut Ericksonowski, ul. Wioślarska 27, 94-036 Łódź lub faxem 0-42/689-00-47.
Wpisanie na listę uczestników nastąpi po przesłaniu do P.I.E w Łodzi wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z załączoną kserokopią dowodu wpłaty.

 

Zasady zgłoszeń i wpłat

 

  • Faktury, które Państwu wystawimy mogą zawierać tylko i wyłącznie dane właściciela konta (firmy lub osoby prywatnej), z którego dokonywana jest wpłata. Dane te otrzymujemy w wyciągach bankowych potwierdzających Państwa wpłaty. Gorąco Państwa prosimy o wykazanie szczególnej troski i uważności przy wysyłaniu przelewów bankowych.
  • Faktury wystawiamy zawsze w miesiącu, w którym przychodzi wpłata.
  • Faktury wysyłamy  na  wyraźną  prośbę  osób  zainteresowanych.  Jeśli  chcieliby  Państwo  otrzymać  fakturę, prosimy  o poinformowanie o tym sekretariatu telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

 

Przyjmujemy tylko zgłoszenia z wpłatami.
Prosimy o wpisanie na przelewach, przekazach na jakie szkolenie przeznaczona jest wpłata (nazwa, data, miejsce) oraz nazwiska uczestnika, którego dotyczy wpłata.
Na zajęciach o ograniczonej ilości uczestników o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzania wpłat. Instytut zwraca 90% wpłaconej  kwoty  osobom,  które  pisemnie  odwołają  swoje  uczestnictwo  co   najmniej  30  dni  przed  jego rozpoczęciem.  W przypadku późniejszej pisemnej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane przez terapeutę z listy oczekujących.C28 „Leczenie pękniętego serca”” – psychoterapia traumy.

KURS SPECJALISTYCZNY - POSIADA ATESTACJĘ SEKCJI NAUKOWEJ PSYCHOTERAPII ORAZ SEKCJI NAUKOWEJ TERAPII RODZIN POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO.

Łódź: I. 6-7.11.2020; II. 18-19.12.2020; III. 12-13.02.2021; IV. 12-13.03.2021; V. 9-10.04.2021; VI. 28-29.05.2021; VII. 18-19.06.2021; VIII. 17-18.09.2021; IX. 1-2.10.2021

Zespół Nauczycieli Instytutu


Program cyklu bazuje na modelu hipnoterapii Miltona.H.Ericksona, rozwijanym następnie przez jego uczniów m.in. przez Ernesta Rossiego, Jaya Haleya, Cloe Madanes , Jeffreya Zeiga.
Hipnoza ericksonowska promuje aktywny i kreatywny udział pacjenta, kieruje jego uwagę na potencjalnej sile i zasobach, orientuje w kierunku wizji pozytywnej przyszłości, prowadzi do wzbudzenia wrażliwości na wewnętrzną reakcję konstruktywnych aspektów nieświadomości. Terapeuta wspiera rekonstrukcję traumatycznych wydarzeń w celu przypomnienia zasobów i transformacji pamięci oraz dokonania wewnętrznej integracji. Pacjent odzyskuje przy tym poczucie kontroli i sprawstwa.
Struktura szkolenia – proponowana tematyka i kolejność zajęć – odzwierciedla etapy procesu terapeutycznego powrotu do zdrowia według modelu SARI (Stabilizacja, Aktywacja, Rozwiązanie, Integracja).
Każdy dwudniowy warsztat, w zamierzeniu autorów programu, będzie zawierał elementy i doświadczenia odtwarzające kolejne etapy odzyskiwania zdrowia przez pacjenta, dając uczestnikom szkolenia możliwość powtórzenia i utrwalenia sposobów pracy nad sojuszem terapeutycznym, bezpieczeństwem i stabilizacją, aktywacją i opracowaniem pojawiającego się traumatycznego materiału, rekonstrukcją i tworzeniem rozwiązań a także integracją zdysocjowanego materiału i pracą nad nową tożsamością.

Program szkolenia:
Warsztat I: Podstawy procesu leczenia traumy. Katarzyna Szymańska

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, mechanizmami psychicznymi i diagnozą PTSD, rodzajami traumy oraz celami terapii. Zostaną przedstawione etapy pracy i strategie leczenia traumy. Prowadzący rozpocznie proces budujący poczucie bezpieczeństwa i integrację grupy. W programie zawarta jest demonstracja i ćwiczenie praktycznych umiejętności pracy w hipnozie, spożytkowującej zjawiska transowe charakterystyczne dla traumy: dysocjację, amnezję, katalepsję.
1. Budowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej z zastosowaniem: a/ hipnozy klinicznej: rozwijanie poczucia synchronizacji i zdolności mentalizacji psychicznych procesów pacjenta; b/ technik wydobywających zasoby i możliwości orientacji pacjenta w czasie teraźniejszym.
2. Diagnoza PTSD – objawy osiowe i diagnoza różnicowa, współwystępowanie z innymi zaburzeniami psychicznymi
3. Mechanizmy psychiczne, zjawiska hipnotyczne właściwe dla zespołu pourazowego i cele terapii.
4. Rodzaje traumy ze względu na czas trwania i etiopatogenezę.
5. Główne etapy w procesie terapii:
a) stabilizacja, regulacja emocji, budowanie bezpieczeństwa, zaufania i poczucia kontroli
b) rozpamiętywanie i przekształcanie traumatycznych wspomnień
c) odbudowywanie związków, rozwijanie nowej tożsamości i wewnętrzna integracja
6. Strategie leczenia: fragmentowanie procesu – „podążanie małymi krokami”;
wydobywanie i spożytkowanie zasobów; orientacja na pozytywną przyszłość; kierowanie
uwagą pacjenta i sugestiami.
7. Spożytkowanie zjawisk dysocjacji- asocjacji w procesie leczenia. Praca w hipnozie przy symbolicznym określaniu celów leczenia
8. Spożytkowanie zjawisk hipnotycznych: hipermnezji-amnezji w opracowaniu doświadczenia urazowego (technika hipnozy: „pojemników na pamięć”), katalepsji- ruchu (technika hipnozy: „milczącego odreagowania”)
9. Rola hipnozy klinicznej w leczeniu traumy.

Warsztat II: „Bezpieczna obecność”- stabilizacja i samoregulacja w pracy z traumą. Krzysztof Karauda, Katarzyna Zaborska
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi sposobami korzystania z zasobów swojego ciała w sytuacji przeciążającego stresu i traumy. Kluczowa w tym procesie jest znajomość własnych reakcji psychofizycznych wobec trudnych doświadczeń oraz zdolność stabilizacji i przywracania poczucia bezpieczeństwa. Część tych umiejętności zależy od reakcji wyuczonych w przebiegu linii życia, część to efekt działania autonomicznego układu nerwowego. Jednym z podstawowych celów szkolenia jest skierowanie uwagi uczestników na umiejętność rozpoznawanie własnych wzorców regulacji autonomicznej w pracy z pacjentem.
1. Teoria Poliwagalna – prezentacja koncepcji
2. Obecność, uważność, poczucie bezpieczeństwa w terapii traumy
3. Reakcje autonomiczne jako zasób twojego ciała
4. Samoregulacja i rytmy wagalnej
5. Ćwiczenie praktycznych umiejętności, autodiagnoza

