zajęcia online „Podróż z oddechem” - praca z ciałem w oparciu o techniki pracy M. Feldenkraisa i M.H. Ericksona

 

Najbliższe spotkania:  27.03. 2023, 3.04. 2023 o godzinie 20:15
Prowadząca: Iwona Woźniakowska
Forma: online
Zapisy: info@p-i-e.pl
Koszt: 60 zł/ zajęcia

 

„Mikroruchy i opowieści od których czmycha lęk” to zaproszenie na wiosenne spotkania podczas których będziemy zwracać szczególną uwagę na równowagę. Tą w ciele, ale i tą w emocjach.

 

Zwykle przyjmujemy naszą równowagę za coś oczywistego. Zdarza się jednak, że w chwili zachwiania fizycznego nieoczekiwanie podlegamy prawom fizyki i grawitacji. Podobnie, gdy zbliżamy się do niewiadomej, to tracimy poczucie kierunku w świecie emocjonalnym.

 

Mikroruchy nie zajmują się konkretnymi historiami, wspomnieniami, zdarzeniami czy skojarzeniami, ale somatyczną dynamiką emocji żyjących w ciele. Lęk lub strach istnieją nie tylko w myślach i słowach, ale są wyrażane w działaniach całego organizmu. Strach i niepokój często hamują ruch, wyrażanie siebie i kreatywność. Ośmielają się podważać naszą pewność siebie i radość życia.

 

Z pomocą mikroruchów spróbujemy stawić czoła temu zachwianiu i przekształcić krok po kroku warstwę lęku, w stan prostowania.

 

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki o 20:15 poprzez platformę Zoom.
Najbliższe spotkania będą odbywać się w terminach:  27.03 2023, 3.04 202 o godzinie 20:15
W zajęciach można wziąć udział dowolną liczbę razy. Można zapisywać się na pojedyncze spotkania (koszt: 60zł.) lub na większą liczbę zajęć.
W zgłoszeniu pod adresem e-mail: info@p-i-e.pl prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, adres e-mailowy oraz informację, ilu zajęć dotyczy zapis.

 

Prosimy uczestników o zapewnienie sobie bezpiecznej przestrzeni, aby móc spokojnie uczestniczyć w zajęciach - przygotowanie wygodnego, niekrępującego ciała ubrania, miejsca do leżenia na podłodze wraz z kocem do przykrycia oraz poduszką pod głowę, prostego krzesła lub stołka do siedzenia oraz niewielkiej wolnej przestrzeni na podłodze.

 

Przeciwwskazania do udziału w zajęciach:
- terapia psychotropowa i stany psychotyczne,
- ostre stany pourazowe bądź infekcyjne
- epilepsja.

 

Prowadząca:

Iwona Woźniakowska – psycholog, certyfiko­wana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycz­nego. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Specjalizuje się w terapii pacjen­tów z zaburzeniami psychosomatycznymi, nerwicowymi, lękowo-depresyjnymi i oso­bami cierpiącymi z powodu bólu. Szkoliła się w metodzie pracy z ciałem M.Feldenkraisa (Niemcy).