aktualności

ERICKSONOWSKI TRENING INTERPERSONALNY

Termin: 13-15.03.2020r. Przyjmujemy zgłoszenia.

więcej...

REKOMENDACJE

Terapeuci rekomendowani przez  Instytut.

więcej...

TRENING PRACY Z CIAŁEM

Termin: 1 grudnia 2019 (niedziela). Zapraszamy.

więcej...

TERAPEUCI

Pracownicy sekretariatu mogą pomóc w doborze terapeuty.

Zapisy: tel. (42) 688 48 60, pn. - pt. w godz. 9.00 - 20.00.

Koszt konsultacji/sesji w PIE w Łodzi, wynosi od 110 do 130 zł.


Jolanta Chanduszko-Salska - psycholog, dr nauk humanistycznych, prowadzi terapię indywidualną i par oraz zajmuje się psychologicznymi aspektami niepłodności małżeńskiej i przygotowaniem do macierzyństwa. Prowadzi również terapię osób z problemami jedzenia i otyłością. Zajmuje się psychologią stresu i modyfikacją zachowań patogennych.

Urszula Jaworska (Marzec) - psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską oraz par.

Krzysztof R. Karauda - psycholog, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia), TRE® Provider, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (cert. nr. 153, Niebieska Linia, Instytut Psychologii Zdrowia PTP), dr nauk humanistycznych. Obszary pracy: zaburzenia nastroju, depresje, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania; kryzysy, PTSD; trudności w związkach, problemy seksuologiczne.

Krzysztof Klajs - specjalista psycholog kliniczny, superwizor S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta EAP (European Association for Psychotherapy).

Marta Kwiatkowska - psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i osobowości. Pracuje w podejściu integracyjnym.

Lucyna Lipman - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz EAP (European Association for Psychotherapy). Zajmuje się psychoterapią indywidualną, małżeńską, rodzinną i grupową.

Zbigniew Łucki - specjalista psychiatra, psychoterapeuta. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych w zakresie nerwic, depresji, zespołów natręctw, zaburzeń lękowych oraz terapii rodzin, małżeństw i par.

Danuta Michalczyk - psycholog, psychoterapeutka. Zajmuje się terapią indywidualną osób z zaburzeniami psychosomatycznymi, depresyjnymi, lękowymi, natręctwami i zaburzeniami snu oraz terapią par i małżeństw.

Elżbieta Sońta - specjalista psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor aplikant S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta uzależnień, certyfikowana psychoterapeutka EAP (European Association for Psychotherapy). Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną i małżeńską ze szczególnym uwzględnieniem rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu.

Katarzyna Sztajnert - psycholog, logopeda. Specjalizuje się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Prowadzi badania diagnostyczne i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej. Zajmuje się terapia dzieci z trudnościami w przyswajaniu umiejętności czytania i pisania. Prowadzi zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy.

Katarzyna Szymańska - psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana terapeutka EAP (European Association for Psychotherapy), dr nauk humanistycznych. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną i grupową.

Bożenna Wardęszkiewicz - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowana psychoterapeutka EAP (European Association for Psychotherapy). Prowadzi psychoterapię rodzinną, małżeńską i indywidualną osób z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi oraz znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

Anna Wierzbowska - psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka EAP (European Association for Psychotherapy).  Ukończyła 2 letnie szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w ZIST (Niemcy). Zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską i rodzinną.

Iwona Woźniakowska - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz EAP (European Association for Psychotherapy). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób z zaburzeniami nerwicowymi, lękowo-depresyjnymi, osobowości i zaburzeniami psychosomatycznymi. Prowadzi także zajęcia indywidualne i grupowe pracy z ciałem.

Katarzyna Zaborska - psycholog, dr nauk humanistycznych. Ukończyła zaawansowane szkolenie z Terapii Ericksonowskiej w Fundacji Miltona Ericksona w Phoenix. Obszary jej pracy to między innymi: depresja, obniżenie nastroju, lęki, zaburzenia odżywiania i trudności w związkach. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzinną.