Warsztat III: „Kopalnia skarbów” – zasoby terapeuty i pacjenta w pracy z traumą. Aleksandra Nowak, Inga Nowak-Dusza
1. Pojęcie zasobów oraz idea spożytkowania.
2. Odkrywanie i kontakt z zasobami na różnych etapach procesu terapeutycznego:
a) budowanie stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa (czynniki wpływające na poczucie bezpieczeństwa; „wewnętrzni sprzymierzeńcy’ - tworzenie zasobowych stanów ego; bezpieczne miejsce/miejsce komfortu; pomocna istota; rysunek doświadczenia zasobów; „ochronny płaszcz)
b) przetwarzanie i spożytkowanie doświadczenia traumatycznego (objaw/y jako zasób; spożytkowanie podwójnej świadomości: zasoby „tu i teraz” oraz „tam i wtedy”)
c) specyfika procesów pamięciowych i doświadczenia czasu przez pacjentów z diagnozą PTSD - integracja (tworzenie osobistej mapy zasobów; zasoby na linii życia).
3. „Siła życia – siła przetrwania” – zasoby z perspektywy:
a) indywidualnej (wersja „ja” sprzed traumy i po uporaniu się z traumą)
b) systemowej (opowieści rodzinne o sile i sposobach przetrwania)
c) relacji terapeutycznej (rozpoznawanie wskaźników dobrego, bezpiecznego kontaktu, zaufania w relacji terapeuta-pacjent; rytuały terapeutyczne).
4. Ciało jako zasób w pracy z traumą:
a) oddech jako bezpieczna struktura „tu i teraz”
b) rozwijanie świadomości ciała i samoregulacji
c) „wyspy bezpieczeństwa” w ciele
d) poszukiwanie codziennych, przyjemnych aktywności
e) symbole radości życia

Warsztat IV: „Pomóż mi przetrwać tę sytuację” - interwencja kryzysowa, jako możliwość zapobiegania rozwoju zespołu posttraumatycznego. Inga Nowak-Dusza, Aleksandra Nowak
1. Kryzysowa rzeczywistość – różnorodność definiowania, a wspólnota doświadczania kryzysu.
2. Istota kryzysu – wybrane zagadnienia indywidualnej i systemowej perspektywy kryzysu. Typy kryzysów.
3. Dynamika kryzysu- stadialny czy indywidualny wzorzec kryzysu. Przebieg kryzysu.
4. Interwencja kryzysowa czy psychoterapia? Przydatne strategie pomocy psychoterapeutycznej w interwencji kryzysowej
5. Zagrożenia i szanse płynące z kryzysu – ocena stanu pacjenta i jego sytuacji. Rozpoznawanie indywidualnych i systemowych zasobów, wybrane modele oceny kryzysu, możliwe wzorce adaptacji kryzysowej.
6. Strategie interwencji kryzysowej – trójfazowy schemat procesu interwencyjnego wg Rhine i Weissberg, interdyscyplinarność interwencji (system pomocy).
7. Istota interwencji kryzysowej – „tu i teraz” oraz „ku dobrej przyszłości ”(model interwencji Jamesa i Gillilanda); bezpieczeństwo psychologiczne i fizyczne klienta, a odreagowanie; kolejne kroki pojedynczej sesji interwencji.
8. „Dobre przeżycie” – ericksonowskie aspekty interwencji kryzysowej (m.in. aktywna postawa terapeuty, techniki zasiewające zmiany, perspektywy i postawy, rozwijanie alternatywnych scenariuszy, aktywizowanie sprawczości pacjenta)
9. „Niewidzialne wsparcie” – paradoks wsparcia społecznego, wsparcie spostrzegane a otrzymane, wsparcie ukierunkowane na rozwiązanie problemu i na regulację emocji.
10. Układanie planu rozwiązania kryzysowego do wybranych typów kryzysów.

Warsztat V: „Wysłuchaj mnie - świadectwo ciała”- leczenie traumy w pracy z pacjentem chorym somatycznie. Lucyna Lipman
Program warsztatu jest oparty o strukturę prowadzonych procesów psychoterapeutycznych pacjentów cierpiących z powodu chorób i dolegliwości somatycznych. Omawiane przypadki będą odnosić się do terapii indywidualnej, rodzinnej i par. W każdym z poruszanych zagadnień będzie możliwość zdobycia doświadczeń praktycznych poprzez zapoznanie się z hipnotycznymi i symbolicznymi technikami pracy terapeutycznej.
1. Spożytkowanie choroby i objawów z ciała do komunikacji z nieświadomą częścią pacjenta
2. Budowanie mostu somatycznego w pracy z procesem
3. Rekonstrukcja energii traumy na poziomie odczuć emocjonalnych i cielesnych
4. Integracja posttraumatycznie zdysocjowanych części na poziomie ciała i psychiki
5. Rozwiązywanie wewnątrzsystemowych przeniesień manifestujących się objawami somatycznymi

