PSYCHOTERAPIA RODZIN

Prowadzimy terapię problemów rodzinnych.

 

Pracujemy zgodnie z  podejściem Ericksonowskim. Uważamy, że każda jednostka jest niepowtarzalna i że na efektywność terapii szczególny wpływ ma precyzyjne dostosowanie strategii działań. W pracy uwzględniamy również elementy terapii poznawczej, behawioralnej i systemowej. Miltona H. Ericksona fascynowała wszechstronność, dzięki czemu był gotów pracować z każdą osobą i problemem. W myśl jego założeń zadaniem terapeuty jest wywołanie zmiany przez bezpośrednie lub pośrednie uruchamianie zasobów tkwiących w ludziach i relacjach między nimi.

 

 

POMAGAMY RODZINOM W RADZENIU SOBIE Z:

KONFLIKTAMI
RODZINNYMI
PROBLEMAMI
WYCHOWAWCZYMI
TRUDNOŚCIAMI
W PROCESIE ODŻYWIANIA SIĘ
(ANOREKSJA, BULIMIA)
LĘKAMI EGZAMINACYJNYMI
I PROBLEMAMI W UCZENIU SIĘ
TRUDNOŚCIAMI
OKRESU DOJRZEWANIA

GDZIE SZUKASZ TERAPII?

PSYCHOTERAPEUCI PIE W ŁODZI

 

Terapeuci PIE w  Łodzi prowadzą psychoterapię przy ul. Wioślarskiej 27.
W celu zgłoszenia się na terapię prosimy o telefoniczny kontakt z Instytutem w Łodzi: 42/688-48-60.

 

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
KATARZYNA BARTKOWIAK

PSYCHOLOG, CERTYFIKOWANA PSYCHOTERAPEUTKA EAP

Zakres wsparcia:
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej w okresie przygotowania do rodzicielstwa, w czasie ciąży i w okresie poporodowym. Pomaga także parom w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi związanymi ze stratą, takimi jak poronienie czy informacja o wadzie genetycznej dziecka. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Lokalizacja: Łódź, online

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
JOLANTA CHANDUSZKO-SALSKA

PSYCHOLOG, DR NAUK HUMANISTYCZNYCH

Zakres wsparcia:
prowadzi terapię indywidualną i par oraz zajmuje się psychologicznymi aspektami niepłodności małżeńskiej i przygotowaniem do macierzyństwa. Prowadzi również terapię osób z problemami jedzenia i otyłością. Zajmuje się psychologią stresu i modyfikacją zachowań patogennych.


Lokalizacja: Łódź, online

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
ANNA JAKUBOWSKA

SPECJALISTA PSYCHOLOG KLINICZNY,
CERTYFIKOWANA PSYCHOTERAPEUTKA EAP

Zakres wsparcia:
Prowadzi psychoterapię indywidualną  i par. Zajmuje się terapią osób z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, psychotycznymi oraz w sytuacji kryzysu, w trakcie leczenia niepłodności, przystosowania do roli rodzica, trudności emocjonalnych w ciąży i po porodzie.

Lokalizacja: Łódź, online

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
URSZULA JAWORSKA (MARZEC)

PSYCHOLOG KLINICZNY, CERTYFIKOWANA PSYCHOTERAPEUTKA SNP PTP


Zakres wsparcia: Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską oraz par.

Lokalizacja: Łódź, online

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
KRZYSZTOF R. KARAUDA

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA,
DR NAUK HUMANISTYCZNYCH,

Zakres wsparcia:
zaburzenia nastroju, depresje, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania; kryzysy, PTSD; trudności w związkach, problemy seksuologiczne.

Lokalizacja: Łódź, online

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
KRZYSZTOF KLAJS

PSYCHOLOG KLINICZNY,
DYREKTOR POLSKIEGO INSTYTUTU ERICKSONOWSKIEGO
Superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta EAP, Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zakres wsparcia:
Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską oraz par.
Lokalizacja: Łódź, online

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
MARTA KWIATKOWSKA

PSYCHOTERAPEUTKA

Zakres wsparcia:
Prowadzi terapię indywidualną osób z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i osobowości.
Lokalizacja: Łódź, online

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
LUCYNA LIPMAN

PSYCHOLOG, CERTYFIKOWANA PSYCHOTERAPEUTKA I SUPERWIZOR SNP POLSKIEGO  TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO ORAZ EAP

Zakres wsparcia:
Zajmuje się psychoterapią indywidualną, małżeńską, rodzinną i grupową.