Urszula Iwona Bakalarz - specjalista psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego-certyfikat nr 789. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując w Szpitalu Psychiatrycznym w Wegorzewie-od 1991r w oddziale psychiatrycznym oraz od 2012 w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych  szkoleniach i konferencjach polskich i zagranicznych. Od wielu lat doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim, pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par. Kontakt: tel 600 247 927 Gabinet 11-500 Giżyckoul. Armii Krajowej 1


Justyna Domanowska-Kaczmarek - psycholog. Ukończyła Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, liczne szkolenia w PIE z psychoterapii Ericksonowskiej, dwuletnią Szkołę Terapii Rodzin organizowaną przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie oraz współpracując z Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Poradnią Medycyny Rodzinnej, Europejskim Centrum Leczenia Otyłości i przychodnią Falck. Od 2004 prowadzi wykłady i zajęcia warsztatowe w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. 
W ramach praktyki prywatnej prowadzi terapię indywidualną, małżeńską oraz rodzinną. Szczególnie interesuje się problematyką zaburzeń odżywiana - w tym otyłości o podłożu psychologicznym.
Kontakt: tel. 502-361-216, Gabinet psychoterapii, Al. Ujazdowskie 47/2, Warszawa, www.domanowska-kaczmarek.pl

 

Ewa Dyba - psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską i par. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych, lękowych, depresyjnych i związanych ze stresem. W obszarze jej zainteresowania są także trudności emocjonalne i adaptacyjne związane z kryzysami w różnych okresach życia. Ma wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu, konsultowaniu oraz terapii dzieci i ich rodzin. Odbyła liczne specjalistyczne szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w Polskim Instytucie Terapii Krótkoterminowej oraz ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii.
Kontakt: tel.607 178 964, Gabinet: Polski Instytut Ericksonowski, ul. Mostowa 11, Poznań, www.pie.poznan.pl

Eliza Giędosz - Dymek - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą (stany depresyjne, zaburzenia lękowe, uzależnienia chemiczne i behawioralne) oraz z rodzinami. Prowadzi warsztaty profilaktyczne dla młodzieży. W swojej pracy łączy podejście ericksonowskie z systemowym.
Pracownia Osobistego Rozwoju i Terapii „PORT”, ul. Narbutta 4 Warszawa, Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „POZA ILUZJĄ”, ul. Dąbrowskiego 75a,  Warszawa, www.pozailuzja.pl
Poradnia "CO tam?", Bolkowska 8/5 piętro I, Warszawa.

Renata Kleszcz - Szczyrba - psycholog, psychoterapeuta na drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. Od 2002 roku systematycznie kształci się w zakresie podejścia ericksonowskiego w Polskim Instytucie Ericksonowskim (zaświadczenie Curriculum nr 50/2008). W swojej pracy psychoterapeutycznej łączy podejście ericksonowskie i systemowe. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię małżeństw (par) oraz rodzinną.
Kontakt: 501 568 470, Gabinet Psychologiczny, dr n. hum. Renata Kleszcz - Szczyrba, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, Rybnik, www.psycholog-rybnik.com

 

Agnieszka Koch – psycholog. Odbyła liczne szkolenia w zakresie psychoterapii i diagnozy klinicznej, mi.in  całościowe szkolenie z psychoterapii ericksonowskiej – Curriculum, prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Czteroletni Kurs Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach – polskich i zagranicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Nerwic Szpitala Psychiatrycznego w Komorowie, w Ośrodku Terapii Rodzin w Warszawie, a także w świetlicy socjoterapeutycznej na warszawskiej Pradze. Przez 10 lat była pracownikiem Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadziła terapię indywidualną i grupową.
Obecnie prowadzi prywatną praktykę, w ramach której zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską i rodzinną.
          Współpracuje także z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej – gdzie prowadzi warsztaty i seminaria dla studentów Wydziału Psychologii. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.
Kontakt: 608 837 928, agnieszka_koch@gazeta.pl, Gabinet Psychoterapii, ul. Hoża 43/49 lok. 10, Warszawa, www.psychoterapia-koch.pl

 

Dorota Młynek – Nowaczykspecjalista psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywała od 1995 roku, pracując m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w szpitalu psychiatrycznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz par.
Kontakt: tel. 602 603 117, Gabinet Psychoterapeutyczny, Gniezno.