Warsztat VI: „Kintsugi - sztuka sklejania życia” - terapia osób, które przetrwały traumy złożone. Jolanta Berezowska
Neurobiologiczne następstwa traumy – jak dochodzi do podzielenia na części Ja.
1. Etapy psychoterapii:
a) budowanie bezpieczeństwa w procesie terapii;
b) budowanie dostrojenia w diadzie terapeuta-pacjent;
c) rozwijanie postawy akceptacji i tolerancji
d) koncepcja podzielenia Ja na części i wprowadzenie do pracy z częściami;
e) etap otaczania części współczuciem i zrozumieniem;
f) budowanie przywiązania opartego na wcześniej wypracowanym poczuciu bezpieczeństwa;
g) praca z częściami nazywanymi „autodestrukcyjnymi” – przedefiniowanie.
2. Prezentacja przypadków długoterminowej terapii pacjentów o złożonej diagnozie – zaburzeń osobowości, depresji, uzależnienia, sprawców i ofiar przemocy i PTSDcomplex.

Warsztat VII: Praca z rodziną zgłaszającą się po doznaniu lub ujawnieniu traumy. Anna Wierzbowska
Warsztat prezentuje aspekty prowadzenia terapii rodzinnej , szczególne uwzględniające pracę z rodzinami zgłaszającymi się po próbie samobójczej dziecka, po zachowaniach autodestrukcyjnych, czy po ujawnieniu nadużycia seksualnego. Warsztat odnosi się zarówno do teoretycznych jak i do praktycznych aspektów pracy z rodziną oraz do wyposażenia terapeuty rodzinnego w umiejętności niezbędne do pracy z rodziną gdzie wystąpiło traumatyczne doświadczenie.
1. Wzorce przywiązania a uzdrawiający związek z terapeutą.
2. Prężność rodziny jako wymiar sprzyjający powrotowi do równowagi. Sieć społeczna i zaangażowanie społeczne rodziny jako czynnik budujący odporność systemu.
3. Ćwiczenie przeprowadzenia sesji rodzinnej z elementami zadośćuczynienia i przywracania właściwej hierarchii w systemie.
4. Prezentacja przypadków i strategii terapeutycznej stosowanej w procesie terapii.
5. Czynniki ryzyka traumy „zastępczej” u terapeuty i możliwości zapobiegania.
6. Zasoby terapeuty rodzinnego.

Warsztat VIII: „Możemy się odrodzić” – wzrost potraumatyczny. Małgorzata Skubacz
1. Koncepcja teoretyczna wzrostu po traumatycznego (WPT)
2. Obszary aktywności w których można zaobserwować WPT
a) nowe postrzegania siebie
b) zmiana w relacjach z innymi, odbudowanie związków z ludźmi
c) przebudowanie hierarchii wartości
3. Czynniki indywidualne i społeczne sprzyjające doświadczeniu WPT
a) zaangażowanie w budowanie nowej tożsamości
b) otwartość na doświadczenie
c) optymizm
d) duchowość
e) poczucie humoru
f) poczucie własnej skuteczności i kontroli
g) nadzieja
h) wsparcie społeczne
4. Praca terapeutyczna – skoncentrowanie na rozwijaniu i wzbudzaniu czynników sprzyjających WPT. Zastosowanie specyficznych technik.
5. Studium przypadku:
- kobiety (zagrożenie życia z powodu choroby)
- rodziny (zaatakowanej przez stalkera)

Warsztat IX: Superwizja. Krzysztof Klajs


Zasady zgłoszeń na cykl szkoleniowy „Leczenie pękniętego serca” – psychoterapia traumy.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:
1. Wzięły udział w szkoleniu „Złoty kluczyk”- zasady terapii Miltona H. Ericksona lub w jednym ze szkoleń z pracy z metaforą („Rzucone ziarno” - metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami, „Mądrość Sindbada” - metafora i bajka w pracy z dorosłymi) organizowanych przez Instytut.
2. Wzięły udział w szkoleniu „Królewska droga do nieświadomości” – wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej cz. I. Osoby, które jeszcze w nim nie uczestniczyły, zobowiązane są do wzięcia w nim udziału przed ukończeniem cyklu „Leczenie pękniętego serca” – psychoterapia traumy.
3. Posiadają doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuci.
4. Prześlą wypełnioną ankietę zgłoszeniową na adres: info@p-i-e.pl i przejdą pomyślnie proces kwalifikacji.

