O POLSKIM INSTYTUCIE ERICKSONOWSKIM

POLSKI INSTYTUT ERICKSONOWSKI

Polski Instytut Ericksonowski  działa w Łodzi od 1993 roku na podstawie akredytacji The Milton H. Erickson Foundation, INC (Phoenix, Arizona) z dnia 21.10.1993. Fundacja wspiera merytorycznie i koordynuje pracę Instytutów Ericksonowskich rozsianych w różnych krajach świata. Respektujemy standardy zawodowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Polski  Instytut  Ericksonowski  ma  siedzibę  w  Łodzi,  prowadzimy  szkolenia  w  całej  Polsce.   Obecnie  grupy  szkoleniowe i superwizyjne pracują w Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Warszawie, Białymstoku, Bydgoszczy.

Instytut posiada atestację kursów psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, od 27.02.2004;  Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, od 2006 roku. Oznacza to, iż kursy organizowane przez PIE spełniają wymogi niezbędnego minimum przy ubieganiu się o Certyfikaty Psychoterapeuty tych Towarzystw. Od 2012 roku jest ośrodkiem szkolącym w zakresie superwizji.
Instytut jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Hipnozy (ISH - International Society of Hypnosis), od dnia 19.08.2011.

IDEA INSTYTUTU

Celem Instytutu jest propagowanie i rozwijanie terapeutycznych idei Miltona H. Ericksona przez prowadzenie warsztatów, treningów, spotkań superwizyjnych, publikacje, seminaria i wykłady. Jesteśmy przekonani, że psychoterapia i związane z psychoterapią wartości humanizują przestrzeń w jakiej żyjemy.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
  • Szkolenia podyplomowe z zakresu psychoterapii dla lekarzy i psychologów.
  • Psychoterapia (dorosłych i dzieci) w systemie ambulatoryjnym; indywidualna, małżeńska, rodzinna oraz różnorodne  grupowe  treningi dla osób zainteresowanych rozwojem. Pracujemy z pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi, nerwicowymi, zaburzeniami zachowania i osobowości oraz depresyjnymi i psychotycznymi (o ile są wskazania do psychoterapii). Pomagamy w osobistym rozwoju i sytuacjach kryzysowych.

  • Integracja i wspieranie inicjatyw osób stosujących podejście Ericksonowskie w swojej działalności praktycznej poprzez organizowanie warsztatów zagranicznych - z udziałem wiodących terapeutów, uczniów Ericksona m.in. J.K.Zeiga, E.L.Rossiego, B.B.Geary, B.Trenkle, B.A.Erickson, a także poprzez wymianę doświadczeń zawodowych w trakcie sympozjów, konferencji i zjazdów.

  • Łączymy podejście ericksonowskie z innymi współczesnymi kierunkami psychoterapeutycznymi.

  • Szkolenia dla firm i przedsiębiorstw.

ZESPÓŁ

Krzysztof Klajs - Współzałożyciel i dyrektor Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

Katarzyna Szymańska -  Współzałożyciel i v-ce dyrektor P.I.E. d/s szkoleń z zakresu psychoterapii.

Andrea Goszcz -  V-ce dyrektor P.I.E. d/s organizacyjnych.

 

SEKRETARIAT PIE W ŁODZI

Iwona Woźniakowska

Ilona Tomczyk

 

Poznaj Terapeutów i Wykładowców  Instytutu.

WSPÓŁPRACA

Polski Instytut Ericksonowski, na bazie podpisanego porozumienia, współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem  Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach w zakresie superwizji pracy psychologów-konsultantów Ośrodka oraz udziału we wspólnych przedsięwzięciach edukacyjnych w konferencjach, warsztatach szkoleniowych - więcej o ROM-E Metis na stronie internetowej www.metis.pl

 

 

ARCHIWUM

 Od 1993 roku organizujemy konferencje i szkolenia z zakresu psychoterapii. Mieliśmy przyjemność uczyć się między innymi od Normy i Philla Barretta, Betty Alice Erickson, Brenta Geary, Erica Grinleafa, Woltemade Hartmana, Camillo Loriedo, Salvadora Minuchina, Petera Nemetschka, Ernesta Rossi, Susy Signer-Fischer, Bernharda Trenkle, Clauda Virot, Michaela Yapko i Jeffereya Zeiga.

Pełna lista szkoleń i konferencji znajduje się poniżej: