aktualności

TO MA SENS - PSYCHOTERAPIA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

27.11.2021, szkolenie online
Joanna Szczepańska-Gieracha

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany przez SNP Polskiego Tow. Psychiatrycznego, Katowice II.2022, Przyjmujemy zgłoszenia

więcej...

„PODRÓŻ Z ODDECHEM”

zajęcia ruchowe inspirowane pracą transową M.H.Ericksona i mikroruchami M.Feldenkraisa; online

więcej...

ERICKSONOWSKIE METODY W PSYCHOTERAPII DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN

od 28.09.2021, szkolenie online
Susy Signer-Fischer

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atest. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Tow. Psychologicznego.

więcej...

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  • Kto może wziąć udział w szkoleniach P.I.E.?

Szkolenia przeznaczone są dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci lub studenci ostatnich lat tych kierunków). Studenci zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach, przed przesłaniem formularza zgłoszeniowego, proszeni są o kontakt z sekretariatem w Łodzi.

  • Czy osoby posiadające inne niż w/w wykształcenie mogą zgłaszać się na szkolenia?

W wyjątkowych przypadkach przyjmujemy na wybrane szkolenia osoby zainteresowane, które nie posiadają wyższego wykształcenia znajdującego trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia. Decyzję podejmuje każdorazowo Dyrektor Instytutu na podstawie listu motywacyjnego przesłanego mailem na adres: info@p-i-e.pl

  • Co to jest Curriculum?

Curriculum jest to całościowe szkolenie z terapii ericksonowskiej, w którego skład wchodzą indywidualnie wybrane szkolenia z programu P.I.E. (minimum 250 godz.),  superwizja w nurcie ericksonowskim (minimum 130 godz.) oraz od 1.01.2013 praca własna (250 godzin). Osoba zainteresowana całościowym szkoleniem może uzyskać wsparcie tutora, który pomoże w odpowiednim doborze szkoleń, uwzględniając np. profil aktywności zawodowej terapeuty. Na spotkanie z tutorem można umówić się za pośrednictwem sekretariatu w Łodzi pod nr tel. 42 688 48 60.

  • Czy można zgłaszać się na pojedyncze szkolenia z oferty szkoleniowej P.I.E.?

Tak. W zależności od indywidualnych potrzeb można wybrać pojedyncze warsztaty tematyczne z poziomu A, B, C lub wziąć udział w Curriculum- całościowym szkoleniu z terapii ericksonowskiej. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń z terapii ericksonowskiej znajdują się w zakładce CURRICULUM.