W CELU ZAPISU PROSIMY O SKORZYSTANIE Z ODPOWIEDNIEGO FORMULARZA ZAMIESZCZONEGO POWYŻEJ.

Koszt: 3900


B3 Królewska droga do nieświadomości -wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej cz. I

Brzozówka: 24-29.11.2020 – Lucyna Lipman

Podstawowym celem szkolenia jest poznanie hipnozy w zakresie umożliwiającym jej stosowanie w pracy psychoterapeutycznej.
1. Zastosowanie kliniczne.
2. Metody indukcji hipnotycznej.
3. Kolejne kroki – struktura sesji.
4. Przedłużanie efektów terapii.
5. Kiedy stosować hipnozę, a kiedy jej unikać.
6. Wykłady, demonstracje video, ćwiczenia.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które spełniają trzy warunki:
• pracują jako psychoterapeuci
• ukończyli studia z zakresu psychologii lub medycyny
• odbyli szkolenie prowadzone przez P.I.E. w zakresie podstaw terapii ericksonowskiej (przynajmniej warsztat „Złoty kluczyk”)

Studenci lub osoby częściowo spełniające te warunki proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Instytutu w Łodzi.

Koszt: wpłata do 1.10.2020 – 990 zł, wpłata po 1.10.2020 – 1190 zł.
Koszt wyżywienia i zakwaterowania od 550 zł do 750 zł.

W CELU ZAPISU PROSIMY O SKORZYSTANIE Z ODPOWIEDNIEGO FORMULARZA ZAMIESZCZONEGO POWYŻEJ.


B4.Spożytkowanie zjawisk transowych. Hipnoza Ericksonowska cz. II

Smardzewice:1-6.09.2020 - Lucyna Lipman, Katarzyna Szymańska
Brzozówka: 14-18.04.2021 - Lucyna Lipman, Katarzyna Szymańska

WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT ZAJĘĆ.
Szkolenie odbędzie się w dniach 14-18.04.2021 (pierwotny termin to 13-18.04.21), tak aby nie kolidowało z warsztatami Brenta Geary. Liczba godzin szkoleniowych zostanie zachowana.


Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności posługiwania się hipnozą w zakresie umożliwiającym stosowanie jej w praktyce terapeutycznej.
1. Diagnoza zjawisk transowych, a interwencja terapeutyczna w hipnozie.
2. Tworzenie strategicznego planu terapii i sesji terapeutycznej z użyciem hipnozy.
3. Ćwiczenie procedur hipnotycznych (indukcji oraz wewnętrznej i zewnętrznej struktury transu).
4. Spożytkowanie kreatywności pacjenta i terapeuty w hipnozie.
5. Hipnoza a relacja terapeutyczna.
6. Zastosowania hipnozy w terapii grupowej.
7. Spożytkowanie przestrzeni i ruchu w hipnozie.

Program warsztatu zawiera: wykłady, analizę przypadków, demonstracje, doświadczenie własne hipnozy
w roli pacjenta i terapeuty. Szkolenie jest wzbogacone o trening korzystania z sygnałów ciała prowadzony przez Iwonę Woźniakowską (certyfikowaną psychoterapeutkę SNP PTP specjalizującą się w pracy z ciałem). Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które ukończyły I część szkolenia z Hipnozy Ericksonowskiej (warsztat B3).

Koszt szkolenia w Brzozówce: wpłata do 28.02.2021 – 1090 zł, wpłata po 28.02.2021 – 1290 zł.
Koszt wyżywienia i zakwaterowania zostanie podany później.

W CELU ZAPISU PROSIMY O SKORZYSTANIE Z ODPOWIEDNIEGO FORMULARZA ZAMIESZCZONEGO POWYŻEJ.