LINKI

www.erickson-foundation.org  - The Milton H. Erickson Foundation (USA)

www.meg-hypnose.de - Milton H. Erickson Gesellschaft fur Klinische Hypnose (Niemcy)

www.milton-erickson-institut.de - Milton Erickson Institut, Rottweil (Niemcy)

www.ish-hypnosis.org - Internationa Society of Hypnosis (ISH)

http://esh-hypnosis.eu/ - European Society of Hypnosis (ESH) (Europa)

www.institutoerickson-madrid.com - Instituto Milton H. Erickson De Madrid (Hiszpania)

www.wigry.de - Międzynarodowe Seminarium Szkoleniowe organizowane przez PIE wraz z Milton Erickson Institut Rottweil, w Niemczech

www.pie.poznan.pl - Polski Instytut Ericksonowski w Poznaniu

www.psychiatria.org.pl - Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

www.ptp.org.pl - Polskie Towarzystwo Psychologiczne

www.ptp-lodz.pl - Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

www.psychoterapiaptp.pl - Czasopismo naukowe wydawane przez Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

www.sekcjapsychoterapii.pl - Polskie Towarzystwo Psychologiczne Sekcja Psychoterapii

www.metis.pl - REegionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

www.ustawieniarodzin.pl - Śląskie Centrum Psychosomatyki w Katowicach

www.adeste.pl - "Adeste" Warszawskie Centrum Psychoterapii

www.psychologia.net.pl - Portal Psychologiczny