Edyta Mikulska - psycholog z kilkunastoletnim stażem (psychoterapią zajmuje się od 2001 r.). Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i par. W swojej pracy integruje głównie podejście ericksonowskie i psychodynamiczne. Systematycznie kształci się w zakresie psychoterapii (w P.I.E. od 2000 r.). Ukończyła  m.in.  całościowe szkolenie z psychoterapii ericksonowskiej (zaświadczenie Curriculum nr 51/2008), prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski oraz dwuletnią Szkołę Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji.  Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji grupowej i indywidualnej u certyfikowanych superwizorów.

Swoją ofertę kieruje głównie do osób, które mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, przeżywają kryzys w swoim życiu lub związku, przeżyły traumę, cierpią z powodu dolegliwości psychosomatycznych, nerwicowych, lękowych, depresyjnych lub chcą lepiej porozumieć się ze swoim dzieckiem/partnerem/bliskim.

Kontakt: tel. 600-980-845, Gabinet psychoterapii, Al. Ujazdowskie 47/2, Warszawa; Prywatne Centrum Pomocy Psychologicznej SYNTHESIS, Kościuszki 52/7, Garwolin.

Aleksandra Nowak - psycholog kliniczny, psychoterapeutka na drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od 1997 roku doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim, łącząc w pracy psychoterapeutycznej podejście ericksonowskie i systemowe. Od 2003 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz poddaje swoją pracę regularnej superwizji. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par, rodzin oraz grupy terapeutyczno-rozwojowe dla kobiet.
Sesje mogą odbywać się również w języku angielskim.
Kontakt: tel. 608 669 917, Gabinet Pomocy Psychologicznej Aleksandra Nowak, ul. Armii Krajowej 192/4, Katowice, www.piekatowice.pl

 

Patrycja Orzechowska- Niedziela - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta EAP (European Association for Psychotherapy), certyfikowany psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, terapeuta i superwizor Programu Simontona. Odbyła liczne szkolenia z zakresu psychoterapii, m. in. w PIE- kompleksowe szkolenie z zakresu terapii Ericksonowskiej- Curriculum, Czteroletni Kurs Psychoterapii atestowany przez SNPPTP, Kurs Systemowej Terapii Rodzin. Prowadzi  psychoterapię indywidualną dla  osób  dorosłych, terapię par i małżeństw oraz rodzinną. Specjalizuje  się  w  terapii  zaburzeń    nerwicowych,    depresyjnych,   psychosomatycznych,   związanych   ze   stresem,  szczególnie   w   związku     z diagnozą i leczeniem chorób nowotworowych i innych przewlekłych chorób. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz prowadzi praktykę prywatną.
Kontakt: tel. 605 539 332, Gabinet, ul. Targowa 4, Kielce,www.patihelp.pl

Anna Stefaniak - psycholog, psychoterapeutka.  Jest w trakcie procesu certyfikacji, odbyła staż w akredytowanych ośrodkach stażowych w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi,  w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Poradni Psychologiczno – Psychiatrycznej EGO w Łodzi. Ukończyła  4,5 letnie specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Zrealizowała program Całościowego Szkolenia z Terapii Ericksonowskiej. W swojej pracy integruje głównie podejście ericksonowskie i systemowe. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej w  Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par, rodzin oraz grupy terapeutyczne.  Aktualnie pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego ,,Synapsis” w Łodzi oraz prowadzi praktykę prywatną. Kontakt: tel. 660-828-960 GABINET: Łódź, Al. Kościuszki 59/61, V piętro, pok. 506
www.pomocpsychologiczna-lodz.pl

Anna Studzińska – psycholog, psychoterapeutka na drodze do uzyskania ceryfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości, lękowymi, depresją, dolegliwościami psychosomatycznymi i adaptacyjnymi. Szczególnie interesuje się problematyką związaną z terapią osób leczących niepłodność.
Kontakt: tel 663 525 439, Gabinet Psychoterapii, ul. Orla 10, Lublin
www.studzinska-psychoterapia.pl

Maja Szpakiewicz – psycholog, pracuje od 1993 r. Odbyła wiele szkoleń w zakresie diagnozy i terapii, m.in. w Polskim Instytucie Ericksonowskim (kompleksowe szkolenie w terapii ericksonowskiej – Curriculum). Posiada doświadczenie w pracy klinicznej w szpitalu psychiatrycznym oraz kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii.
Prowadzi psychoterapię w podejściu ericksonowskim. Pracuje z dorosłymi indywidualnie oraz małżeństwami/parami/rodzinami. Przyjmuje osoby z zaburzeniami psychotycznymi, osobowości, lękowymi, nastroju, psychosomatycznymi, dysocjacyjnymi, odżywiania a także osoby, które chcą pracować nad pogłębieniem rozumienia siebie, doskonaleniem umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz w relacjach z innymi.
Kontakt: tel. 602-538-375, Centrum Psychoterapii Tredo, ul. Toeplitza 2/53 (pl. Wilsona) Warszawa,
www.tredo-psychoterapia.pl


Grażyna Ślimak
- psycholog, psychoterapeuta o długoletnim stażu pracy w oświacie, służbie zdrowia i pomocy społecznej. Odbyła liczne szkolenia podyplomowe z zakresu psychoterapii, w tym w Polskim Instytucie Ericksonowskim: Curriculum - kompleksowe szkolenie w  terapii ericksonowskiej.  W praktyce terapeutycznej  stosuje podejście integracyjne: łączy terapię ericksonowską m.in. z podejsciem systemowym. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami, parami, dorosłym (także w podeszłym wieku), młodzieżą i dziećmi. Pracuje głównie z osobami i rodzinami w kryzysie, z osobami, które doznały trudnych, urazowych przeżyć, doświadczających trudności osobistych  i problemów w rodzinie, z zaburzeniami nastroju, nerwicą, w depresji. Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną.
Kontakt: tel. 516 594 631; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , 32/271-64-31 w.65, Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 pok. 14

Jacek Zabrodzki - psycholog, psychoterapeuta w toku procesu certyfikacji w Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbył liczne szkolenia z zakresu psychoterapii, diagnozy klinicznej i innych, użytecznych w pracy terapeuty, m.in. w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, terapię par i małżeństw oraz rodzin a także terapię grupową.
Kontakt: tel. 605 682 928, Ośrodek na Polnej, Warszawa, ul. Polna 3A lok.25, www.napolnej.pl

Zasady udzielania rekomendacji.

POZNAŃ

Agnieszka Bleja  -  psycholog,  terapeuta  dziecięcy.  Posiada  ponad   dziesięcioletnie  doświadczenie  w  pracy  z  dziećmi  i rodzinami w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajmuje się terapią dzieci lękowych, agresywnych, moczących się. Diagnozuje i wspiera uczniów z trudnościami szkolnymi. Udziela pomocy psychologicznej dzieciom z ADHD, ich rodzinom i nauczycielom. W pracy stosuje przede wszystkim podejście ericksonowskie, wzbogacając je o metody terapii krótkoterminowej.

Ewa Dyba - psycholog kliniczny, psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską i par. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych, lękowych, depresyjnych i związanych ze stresem. W obszarze jej zainteresowania są także trudności emocjonalne i adaptacyjne związane z kryzysami w różnych okresach życia. Ma wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu, konsultowaniu oraz terapii dzieci i ich rodzin. Odbyła liczne specjalistyczne szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w Polskim Instytucie Terapii Krótkoterminowej oraz ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii.
Kontakt: 607 178 964, Gabinet: Poznań, ul. Mostowa 11, www.pie.poznan.pl

Anna Janik - psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, małżeńską i grupową. Specjalizuje się w psychoterapii osób z zaburzeniami psychosomatycznymi, problemami prokreacji oraz pomocy w kryzysach.

Grażyna Karolczak - psycholog kliniczny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Główne obszary zainteresowań: kryzysy egzystencjalne na różnych etapach życia, pomoc chorym onkologicznie i ich rodzinom, leczenie nadwagi i otyłości, psychologia zdrowia.

Andrzej Mackiewicz - absolwent wydziału lekarskiego Poznańskiej Akademii Medycznej. Jest specjalistą psychiatrii i psychoterapeutą. Ukończył liczne szkolenia z terapii Ericksonowskiej, oraz Czteroletni Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień, których jest kierownikiem. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
Kontakt: 605 692 469.

