aktualności

C22,"PODRÓŻ NA SQUAW PEAK"

Psychoterapia małżeństw i par.
2 października, Poznań

więcej...

PODYPLOMOWY KURS ARTETERAPIA-XXIII EDYCJA

Luty 2021 r.
Szczegóły wkrótce.

więcej...

"LECZENIE PĘKNIĘTEGO SERCA"

-psychoterapia traumy
listopad 2020, Łódź
Zapraszamy.

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany przez SN Psychoterapii Polskiego Tow. Psychiatrycznego, Warszawa, Przyjmujemy zgłoszenia

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atest. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Tow. Psychologicznego.

więcej...

ZGŁOSZENIA I WPŁATY

Serdecznie witamy w serwisie rejestracyjnym Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.
W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wykonanie trzech kroków:

  • Krok pierwszy: Założenie konta na stronie internetowej.
  • Krok drugi: Wpisanie na listę osób zainteresowanych szkoleniem.
  • Krok trzeci: Przesłanie potwierdzenia wpłaty rezerwującej miejsce na liście uczestników.

 
Pierwszy krok: Prosimy o założenie konta na stronie internetowej. Aby wypełnić formularz rejestracji prosimy o kliknięcie na "Załóż konto", w prawym górnym rogu strony. Otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji na skrzynkę mailową, weryfikacja Państwa rejestracji może trwać jeden dzień roboczy. Po potwierdzeniu rejestracji mogą Państwo wykonać następny krok.

Drugi krok:  Wybór  szkolenia  na  podstronie  serwisu rejestracyjnego. Po  wykonaniu drugiego kroku otrzymają  Państwo  mail  z potwierdzeniem wpisania do grupy osób zainteresowanych szkoleniem. To zgłoszenie umożliwi nam późniejsze zweryfikowanie wpłaty, która zarezerwuje Państwa miejsce na szkoleniu.

Trzeci krok: Aby znaleźć się na liście uczestników prosimy o dokonanie wpłaty na konto P.I.E. (Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Łodzi 40 1240 3028 1111 0000 2823 1464) i przesłanie do sekretariatu w Łodzi potwierdzenia przelewu (fax: 42 / 689 00 47, mail: info@p-i-e.pl).
Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty zapiszemy Państwa na listę uczestników. Korzystając z osobistego konta zawierającego listę wybranych przez Państwa  szkoleń, mogą  Państwo potwierdzić status Państwa zgłoszenia. Po zalogowaniu się na stronie  www.p-i-e.pl znajdą Państwo dostęp do konta klikając na link "Pokaż moje szkolenia".
W czasie ok. dwóch tygodni przed szkoleniem prześlemy do Państwa maila z informacjami organizacyjnymi.

Rejestracja na stronie www.p-i-e.pl daje również możliwość dostępu do osobistego konta zawierającego listę wybranych przez Państwa szkoleń. Prosimy  o  każdorazowe  wcześniejsze  zalogowanie się na stronie (z użyciem wybranego przez  Państwa  loginu i hasła) przed zapisywaniem się na szkolenia lub przeglądaniem zawartości swojego konta.


Zapisy dla osób nie posiadających konta w serwisie rejestracyjnym


Prosimy o przesłanie zgłoszenia (zawierającego imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, miejsce pracy, wykształcenie, zawód wykonywany) mailem na adres: info@p-i-e.pl, pocztą tradycyjną na: Polski Instytut Ericksonowski, ul. Wioślarska 27, 94-036 Łódź lub faxem 0-42/689-00-47.
Wpisanie na listę uczestników nastąpi po przesłaniu do P.I.E w Łodzi wypełnionego formularza zgłoszenia wraz z załączoną kserokopią dowodu wpłaty.

