aktualności

TO MA SENS - PSYCHOTERAPIA DLA FIZJOTERAPEUTÓW

25.09.2021, szkolenie online
Joanna Szczepańska-Gieracha

więcej...

PODSTAWY HIPNOZY DZIECI I MŁODZIEŻY

17-18.09, szkolenie online
Lucyna Lipman, Katarzyna Szymańska

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany przez SN Psychoterapii Polskiego Tow. Psychiatrycznego, Katowice, Przyjmujemy zgłoszenia

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atest. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Tow. Psychologicznego.

więcej...

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  • Kto może wziąć udział w szkoleniach P.I.E.?

Szkolenia przeznaczone są dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci lub studenci ostatnich lat tych kierunków). Studenci zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach, przed przesłaniem formularza zgłoszeniowego, proszeni są o kontakt z sekretariatem w Łodzi.

  • Czy osoby posiadające inne niż w/w wykształcenie mogą zgłaszać się na szkolenia?

W wyjątkowych przypadkach przyjmujemy na wybrane szkolenia osoby zainteresowane, które nie posiadają wyższego wykształcenia znajdującego trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia. Decyzję podejmuje każdorazowo Dyrektor Instytutu na podstawie listu motywacyjnego przesłanego mailem na adres: info@p-i-e.pl

  • Co to jest Curriculum?

Curriculum jest to całościowe szkolenie z terapii ericksonowskiej, w którego skład wchodzą indywidualnie wybrane szkolenia z programu P.I.E. (minimum 250 godz.),  superwizja w nurcie ericksonowskim (minimum 130 godz.) oraz od 1.01.2013 praca własna (250 godzin). Osoba zainteresowana całościowym szkoleniem może uzyskać wsparcie tutora, który pomoże w odpowiednim doborze szkoleń, uwzględniając np. profil aktywności zawodowej terapeuty. Na spotkanie z tutorem można umówić się za pośrednictwem sekretariatu w Łodzi pod nr tel. 42 688 48 60.

  • Czy można zgłaszać się na pojedyncze szkolenia z oferty szkoleniowej P.I.E.?

Tak. W zależności od indywidualnych potrzeb można wybrać pojedyncze warsztaty tematyczne z poziomu A, B, C lub wziąć udział w Curriculum- całościowym szkoleniu z terapii ericksonowskiej. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń z terapii ericksonowskiej znajdują się w zakładce CURRICULUM.