« Wróć...

Regulamin

REGULAMIN

udziału w szkoleniach organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski

 I. WARUNKI UCZESTNICTWA

Szkolenia przeznaczone są dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pedagogów,  rehabilitantów, fizjoterapeutów lub studentów ostatnich lat tych kierunków). Studenci  zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi pod nr tel. 42 688 48 60.

II. ZASADY ZGŁOSZEŃ I WPŁAT

  1. Przyjmujemy tylko zgłoszenia z wpłatami. Aby znaleźć się na liście uczestników prosimy o dokonanie wpłaty na konto P.I.E. (Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Łodzi 40 1240 3028 1111 0000 2823 1464).

  2. Prosimy o wpisanie w treści przelewu na jakie szkolenie przeznaczona jest wpłata (nazwa, data, miejsce) oraz nazwiska uczestnika, którego dotyczy wpłata.

  3. Na zajęciach o ograniczonej liczbie uczestników o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i potwierdzania wpłat. Instytut zwraca 90% wpłaconej kwoty  osobom,  które  pisemnie  odwołają  swoje  uczestnictwo  co   najmniej  30  dni  przed  jego rozpoczęciem.  W przypadku późniejszej pisemnej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane przez terapeutę z listy oczekujących.

III. FAKTURY

  1. Faktury, jakie Państwu wystawimy mogą zawierać wyłącznie dane właściciela konta (firmy lub osoby prywatnej), z którego dokonywana jest wpłata. Dane te otrzymujemy na wyciągach bankowych. W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontakt  z sekretariatem w Łodzi pod nr tel. 42 688 48 60 przed dokonaniem przelewu.

  2. Faktury wystawiamy w miesiącu wpłaty.

  3. Poprawienie/ uzupełnienie danych jest możliwe tylko w miesiącu wpłaty.

  4. Faktury wysyłamy w formie pdf lub listownie na wyraźną prośbę osoby zainteresowanej. Jeśli chcieliby Państwo otrzymać fakturę, prosimy  o poinformowanie o tym sekretariatu telefonicznie pod nr 42 688 48 60 lub e-mailowo info@p-i-e.pl

 

 

Wersja z 5.11.2021