 

Zasady zgłoszeń i wpłat

 

  • Faktury, które Państwu wystawimy mogą zawierać tylko i wyłącznie dane właściciela konta (firmy lub osoby prywatnej), z którego dokonywana jest wpłata. Dane te otrzymujemy w wyciągach bankowych potwierdzających Państwa wpłaty. Gorąco Państwa prosimy o wykazanie szczególnej troski i uważności przy wysyłaniu przelewów bankowych.
  • Faktury wystawiamy zawsze w miesiącu, w którym przychodzi wpłata.
  • Faktury wysyłamy  na  wyraźną  prośbę  osób  zainteresowanych.  Jeśli  chcieliby  Państwo  otrzymać  fakturę, prosimy  o poinformowanie o tym sekretariatu telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

 

Przyjmujemy tylko zgłoszenia z wpłatami.
Prosimy o wpisanie na przelewach, przekazach na jakie szkolenie przeznaczona jest wpłata (nazwa, data, miejsce) oraz nazwiska uczestnika, którego dotyczy wpłata.
Na zajęciach o ograniczonej ilości uczestników o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzania wpłat. Instytut zwraca 90% wpłaconej  kwoty  osobom,  które  pisemnie  odwołają  swoje  uczestnictwo  co   najmniej  30  dni  przed  jego rozpoczęciem.  W przypadku późniejszej pisemnej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane przez terapeutę z listy oczekujących.C28 „Leczenie pękniętego serca”” – psychoterapia traumy.

KURS SPECJALISTYCZNY - POSIADA ATESTACJĘ SEKCJI NAUKOWEJ PSYCHOTERAPII ORAZ SEKCJI NAUKOWEJ TERAPII RODZIN POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO.

Łódź: I. 6-7.11.2020; II. 18-19.12.2020; III. 12-13.02.2021; IV. 12-13.03.2021; V. 9-10.04.2021; VI. 28-29.05.2021; VII. 18-19.06.2021; VIII. 17-18.09.2021; IX. 1-2.10.2021

Zespół Nauczycieli Instytutu


Program cyklu bazuje na modelu hipnoterapii Miltona.H.Ericksona, rozwijanym następnie przez jego uczniów m.in. przez Ernesta Rossiego, Jaya Haleya, Cloe Madanes , Jeffreya Zeiga.
Hipnoza ericksonowska promuje aktywny i kreatywny udział pacjenta, kieruje jego uwagę na potencjalnej sile i zasobach, orientuje w kierunku wizji pozytywnej przyszłości, prowadzi do wzbudzenia wrażliwości na wewnętrzną reakcję konstruktywnych aspektów nieświadomości. Terapeuta wspiera rekonstrukcję traumatycznych wydarzeń w celu przypomnienia zasobów i transformacji pamięci oraz dokonania wewnętrznej integracji. Pacjent odzyskuje przy tym poczucie kontroli i sprawstwa.
Struktura szkolenia – proponowana tematyka i kolejność zajęć – odzwierciedla etapy procesu terapeutycznego powrotu do zdrowia według modelu SARI (Stabilizacja, Aktywacja, Rozwiązanie, Integracja).
Każdy dwudniowy warsztat, w zamierzeniu autorów programu, będzie zawierał elementy i doświadczenia odtwarzające kolejne etapy odzyskiwania zdrowia przez pacjenta, dając uczestnikom szkolenia możliwość powtórzenia i utrwalenia sposobów pracy nad sojuszem terapeutycznym, bezpieczeństwem i stabilizacją, aktywacją i opracowaniem pojawiającego się traumatycznego materiału, rekonstrukcją i tworzeniem rozwiązań a także integracją zdysocjowanego materiału i pracą nad nową tożsamością.

Program szkolenia:
Warsztat I: Podstawy procesu leczenia traumy. Katarzyna Szymańska

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami, mechanizmami psychicznymi i diagnozą PTSD, rodzajami traumy oraz celami terapii. Zostaną przedstawione etapy pracy i strategie leczenia traumy. Prowadzący rozpocznie proces budujący poczucie bezpieczeństwa i integrację grupy. W programie zawarta jest demonstracja i ćwiczenie praktycznych umiejętności pracy w hipnozie, spożytkowującej zjawiska transowe charakterystyczne dla traumy: dysocjację, amnezję, katalepsję.
1. Budowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej z zastosowaniem: a/ hipnozy klinicznej: rozwijanie poczucia synchronizacji i zdolności mentalizacji psychicznych procesów pacjenta; b/ technik wydobywających zasoby i możliwości orientacji pacjenta w czasie teraźniejszym.
2. Diagnoza PTSD – objawy osiowe i diagnoza różnicowa, współwystępowanie z innymi zaburzeniami psychicznymi
3. Mechanizmy psychiczne, zjawiska hipnotyczne właściwe dla zespołu pourazowego i cele terapii.
4. Rodzaje traumy ze względu na czas trwania i etiopatogenezę.
5. Główne etapy w procesie terapii:
a) stabilizacja, regulacja emocji, budowanie bezpieczeństwa, zaufania i poczucia kontroli
b) rozpamiętywanie i przekształcanie traumatycznych wspomnień
c) odbudowywanie związków, rozwijanie nowej tożsamości i wewnętrzna integracja
6. Strategie leczenia: fragmentowanie procesu – „podążanie małymi krokami”;
wydobywanie i spożytkowanie zasobów; orientacja na pozytywną przyszłość; kierowanie
uwagą pacjenta i sugestiami.
7. Spożytkowanie zjawisk dysocjacji- asocjacji w procesie leczenia. Praca w hipnozie przy symbolicznym określaniu celów leczenia
8. Spożytkowanie zjawisk hipnotycznych: hipermnezji-amnezji w opracowaniu doświadczenia urazowego (technika hipnozy: „pojemników na pamięć”), katalepsji- ruchu (technika hipnozy: „milczącego odreagowania”)
9. Rola hipnozy klinicznej w leczeniu traumy.

Warsztat II: „Bezpieczna obecność”- stabilizacja i samoregulacja w pracy z traumą. Krzysztof Karauda, Katarzyna Zaborska
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi sposobami korzystania z zasobów swojego ciała w sytuacji przeciążającego stresu i traumy. Kluczowa w tym procesie jest znajomość własnych reakcji psychofizycznych wobec trudnych doświadczeń oraz zdolność stabilizacji i przywracania poczucia bezpieczeństwa. Część tych umiejętności zależy od reakcji wyuczonych w przebiegu linii życia, część to efekt działania autonomicznego układu nerwowego. Jednym z podstawowych celów szkolenia jest skierowanie uwagi uczestników na umiejętność rozpoznawanie własnych wzorców regulacji autonomicznej w pracy z pacjentem.
1. Teoria Poliwagalna – prezentacja koncepcji
2. Obecność, uważność, poczucie bezpieczeństwa w terapii traumy
3. Reakcje autonomiczne jako zasób twojego ciała
4. Samoregulacja i rytmy wagalnej
5. Ćwiczenie praktycznych umiejętności, autodiagnoza

Warsztat III: „Kopalnia skarbów” – zasoby terapeuty i pacjenta w pracy z traumą. Aleksandra Nowak, Inga Nowak-Dusza
1. Pojęcie zasobów oraz idea spożytkowania.
2. Odkrywanie i kontakt z zasobami na różnych etapach procesu terapeutycznego:
a) budowanie stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa (czynniki wpływające na poczucie bezpieczeństwa; „wewnętrzni sprzymierzeńcy’ - tworzenie zasobowych stanów ego; bezpieczne miejsce/miejsce komfortu; pomocna istota; rysunek doświadczenia zasobów; „ochronny płaszcz)
b) przetwarzanie i spożytkowanie doświadczenia traumatycznego (objaw/y jako zasób; spożytkowanie podwójnej świadomości: zasoby „tu i teraz” oraz „tam i wtedy”)
c) specyfika procesów pamięciowych i doświadczenia czasu przez pacjentów z diagnozą PTSD - integracja (tworzenie osobistej mapy zasobów; zasoby na linii życia).
3. „Siła życia – siła przetrwania” – zasoby z perspektywy:
a) indywidualnej (wersja „ja” sprzed traumy i po uporaniu się z traumą)
b) systemowej (opowieści rodzinne o sile i sposobach przetrwania)
c) relacji terapeutycznej (rozpoznawanie wskaźników dobrego, bezpiecznego kontaktu, zaufania w relacji terapeuta-pacjent; rytuały terapeutyczne).
4. Ciało jako zasób w pracy z traumą:
a) oddech jako bezpieczna struktura „tu i teraz”
b) rozwijanie świadomości ciała i samoregulacji
c) „wyspy bezpieczeństwa” w ciele
d) poszukiwanie codziennych, przyjemnych aktywności
e) symbole radości życia

Warsztat IV: „Pomóż mi przetrwać tę sytuację” - interwencja kryzysowa, jako możliwość zapobiegania rozwoju zespołu posttraumatycznego. Inga Nowak-Dusza, Aleksandra Nowak
1. Kryzysowa rzeczywistość – różnorodność definiowania, a wspólnota doświadczania kryzysu.
2. Istota kryzysu – wybrane zagadnienia indywidualnej i systemowej perspektywy kryzysu. Typy kryzysów.
3. Dynamika kryzysu- stadialny czy indywidualny wzorzec kryzysu. Przebieg kryzysu.
4. Interwencja kryzysowa czy psychoterapia? Przydatne strategie pomocy psychoterapeutycznej w interwencji kryzysowej
5. Zagrożenia i szanse płynące z kryzysu – ocena stanu pacjenta i jego sytuacji. Rozpoznawanie indywidualnych i systemowych zasobów, wybrane modele oceny kryzysu, możliwe wzorce adaptacji kryzysowej.
6. Strategie interwencji kryzysowej – trójfazowy schemat procesu interwencyjnego wg Rhine i Weissberg, interdyscyplinarność interwencji (system pomocy).
7. Istota interwencji kryzysowej – „tu i teraz” oraz „ku dobrej przyszłości ”(model interwencji Jamesa i Gillilanda); bezpieczeństwo psychologiczne i fizyczne klienta, a odreagowanie; kolejne kroki pojedynczej sesji interwencji.
8. „Dobre przeżycie” – ericksonowskie aspekty interwencji kryzysowej (m.in. aktywna postawa terapeuty, techniki zasiewające zmiany, perspektywy i postawy, rozwijanie alternatywnych scenariuszy, aktywizowanie sprawczości pacjenta)
9. „Niewidzialne wsparcie” – paradoks wsparcia społecznego, wsparcie spostrzegane a otrzymane, wsparcie ukierunkowane na rozwiązanie problemu i na regulację emocji.
10. Układanie planu rozwiązania kryzysowego do wybranych typów kryzysów.

Warsztat V: „Wysłuchaj mnie - świadectwo ciała”- leczenie traumy w pracy z pacjentem chorym somatycznie. Lucyna Lipman
Program warsztatu jest oparty o strukturę prowadzonych procesów psychoterapeutycznych pacjentów cierpiących z powodu chorób i dolegliwości somatycznych. Omawiane przypadki będą odnosić się do terapii indywidualnej, rodzinnej i par. W każdym z poruszanych zagadnień będzie możliwość zdobycia doświadczeń praktycznych poprzez zapoznanie się z hipnotycznymi i symbolicznymi technikami pracy terapeutycznej.
1. Spożytkowanie choroby i objawów z ciała do komunikacji z nieświadomą częścią pacjenta
2. Budowanie mostu somatycznego w pracy z procesem
3. Rekonstrukcja energii traumy na poziomie odczuć emocjonalnych i cielesnych
4. Integracja posttraumatycznie zdysocjowanych części na poziomie ciała i psychiki
5. Rozwiązywanie wewnątrzsystemowych przeniesień manifestujących się objawami somatycznymi

Warsztat VI: „Kintsugi - sztuka sklejania życia” - terapia osób, które przetrwały traumy złożone. Jolanta Berezowska
Neurobiologiczne następstwa traumy – jak dochodzi do podzielenia na części Ja.
1. Etapy psychoterapii:
a) budowanie bezpieczeństwa w procesie terapii;
b) budowanie dostrojenia w diadzie terapeuta-pacjent;
c) rozwijanie postawy akceptacji i tolerancji
d) koncepcja podzielenia Ja na części i wprowadzenie do pracy z częściami;
e) etap otaczania części współczuciem i zrozumieniem;
f) budowanie przywiązania opartego na wcześniej wypracowanym poczuciu bezpieczeństwa;
g) praca z częściami nazywanymi „autodestrukcyjnymi” – przedefiniowanie.
2. Prezentacja przypadków długoterminowej terapii pacjentów o złożonej diagnozie – zaburzeń osobowości, depresji, uzależnienia, sprawców i ofiar przemocy i PTSDcomplex.

Warsztat VII: Praca z rodziną zgłaszającą się po doznaniu lub ujawnieniu traumy. Anna Wierzbowska
Warsztat prezentuje aspekty prowadzenia terapii rodzinnej , szczególne uwzględniające pracę z rodzinami zgłaszającymi się po próbie samobójczej dziecka, po zachowaniach autodestrukcyjnych, czy po ujawnieniu nadużycia seksualnego. Warsztat odnosi się zarówno do teoretycznych jak i do praktycznych aspektów pracy z rodziną oraz do wyposażenia terapeuty rodzinnego w umiejętności niezbędne do pracy z rodziną gdzie wystąpiło traumatyczne doświadczenie.
1. Wzorce przywiązania a uzdrawiający związek z terapeutą.
2. Prężność rodziny jako wymiar sprzyjający powrotowi do równowagi. Sieć społeczna i zaangażowanie społeczne rodziny jako czynnik budujący odporność systemu.
3. Ćwiczenie przeprowadzenia sesji rodzinnej z elementami zadośćuczynienia i przywracania właściwej hierarchii w systemie.
4. Prezentacja przypadków i strategii terapeutycznej stosowanej w procesie terapii.
5. Czynniki ryzyka traumy „zastępczej” u terapeuty i możliwości zapobiegania.
6. Zasoby terapeuty rodzinnego.

Warsztat VIII: „Możemy się odrodzić” – wzrost potraumatyczny. Małgorzata Skubacz
1. Koncepcja teoretyczna wzrostu po traumatycznego (WPT)
2. Obszary aktywności w których można zaobserwować WPT
a) nowe postrzegania siebie
b) zmiana w relacjach z innymi, odbudowanie związków z ludźmi
c) przebudowanie hierarchii wartości
3. Czynniki indywidualne i społeczne sprzyjające doświadczeniu WPT
a) zaangażowanie w budowanie nowej tożsamości
b) otwartość na doświadczenie
c) optymizm
d) duchowość
e) poczucie humoru
f) poczucie własnej skuteczności i kontroli
g) nadzieja
h) wsparcie społeczne
4. Praca terapeutyczna – skoncentrowanie na rozwijaniu i wzbudzaniu czynników sprzyjających WPT. Zastosowanie specyficznych technik.
5. Studium przypadku:
- kobiety (zagrożenie życia z powodu choroby)
- rodziny (zaatakowanej przez stalkera)

Warsztat IX: Superwizja. Krzysztof Klajs


Zasady zgłoszeń na cykl szkoleniowy „Leczenie pękniętego serca” – psychoterapia traumy.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:
1. Wzięły udział w szkoleniu „Złoty kluczyk”- zasady terapii Miltona H. Ericksona lub w jednym ze szkoleń z pracy z metaforą („Rzucone ziarno” - metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami, „Mądrość Sindbada” - metafora i bajka w pracy z dorosłymi) organizowanych przez Instytut.
2. Wzięły udział w szkoleniu „Królewska droga do nieświadomości” – wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej cz. I. Osoby, które jeszcze w nim nie uczestniczyły, zobowiązane są do wzięcia w nim udziału przed ukończeniem cyklu „Leczenie pękniętego serca” – psychoterapia traumy.
3. Posiadają doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuci.
4. Prześlą wypełnioną ankietę zgłoszeniową na adres: info@p-i-e.pl i przejdą pomyślnie proces kwalifikacji.