Hanna Nowak - Wochna - psycholog kliniczny. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, par oraz terapię grupową. Specjalizuję się w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. Ukończyła Kurs do Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Grażyna Skuza - psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu Psychoterapii Ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Poza tym uzyskała europejski Ceryfikat 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej oraz uczestniczyła w szkoleniach z zakresu terapii narracyjnej i psychodramy. Prowadzi psychoterapię grupową oraz indywidualną osób dorosłych, a także terapię par i małżeństw. Specjalizuje się w psychoterapii osób, które doświadczyły przemocy, dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym oraz osób przeżywających trudności o charakterze lękowo-depresyjnym. Szczególne zaproszenie kieruje do młodych rodziców, potrzebujących wsparcia po narodzinach dziecka.
Kontakt: 505 304 436, Gabinet: Poznań, ul. Mostowa11, www.pie.poznan.pl    


KATOWICE

Małgorzata Bujak - psycholog kliniczny. Od dwudziestu pięciu lat zajmuje się dziećmi i młodzieżą, szczególnie z zaburzeniami neurologicznymi (także diagnostyką). Związana jest od lat z oddziałami pediatrycznymi, poradnią neurologiczną.

Mirosław Ćwiek - psycholog. Pracuje w Ośrodku Leczniczym dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych, których jest współtwórcą i realizatorem. Zajmuje się głównie psychoterapią małżeństw i rodzin (kryzysy małżeńskie, problemy wychowawcze, zaburzenia emocjonalne). Prowadzi psychoterapię indywidualną (nerwice, depresje, lęki, stres).

Bożena Hartman - Momatiuk - psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 1994r. zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, w szczególności ludzi dorosłych i młodzieży, terapią par oraz terapią rodzin.

Andrzej Jabłoński - pedagog, psychoterapeuta, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, rodzin i małżeństw. Prowadzi szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej. Psychoterapią i szkoleniami zajmuje się od 1994 r.

Iwona Jara - psycholog, surdopedagog, logopeda. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi słabosłyszącymi i głuchymi. Pracuje także w Specjalistycznej Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej. Specjalizuje się w terapii psychologicznej i logopedycznej osób niesłyszących, dzieci i dorosłych.

Renata Kleszcz - Szczyrba - psycholog, psychoterapeuta. Posiada kilkuletnie doświadczenie psychoterapeutyczne w zakresie terapii indywidualnej jak i rodzinnej. Najczęściej pracuje z osobami lękowymi oraz psychosomatycznymi. W swojej pracy łączy podejście ericksonowskie, poznawczo - behawioralne.

Aleksandra Nowak - psycholog kliniczny, psychoterapeutka. Od 9 lat pracuje w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach. Zajmuje się wspieraniem rodzin w kryzysach życiowych związanych z m. in.: chorobą dziecka, trudnościami wychowawczymi, rozwodem rodziców. Prowadzi terapię rodzinną i indywidualną osób dorosłych.

Maria Sułkowska - psycholog. Posiada kilkuletnie doświadczenie psychoterapeutyczne, zarówno w terapii indywidualnej, jak i grupowej. Od początku swojej drogi zawodowej kształci się w terapii ericksonowskiej. Obszar pracy: pacjenci z zaburzeniami psychosomatycznymi, depresją, posiadający trudności w relacjach interpersonalnych, praca ze stratą.

Małgorzata Skubacz - psycholog, psychoterapeutka. Współpracuje ze Śląską Akademią Medyczną. Zajmuje się terapią indywidualną i rodzinną, prowadzi również grupy terapeutyczne dla osób z zaburzeniami jedzenia.

Maria Szatanik - psycholog, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany terapeuta metody "Video interaction trening". Były wieloletni dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zajmuje się terapią zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży, pracuje z rodzinami.

Anna Winnicka- dr nauk hum., psycholog kliniczny, wieloletni nauczyciel akademicki na U. Ś. i pracownik Śląskiego Ośrodka Kardiologii. Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor aplikant S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz EAP. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w P.I.E. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną. Specjalizuje się w zakresie psychoterapii osób z zaburzeniami psychosomatycznymi.
Śląskie Centrum Psychosomatyki, Katowice, ul. Mariacka 18a, tel. (32) 255-43-55; 0-603/335-216, www.ustawieniarodzin.pl


WROCŁAW

Artur Kulig - pedagog, psychoterapeuta, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, małżeńską, rodzinną i grupową. W swojej pracy integruje podejście ericksonowskie i strategiczne.

Mirosława Sauć - mgr biologii, psychoterapeuta, licencjonowany specjalista terapii uzależnień. Specjalizuje się w udzielaniu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz osobom w sytuacji kryzysu. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową dla dorosłych i młodzieży oraz terapią małżeńską. Prowadzi również treningi rozwoju umiejętności zawodowych i społecznych. W swojej pracy łączy podejście ericksonowskie i poznawczo-behawioralne.

Jolanta Skoczylas - specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkoliła się w zakresie terapii humanistycznej (terapia gestalt, bioenergetyka Lowena), systemowej oraz ericksonowskiej. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej, małżeńskiej, rodzinnej i grupowej. W swojej pracy stosuje podejście poznawczo-behawioralne, ericksonowskie, egzystencjalne i systemowe.

Teresa Wojtyła - pedagog, psychoterapeuta, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zawodowo interesuje się problematyką rozwojową oraz zaburzeniami emocjonalnymi wieku dojrzewania. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży oraz treningi kształtujące podstawowe umiejętności społeczne dla młodzieży i rodziców. W swoim podejściu integruje terapię ericksonowską i strategiczną krótkoterminową.


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Jolanta Berezowska - psychiatra. Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor aplikant S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa. 0-600/391-991
Zakres usług: terapia dorosłych: indywidualna, rodzinna, małżeńska; nerwice, depresje, zaburzenia jedzenia, problemy rodzinne i małżeńskie, kryzysy, stres. Terapia młodzieży: anoreksja, bulimia, uzależnienia. Terapia grupowa wg metody ustawiania rodzin Berta Hellingera. Grupy dla osób z nadwagą. Treningi asertywności.

Justyna Domanowska-Kaczmarek- psycholog, psychoterapeuta
Gabinet Psychoterapii
AL. Ujazdowskie 47 lok.2
00-536 Warszawa
tel. kom: 502-361-216
Zakres usług: psychoterapia indywidualna, rodzinna, małżeńska.
więcej: www.domanowska-kaczmarek.pl oraz www.rownowaga.eu

Barbara Janiec - psycholog
Warszawa, tel. 0602 389 988
"Lux Med", W-wa, ul.Racławicka 132, tel. (22) 646-99-99
"Bonder Medica", W-wa, ul.Grójecka 123, tel. (22) 822-64-44
Zakres usług:
Psychoterapia indywidualna i rodzinna (dzieci, młodzież , dorośli).
Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, młodzieży i dzieci.
Warsztaty terapeutyczno-rozwojowe.
Spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży uwzględniające pracę nad motywacją i koncentracją w nauce.
Program profilaktyczno rozwojowy dla dzieci i młodzieży.
Szkolenia psychoedukacyjne dla różnych grup zawodowych.

Magdalena Marszał-Wiśniewska
Gabinet, Warszawa, ul.Arabska 5/46
Tel. (22) 616-40-48; 0-601/80-52-54
Zakres usług: indywidualna terapia krótkoterminowa, hipnoza Ericksonowska, terapia uzależnień, problemy małżeńskie i życiowe. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą (nerwice, zaburzenia osobowości, uzależnienia, głównie od alkoholu).

Krystyna Mierzejewska-Orzechowska 03-913 Warszawa, ul. Angorska 6/30
tel. 672 70 54, 0607 633 972
Zakres usług: psychoterapia indywidualna i psychoterapia par.

Edyta Mikulska - psycholog
ADESTE Warszawskie Centrum Psychoterapii, Warszawa, ul. Filtrowa 83/16
Synthesis, Garwolin, ul. Kuśnierska 2/2
tel. 0600-980-845
Zakres usług: psychoterapia indywidualna, małżeńska i rodzinna

Irena Misiura - specjalista w zakresie psychologii klinicznej, psychoterapeuta certyfikowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i SN Terapii Rodzin.
Gabinet Psychologiczny
Warszawa, ul.Filtrowa 83
Otwock, ul. Kołłątaja 1
tel. 502 330 441
Zakres usług: psychoterapia indywidualna, rodzin i par.

Danuta Sobańska- specjalista w zakresie psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor certyfikowany przez Sekcję Naukowej Psychoterapii i SN Terapii Rodzin,
Gabinet Psychoterapeutyczny,
02-730 Warszawa, al. Wilanowska 275, tel. kom 0-604/120-330.
Zakres usług: psychoterapia indywidualna, małżeństw, rodzin, interwencje kryzysowe w zakresie: depresja, zaburzenia nerwicowe, choroby psychosomatyczne, zaburzenia osobowości, zaburzenia przystosowania, lęk społeczny, zaburzenia w związkach emocjonalnych.

Wioletta Katarzyna Zawistowska - psycholog
Warszawskie Centrum Psychoterapii
Warszawa; ul. Filtrowa 83/16
tel. (22) 822-04-99; tel. kom. 0-501/240-921
Zakres usług: zajmuje się terapią indywidualną i rodzinną.


WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Teresa Dobiała- psycholog kliniczny.
Gabinet Psychologiczny
64-100 Leszno, ul. Wołodyjowskiego 55
tel. 065 527 13 28; 0 603 379 559, e-mail: tdobiala@le.home.pl
Zakres usług: psychoterapeutka z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Od 1975 roku prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, par i rodzin. W psychoterapii integruje terapię Ericksonowską i Ustawienia systemowe, rodzinne i organizacyjne.

Krystyna Górna
Klinika Psychiatrii Dorosłych AM
Poznań, ul. Szpitalna 27/33
tel. (61) 847-74-91
e-mail: mstaniew@eucalyptus.am.poznan.pl
Zakres usług: prowadzi grupy psychoedukacyjne dla chorych na schizofrenię i ich rodzin.  

Mirosław Konieczny- pedagog społeczny, jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończył podyplomowe studia w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Kierował oddziałem leczenia uzależnień w szpitalu psychiatrycznym w Sokołówce. Obecnie prowadzi NZOZ- Ośrodek Terapii Uzależnień w Jarocinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z księżmi i zakonnikami w zakresie uzależnień DDA i problemów seksualnych.

Ewa Mytko - psycholog
Jeżyckie Centrum Zdrowia Psychicznego
Poznań, ul. Litewska 8
tel. 605 909 003
Zakres usług: psychoterapia indywidualna (zaburzenia depresyjne, lękowe, psychosomatyczne), psychoterapia par.


WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Marek Wilkirski - psycholog, kieruje Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie.
Gabinet Psychologiczny, Wejherowo, ul.Roszczynialskiego 73
Tel. (58) 672-79-03; 0-609-090-469; e-mail: marek.wilkirski@wp.pl
Zakres usług: ukończył gruntowne szkolenie w zakresie ustawień systemowych w Niemczech. Od początku 2000 r. prowadzi samodzielnie zajęcia terapeutyczne i szkoleniowe tą metodą.


WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Bożena Hanik Gabinet Hipnoterapii "Trans"
Kraków tel. (12) 411-83-25
specjalista psycholog kliniczny, psychoterapueta (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).
Zakres usług: terapia pacjentów z nerwicami, lękowo-depresyjnych, par małżeńskich.

Hanna Porzonna
Kraków tel. (12) 268-14-72
psychoterapueta.
Zakres usług: terapia pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, lękowo-depresyjnymi i osobowości.


WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Aleksandra Gawlik- psycholog, psychoterapeuta
PROGRES, Pracownia Pomocy Psychologicznej
Katowice, 3-Maja 36
tel. 501 294 097
Zakres usług: lęki, depresje, kryzysy, straty, trudności adaptacyjne i relacyjne.

Magdalena Klasik - psycholog, psychoterapeuta
Gabinet Psychologiczny
Katowice, oś. Paderewskiego ul. Graniczna 61a
Tel. 0501 401 576
Zakres usług: nerwice i objawy (leki, napięcia, kłopoty ze snem, uwagą, łaknieniem) kryzysy małżeńskie i rodzinne, nauka relaksu i asertywności.

Krystyna Pęczkowska
ul. Budowlanych 26/28
43-100 Tychy
tel. 0502 245 536
Zakres usług: psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych, terapia rodzin i par.

Elżbieta Wower
ul. Krzywa 2/47, 41 - 200 Sosnowiec
tel. 0 503 756 404
Zakres usług: terapia indywidualna, rodzinna dzieci, młodzież, dorośli (problemy osobiste, nerwice), grupy wsparcia dla kobiet, treningi zachowań asertywnych
treningi rozwojowe dla młodzieży

Marta Żak psycholog
ul. Grażyńskiego 49a (Dom Lekarza)
40-126 Katowice
tel. (32) 258 37 05, 605 435 975
Zakres usług: psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych terapia rodzin i par.

Piotr Bednarczyk pedagog
Plac Smolki 7/4
43-300 Bielsko-Biała
tel.(33) 821 05 26, 603 067 413
Zakres usług: problemy depresyjne, lęki, terapia rodzinna.