Lokalizacja: Łódź, online

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
ZBIEGNIEW ŁUCKI

SPECJALISTA PSYCHIATRA, PSYCHOTERAPEUTA

Zakres wsparcia:
Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych w zakresie nerwic, depresji, zespołów natręctw, zaburzeń lękowych oraz terapii rodzin, małżeństw i par.

Lokalizacja: Łódź, online

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
DANUTA MICHALCZYK

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTKA

Zakres wsparcia:
Zajmuje się terapią indywidualną osób z zaburzeniami psychosomatycznymi, depresyjnymi, lękowymi, natręctwami i zaburzeniami snu oraz terapią par i małżeństw.

Lokalizacja: Łódź, online

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
JAROSŁAW RAKOCZY

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Zakres wsparcia:
Od kilkunastu lat zajmuje się terapią indywidualną oraz terapią par i małżeństw. Pracuje także z parami z problemami związanymi z okresem okołoporodowym (jak np. depresja poporodowa) lub z niepłodnością.

Lokalizacja: Łódź, online

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
ELŻBIETA SOŃTA

PSYCHOLOG KLINICZNY, CERTYFIKOWANA PSYCHOTERAPEUTKA I SUPERWIZOR APLIKANT SNP POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO,
licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta uzależnień, certyfikowana psychoterapeutka EAP

Zakres wsparcia:
Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną i małżeńską ze szczególnym uwzględnieniem rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu.

Lokalizacja: Łódź, online

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
KATARZYNA SZYMAŃSKA

PSYCHOLOG KLINICZNY, CERTYFIKOWANA PSYCHOTERAPEUTKA I SUPERWIZOR SNP POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO,
superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowana terapeutka EAP

Zakres wsparcia:
Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną i grupową.

Lokalizacja: Łódź

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
BOŻENNA WARDĘSZKIEWICZ

PSYCHOLOG, CERTYFIKOWANA PSYCHOTERAPEUTKA SNP POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO ORAZ EAP

Zakres wsparcia:
Prowadzi psychoterapię rodzinną, małżeńską i indywidualną osób z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi oraz znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

Lokalizacja: Łódź, online

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
ANNA WIERZBOWSKA

PSYCHOLOG KLINICZNY, CERTYFIKOWANA PSYCHOTERAPEUTKA EAP

Zakres wsparcia:
Zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską i rodzinną.

Lokalizacja: Łódź, online

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
IWONA WOŹNIAKOWSKA

PSYCHOLOG, CERTYFIKOWANA PSYCHOTERAPEUTKA SNP POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO ORAZ EAP

Zakres wsparcia:
Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe pracy z ciałem oraz psychoterapię indywidualną osób z zaburzeniami nerwicowymi, lękowo-depresyjnymi, osobowości i zaburzeniami psychosomatycznymi.

Lokalizacja: Łódź, online

Kontakt: ☎️ Sekretariat PIE: (42) 688-48-60
KATARZYNA ZABORSKA

PSYCHOLOG, DR NAUK HUMANISTYCZNYCH

Zakres wsparcia: Obszary jej pracy to między innymi: depresja, obniżenie nastroju, lęki, zaburzenia odżywiania i trudności w związkach. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzinną.

Lokalizacja: Łódź, online

 

 

PSYCHOTERAPEUCI PIE W POZNANIU

 

Terapeuci PIE w Poznaniu prowadzą psychoterapię przy ul. Mostowej 11.
Przejdź na stronę PIE w Poznaniu aby dowiedzieć się więcej o Zespole.

 


PAULINA CHAŁUPKA

Kontakt:
☎️ 608 671 802

Zakres wsparcia: Lekarz medycyny, specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, członek Sekcji Psychiatrii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii. Odbyła liczne szkolenia specjalistyczne w Polskim Instytucie Eriksonowskim.