W CELU ZAPISU PROSIMY O SKORZYSTANIE Z ODPOWIEDNIEGO FORMULARZA ZAMIESZCZONEGO POWYŻEJ.

Koszt: 3900


B3 Królewska droga do nieświadomości -wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej cz. I

Brzozówka: 24-29.11.2020 – Lucyna Lipman

Podstawowym celem szkolenia jest poznanie hipnozy w zakresie umożliwiającym jej stosowanie w pracy psychoterapeutycznej.
1. Zastosowanie kliniczne.
2. Metody indukcji hipnotycznej.
3. Kolejne kroki – struktura sesji.
4. Przedłużanie efektów terapii.
5. Kiedy stosować hipnozę, a kiedy jej unikać.
6. Wykłady, demonstracje video, ćwiczenia.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które spełniają trzy warunki:
• pracują jako psychoterapeuci
• ukończyli studia z zakresu psychologii lub medycyny
• odbyli szkolenie prowadzone przez P.I.E. w zakresie podstaw terapii ericksonowskiej (przynajmniej warsztat „Złoty kluczyk”)

Studenci lub osoby częściowo spełniające te warunki proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem Instytutu w Łodzi.

Koszt: wpłata do 1.10.2020 – 990 zł, wpłata po 1.10.2020 – 1190 zł.
Koszt wyżywienia i zakwaterowania od 550 zł do 750 zł.

W CELU ZAPISU PROSIMY O SKORZYSTANIE Z ODPOWIEDNIEGO FORMULARZA ZAMIESZCZONEGO POWYŻEJ.


B4.Spożytkowanie zjawisk transowych. Hipnoza Ericksonowska cz. II

Smardzewice:1-6.09.2020 - Lucyna Lipman, Katarzyna Szymańska
Brzozówka: 13-18.04.2021 - Lucyna Lipman, Katarzyna Szymańska

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności posługiwania się hipnozą w zakresie umożliwiającym stosowanie jej w praktyce terapeutycznej.
1. Diagnoza zjawisk transowych, a interwencja terapeutyczna w hipnozie.
2. Tworzenie strategicznego planu terapii i sesji terapeutycznej z użyciem hipnozy.
3. Ćwiczenie procedur hipnotycznych (indukcji oraz wewnętrznej i zewnętrznej struktury transu).
4. Spożytkowanie kreatywności pacjenta i terapeuty w hipnozie.
5. Hipnoza a relacja terapeutyczna.
6. Zastosowania hipnozy w terapii grupowej.
7. Spożytkowanie przestrzeni i ruchu w hipnozie.

Program warsztatu zawiera: wykłady, analizę przypadków, demonstracje, doświadczenie własne hipnozy
w roli pacjenta i terapeuty. Szkolenie jest wzbogacone o trening korzystania z sygnałów ciała prowadzony przez Iwonę Woźniakowską (certyfikowaną psychoterapeutkę SNP PTP specjalizującą się w pracy z ciałem). Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które ukończyły I część szkolenia z Hipnozy Ericksonowskiej (warsztat B3).

Koszt szkolenia w Brzozówce: wpłata do 28.02.2021 – 1090 zł, wpłata po 28.02.2021 – 1290 zł.
Koszt wyżywienia i zakwaterowania zostanie podany później.

W CELU ZAPISU PROSIMY O SKORZYSTANIE Z ODPOWIEDNIEGO FORMULARZA ZAMIESZCZONEGO POWYŻEJ.