 

EWA DYBA
Kontakt: ☎️ 607 178 964
Zakres wsparcia:
Psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską i par. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych, lękowych, depresyjnych i związanych ze stresem. W obszarze jej zainteresowania są także trudności emocjonalne i adaptacyjne związane z kryzysami w różnych okresach życia. Ma wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu, konsultowaniu oraz terapii dzieci i ich rodzin. Odbyła liczne specjalistyczne szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w Polskim Instytucie Terapii Krótkoterminowej, ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii oraz szkolenie z Terapii Stanów Ego.

 

MIROSŁAW KONIECZNY
Kontakt: ☎️ 509 134 419
Zakres wsparcia:
Pedagog społeczny, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył atestowany kurs psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, studium pomocy psychologicznej w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii na UAM oraz szkolenie z Terapii Stanów Ego. Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Obecnie prowadzi Ośrodek Psychoterapii Necessarius, jest dyrektorem Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z księżmi i zakonnikami. W swojej pracy integruje podejście ericksonowskie z behawioralno-poznawczym i systemowym.

 

GRAŻYNA SKUZA
Kontakt: ☎️ 505 304 436
Zakres wsparcia:
psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu Psychoterapii Ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz atestowany kurs psychoterapii organizowany przez Fundacje Krakowskiej Katedry Psychiatrii im.J.J.Haubenstock'ów w Krakowie. Poza tym uzyskała europejski Ceryfikat 101 z zakresu Analizy Transakcyjnej oraz ukończyła szkolenie z Terapii Stanów Ego. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię grupową oraz indywidualną osób dorosłych, a także terapię par i małżeństw. Specjalizuje się w psychoterapii osób, które doświadczyły przemocy, dorastały w rodzinie z problemem alkoholowym oraz osób przeżywających trudności o charakterze lękowo-depresyjnym.

 

MARIA SZYMCZAK-OWCZAREK
Kontakt: ☎️ 603 773 700
Zakres wsparcia:
psycholog, psychoterapeuta, ukończyła atestowany kurs psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, odbyła liczne szkolenia specjalistyczne w Polskim Instytucie Eriksonowskim, oraz Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada uprawnienia mediatora Polskiego Towarzystwa Mediacji w Warszawie. Od lat prowadzi terapię indywidualną, małżeńską, oraz par. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy osobom przeżywającym trudności depresyjno-lękowe, doświadczającym kryzysów na różnym etapie wieku, trudności komunikacyjnych w relacji par i małżeństw, problemami w obszarze osobowości. Swoją pracę superwizuje w nurcie terapii ericksonowskiej i systemowej.

PSYCHOTERAPEUCI PIE W KATOWICACH

 

Terapeuci PIE w Katowicach prowadzą psychoterapię przy ul. Krzemiennej 11.
Przejdź na stronę PIE w Katowicach aby dowiedzieć się więcej o Zespole.

 

 

MONIKA BESKA-CHAJDAS
Kontakt:
☎️ 606101829
Zakres wsparcia: psycholog, psychoonkolog, psychoterapeuta w trakcie przygotowania do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dyplom nr 203/K.14/2019) oraz pierwszy i drugi stopień szkolenia z zakresu hipnozy ericksonowskiej. W 2016 roku uzyskała tytuł Psychoonkologa (dyplom nr 13415). Od 2014 roku szkoli się i pracuje w podejściu ericksonowskim.. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz pracuje jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego, w CZP Feniks, w Gliwicach. Współpracuje z Ośrodkiem Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Katowicach. Pracowała na Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Afektywnych. Poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

 

AGNIESZKA BLICHARZ
Kontakt:
☎️ 734042005
Zakres wsparcia:  psycholog, certyfikowany terapeuta par, absolwentka 2-letniego Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia – certyfikat nr 17. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par. Zajmuje się m.in. terapią zaburzeń lękowych, depresyjnych, trudności w relacjach oraz wspomaganiem rozwoju osobistego. Pomaga parom w sytuacjach kryzysu w związku, przezwyciężaniu konfliktów, radzeniu sobie ze zmianami w związku oraz tworzeniu bezpiecznej, satysfakcjonującej więzi. Swoją pracę poddaje superwizji. Obroniła pracę doktorską z psychologii osobowości przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Olesia, która zwieńczyła kilkuletnie badania nad wpływem osobowości skoczków spadochronowych na ich preferencje w zakresie radzenia sobie ze stresem. Obecnie w trakcie Kursu Psychoterapii atestowanego przez sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

 

MIROSŁAW ĆWIEK
Kontakt:
☎️ 502062394
Zakres wsparcia: psycholog, psychoterapeuta, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja nr 116). Ukończył 5 – letnie całościowe szkolenie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pt. „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”. Ukończył kompleksowe szkolenie w zakresie terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi (zaświadczenie nr 36). Od 1996 roku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par i rodzin. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i treningów psychologicznych (w tym treningów interpersonalnych dla uczestników kursu psychoterapii). Od kilku lat prowadzi warsztaty rozwojowo-terapeutyczne dla mężczyzn. Pracuje w nurcie ericksonowskim pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów psychoterapii.

 

IWONA JARA
Kontakt:
☎️ 609677703
Zakres wsparcia: jest absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego, certyfikowanym psychoterapeutą PTP ( certyfikat nr 194 ). Jest superwizorem aplikantem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie podejścia ericksonowskiego w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, rodzinną, małżeństw i par. Pracuje w podejściu systemowo- ericksonowskim pod stałą superwizją. Przez wiele lat pracowała terapeutycznie z dziećmi i rodzinami w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Katowicach. Współpracuje z MOPS w Katowicach, prowadzi superwizję psychologiczną dla wychowawców Świetlic Specjalistycznych i pracowników socjalnych. Prowadzi superwizję grupową i indywidualną dla psychoterapeutów.

 

ALEKSANDRA NOWAK
Kontakt:
☎️ 608669917
Zakres wsparcia: psycholog kliniczny, psychoterapeutka na drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od 1998 roku pracuje w nurcie ericksonowskim, stale doskonaląc swój warsztat pracy. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej Curriculum (zaświadczenie nr 57), Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dyplom nr 89/K.07/2013) oraz całościowe szkolenie z terapii i hipnozy ericksonowskiej w The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA. Od 2003 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną (terapia indywidualna osób dorosłych, rodzin, par i grupy terapeutyczno-rozwojowe) oraz poddaje swoją pracę regularnej superwizji. Od 2010 roku nauczycielka psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Gospodyni Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach. Sesje mogą odbywać się również w języku angielskim (Psychotherapy in English is available).

MAŁGORZATA PIASECKA
Kontakt: ☎️ 502206777
Zakres wsparcia: Psycholog, psychoterapeutka w trakcie przygotowania do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w obszarze psychoterapii od 2001 r., głównie w nurcie ericksonowskim. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzin oraz małżeństw i par, regularnie superwizując swoją pracę u certyfikowanych superwizorów. Od 2007 r. prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu psychoterapii, w tym szkolenia z terapii i hipnozy ericksonowskiej w ramach cyklu Curriculum. Odbyła całościowy Podyplomowy Kurs Psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 
HANNA POLAK-ZAJĄC
Kontakt:
☎️ 606436937
Zakres wsparcia: psycholog, trener, psychoterapeutka w drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2002 roku prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeństw i par, w tym par w procesie leczenia niepłodności oraz autorskie warsztaty i grupy rozwoju osobistego. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu psychoterapii, pracy z parami, rozwoju osobistego i pracy z grupami, w tym całościowe szkolenie z psychoterapii ericksonowskiej – Curriculum (certyfikat nr.77) oraz kompleksowy kurs psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, systemowym, poznawczo-behawioralnym i humanistyczno-egzystencjalnym (certyfikat nr 21/2017). Posiada tytuł asystenta psychodramy Psychodrama Institute for Europe (certyfikat nr 2017-PL-76). Jest także trenerem warsztatów umiejętności psychospołecznych (dyplom nr 07/SŚT/2010) Śląskiej Szkoły Trenerów „Gniazdo”.

Jej pasją oprócz psychoterapii, jest twórczość literacka i muzyczna.

 

MAŁGORZATA SKUBACZ
Kontakt:
☎️605089399
Zakres wsparcia: psycholog, prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną od 1997 roku. Zajmuje się terapią indywidualną, rodzin i par. Przez wiele lat współpracowała ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach prowadząc grupy terapeutyczne dla osób odchudzających się, szkolenia psychologiczne dla lekarzy i zajęcia dydaktyczne dla studentów medycyny i pielęgniarstwa. Od 2002 roku jest nauczycielem psychoterapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Odbyła wiele specjalistycznych szkleń z zakresu psychoterapii, m.in. dwuletnie międzynarodowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w ZIST, Niemcy.

 
PIOTR WIECZORKOWSKI
Kontakt:
☎️509571578
Zakres wsparcia: psycholog, specjalista psychologii klinicznej, specjalista terapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomani). W trakcie szkolenia w kierunku uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 1999 roku pracuje w nurcie ericksonowskim oraz doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach Studium Terapii Uzależnień oraz kursów specjalizacyjnych z psychologii klinicznej dotyczące terapii uzależnień oraz umiejętności terapeutycznych. Współorganizował oraz kierował Dziennym Oddziałem Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych w SP ZOZ OPiLU w Zabrzu. Zdobywał doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami z różnymi trudnościami. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz terapię rodzin i par.
 
PSYCHOTERAPEUCI PIE W WARSZAWIE

 

Terapeuci PIE w Warszawie  prowadzą psychoterapię przy ul. Mickiewicza 32/5, Warszawa (wejście od ul. Kniaźnina)
Przejdź na stronę PIE w Warszawie  aby dowiedzieć się więcej o Zespole.

 

 

JOLANTA BEREZOWSKA
Kontakt:
☎️ 600391991
Zakres wsparcia: Lekarz psychiatra, Certyfikowany psychoterapeuta The European Association for Psychotherapy oraz superwizor (certyfikat superwizora PTP nr 83) i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat psychoterapeuty PTP nr 103).

 

AGNIESZKA DĘBNIAK
Kontakt: ☎️ 604131347
Zakres wsparcia:
absolwentka magisterskich studiów psychologicznych – o specjalizacji psychologia kliniczna zdrowia – na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób dorosłych i młodzieży. Od ponad 10 lat pracuje w Akademickim Ośrodku Psychoterapii będącym częścią Katedry Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psychologii UW. Współpracuje także z prywatnymi ośrodkami oferującymi pomoc psychologiczno – terapeutyczną.

 

DANIEL LIPKA
Kontakt: email
Zakres wsparcia:
Psycholog, psychoterapeuta. Absolwent 4,5-letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończył Uniwersytet Gdański (psychologia kliniczna, filozofia) oraz w Szkołę Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (interdyscyplinarne studia humanistyczne). Doświadczenie zdobywał w trakcie staży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza, a także pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, ośrodku wsparcia i terapii dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz prywatnej poradni. Swoje umiejętności terapeutyczne stale doskonali korzystając z superwizji oraz podnosząc kwalifikacje na specjalistycznych szkoleniach (Jeffrey Zeig, prof. Jonathan Shedler, prof. Andrew Moskowitz i in.).

 

MAGDALENA TKACZYK
Kontakt: ☎️ 502599835
Zakres wsparcia:
Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu OPTA. Pracuje w gabinecie prywatnym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży oraz terapię rodzinną. Rozwija warsztat pracy biorąc udział w konferencjach i szkoleniach.Jestem w trakcie realizowania 4-letniego kursu psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora. Pracuje z młodzieżą doświadczającą stanów depresyjnych, zaburzeń odżywiania, stanów lękowych, trudności w relacjach interpersonalnych i innych trudności wieku młodzieńczego.

TERAPEUCI REKOMENDOWANI PRZEZ PIE

URSZULA IWONA BAKALARZ
Kontakt: ☎️ tel 600 247 927 

Miejsce pracy: Gabinet  ul. Armii Krajowej 1, 11-500 Giżycko
Zakres wsparcia: specjalista psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego-certyfikat nr 789. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując w Szpitalu Psychiatrycznym w Wegorzewie-od 1991r w oddziale psychiatrycznym oraz od 2012 w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych  szkoleniach i konferencjach polskich i zagranicznych. Od wielu lat doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim, pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par.

 

JUSTYNA DOMANOWSKA-KACZMAREK
Kontakt: ☎️
tel. 502361216
Miejsce pracy:
Gabinet psychoterapii, Al. Ujazdowskie 47/2, Warszawa, www.domanowska-kaczmarek.pl
Zakres wsparcia:
psycholog. Ukończyła Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, liczne szkolenia w PIE z psychoterapii Ericksonowskiej, dwuletnią Szkołę Terapii Rodzin organizowaną przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie oraz współpracując z Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Poradnią Medycyny Rodzinnej, Europejskim Centrum Leczenia Otyłości i przychodnią Falck. Od 2004 prowadzi wykłady i zajęcia warsztatowe w ramach współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. 

W ramach praktyki prywatnej prowadzi terapię indywidualną, małżeńską oraz rodzinną. Szczególnie interesuje się problematyką zaburzeń odżywiana - w tym otyłości o podłożu psychologicznym.

 

EWA DYBA
Kontakt: ☎️
tel. 607 178 964
Miejsce pracy:
Gabinet: Polski Instytut Ericksonowski, ul. Mostowa 11, Poznań, www.pie.poznan.pl
Zakres wsparcia:
psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną, małżeńską i par. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń nerwicowych, lękowych, depresyjnych i związanych ze stresem. W obszarze jej zainteresowania są także trudności emocjonalne i adaptacyjne związane z kryzysami w różnych okresach życia. Ma wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu, konsultowaniu oraz terapii dzieci i ich rodzin. Odbyła liczne specjalistyczne szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim, w Polskim Instytucie Terapii Krótkoterminowej oraz ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii.


ELIZA GIĘDOSZ-DYMEK
Miejsce pracy:
Pracownia Osobistego Rozwoju i Terapii „PORT”, ul. Narbutta 4 Warszawa,

Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „POZA ILUZJĄ”, ul. Dąbrowskiego 75a,  Warszawa, www.pozailuzja.pl
Poradnia "CO tam?", Bolkowska 8/5 piętro I, Warszawa.
Zakres wsparcia:
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą (stany depresyjne, zaburzenia lękowe, uzależnienia chemiczne i behawioralne) oraz z rodzinami. Prowadzi warsztaty profilaktyczne dla młodzieży. W swojej pracy łączy podejście ericksonowskie z systemowym.


RENATA KLESZCZ-SZCZYRBA
Kontakt: ☎️
tel. 501 568 470
Miejsce pracy:
Gabinet Psychologiczny, dr n. hum. Renata Kleszcz - Szczyrba, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, Rybnik, www.psycholog-rybnik.com
Zakres wsparcia:
psycholog, psychoterapeuta na drodze do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. Od 2002 roku systematycznie kształci się w zakresie podejścia ericksonowskiego w Polskim Instytucie Ericksonowskim (zaświadczenie Curriculum nr 50/2008). W swojej pracy psychoterapeutycznej łączy podejście ericksonowskie i systemowe. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię małżeństw (par) oraz rodzinną.

 

AGNIESZKA KOCH
Kontakt: ☎️
tel.608 837 928; agnieszka_koch@gazeta.pl
Miejsce pracy:
Gabinet Psychoterapii, ul. Hoża 43/49 lok. 10, Warszawa, www.psychoterapia-koch.pl
Zakres wsparcia:
psycholog. Odbyła liczne szkolenia w zakresie psychoterapii i diagnozy klinicznej, mi.in  całościowe szkolenie z psychoterapii ericksonowskiej – Curriculum, prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski, Czteroletni Kurs Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie (rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach – polskich i zagranicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Nerwic Szpitala Psychiatrycznego w Komorowie, w Ośrodku Terapii Rodzin w Warszawie, a także w świetlicy socjoterapeutycznej na warszawskiej Pradze. Przez 10 lat była pracownikiem Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, gdzie prowadziła terapię indywidualną i grupową. Obecnie prowadzi prywatną praktykę, w ramach której zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską i rodzinną.  Współpracuje także z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej – gdzie prowadzi warsztaty i seminaria dla studentów Wydziału Psychologii. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

 

DOROTA MŁYNEK - NOWACZYK
Kontakt: ☎️
tel. 602 603 117 
Miejsce pracy:
Gabinet Psychoterapeutyczny, Gniezno.
Zakres wsparcia:
specjalista psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywała od 1995 roku, pracując m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w szpitalu psychiatrycznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną oraz par.

 

EDYTA MIKULSKA
Kontakt: ☎️  
tel. 600-980-845
Miejsce pracy:
Gabinet psychoterapii, Al. Ujazdowskie 47/2, Warszawa;

Prywatne Centrum Pomocy Psychologicznej SYNTHESIS, Kościuszki 52/7, Garwolin
Zakres wsparcia: 
psycholog z kilkunastoletnim stażem (psychoterapią zajmuje się od 2001 r.). Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i par. W swojej pracy integruje głównie podejście ericksonowskie i psychodynamiczne. Systematycznie kształci się w zakresie psychoterapii (w P.I.E. od 2000 r.). Ukończyła  m.in.  całościowe szkolenie z psychoterapii ericksonowskiej (zaświadczenie Curriculum nr 51/2008), prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski oraz dwuletnią Szkołę Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji.  Swoją pracę systematycznie poddaje superwizji grupowej i indywidualnej u certyfikowanych superwizorów. Swoją ofertę kieruje głównie do osób, które mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, przeżywają kryzys w swoim życiu lub związku, przeżyły traumę, cierpią z powodu dolegliwości psychosomatycznych, nerwicowych, lękowych, depresyjnych lub chcą lepiej porozumieć się ze swoim dzieckiem/partnerem/bliskim.

 

ALEKSANDRA NOWAK
Kontakt: ☎️
tel. 608 669 917
Miejsce pracy:
Polski Instytut Ericksonowski w Katowicach
Zakres wsparcia:
psycholog kliniczny, psychoterapeutka na drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od 1997 roku doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim, łącząc w pracy psychoterapeutycznej podejście ericksonowskie i systemowe. Od 2003 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz poddaje swoją pracę regularnej superwizji. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par, rodzin oraz grupy terapeutyczno-rozwojowe dla kobiet.  Sesje mogą odbywać się również w języku angielskim.

 

PATRYCJA ORZECHOWSKA-NIEDZIELA
Kontakt: ☎️ tel. 605 539 332
Miejsce pracy:
Gabinet, ul. Targowa 4, Kielce,www.patihelp.pl
Zakres wsparcia:
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta EAP (European Association for Psychotherapy), certyfikowany psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, terapeuta i superwizor Programu Simontona. Odbyła liczne szkolenia z zakresu psychoterapii, m. in. w PIE- kompleksowe szkolenie z zakresu terapii Ericksonowskiej- Curriculum, Czteroletni Kurs Psychoterapii atestowany przez SNPPTP, Kurs Systemowej Terapii Rodzin. Prowadzi  psychoterapię indywidualną dla  osób  dorosłych, terapię par i małżeństw oraz rodzinną. Specjalizuje  się  w  terapii  zaburzeń    nerwicowych,    depresyjnych,   psychosomatycznych,   związanych   ze   stresem,  szczególnie   w   związku     z diagnozą i leczeniem chorób nowotworowych i innych przewlekłych chorób. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz prowadzi praktykę prywatną.

 

ANNA STEFANIAK
Kontakt: ☎️ tel. 660-828-960 
Miejsce pracy:
GABINET: Łódź, Al. Kościuszki 59/61, V piętro, pok. 506; www.pomocpsychologiczna-lodz.pl
Zakres wsparcia:
psycholog, certyfikowana psychoterapeutka SNPPTP (nr. certyfikatu 920). Odbyła staż w akredytowanych ośrodkach stażowych: w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi,  w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Poradni Psychologiczno – Psychiatrycznej EGO w Łodzi. Ukończyła  4,5 letnie specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Zrealizowała program Całościowego Szkolenia z Terapii Ericksonowskiej. W swojej pracy integruje głównie podejście ericksonowskie i systemowe. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej w  Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par, rodzin oraz grupy terapeutyczne.  Aktualnie pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego ,,Synapsis” w Łodzi oraz prowadzi praktykę prywatną.  


ANNA STUDZIŃSKA
Kontakt: ☎️ tel 663 525 439
Miejsce pracy:
Gabinet Psychoterapii, ul. Orla 10, Lublin; www.studzinska-psychoterapia.pl
Zakres wsparcia:
psycholog, psychoterapeutka na drodze do uzyskania ceryfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości, lękowymi, depresją, dolegliwościami psychosomatycznymi i adaptacyjnymi. Szczególnie interesuje się problematyką związaną z terapią osób leczących niepłodność.

 

MAJA SZPAKIEWICZ
Kontakt: ☎️  tel. 602-538-375
Miejsce pracy:
 Centrum Psychoterapii Tredo, ul. Toeplitza 2/53 (pl. Wilsona) Warszawa, www.tredo-psychoterapia.pl
Zakres wsparcia:
psycholog, pracuje od 1993 r. Odbyła wiele szkoleń w zakresie diagnozy i terapii, m.in. w Polskim Instytucie Ericksonowskim (kompleksowe szkolenie w terapii ericksonowskiej – Curriculum). Posiada doświadczenie w pracy klinicznej w szpitalu psychiatrycznym oraz kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii. Prowadzi psychoterapię w podejściu ericksonowskim. Pracuje z dorosłymi indywidualnie oraz małżeństwami/parami/rodzinami. Przyjmuje osoby z zaburzeniami psychotycznymi, osobowości, lękowymi, nastroju, psychosomatycznymi, dysocjacyjnymi, odżywiania a także osoby, które chcą pracować nad pogłębieniem rozumienia siebie, doskonaleniem umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz w relacjach z innymi.


GRAŻYNA ŚLIMAK
Kontakt: ☎️ tel. 516 594 631
Miejsce pracy:  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , 32/271-64-31 w.65, Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 pok. 14
Zakres wsparcia:
psycholog, psychoterapeuta o długoletnim stażu pracy w oświacie, służbie zdrowia i pomocy społecznej. Odbyła liczne szkolenia podyplomowe z zakresu psychoterapii, w tym w Polskim Instytucie Ericksonowskim: Curriculum - kompleksowe szkolenie w  terapii ericksonowskiej.  W praktyce terapeutycznej  stosuje podejście integracyjne: łączy terapię ericksonowską m.in. z podejsciem systemowym. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami, parami, dorosłym (także w podeszłym wieku), młodzieżą i dziećmi. Pracuje głównie z osobami i rodzinami w kryzysie, z osobami, które doznały trudnych, urazowych przeżyć, doświadczających trudności osobistych  i problemów w rodzinie, z zaburzeniami nastroju, nerwicą, w depresji. Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną.


JACEK ZABRODZKI
Kontakt: ☎️ tel. 605 682 928
Miejsce pracy: 
NA POLNEJ Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju, Warszawa, ul. Polna 3 a lok 25. www.napolnej.pl
Zakres wsparcia:
Psychoterapeuta Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 336). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, małżeństw i par oraz rodzin.

PODRÓŻ Z ODDECHEM

 

Polski Instytut Ericksonowski i funkcjonuje nieprzerwanie od 1993 roku.

 

W pracy terapeutycznej kierujemy się zasadami kodeksów etycznych terapeuty określonymi przez:

JOANNA MICHALAK

Jak przetrwać święta?

W Świątecznym wirze zapraszamy na Chwilę Wytchnienia "Jak przetrwać święta?". Usiądź, wstań lub połóż się i znajdź czas na zadanie sobie kilku pytań... Czy to mi odpowiada? Czy moje ciało czuje się z tym dobrze, że tyle robię? Czy to mi służy? czy służy moim relacjom z innymi? Czy bliscy mi ludzie naprawdę tego potrzebują?

BOŻENNA WARDĘSZKIEWICZ, ELŻBIETA ZAWADZKA

O orle

Bajka terapeutyczna  przydatna w pracy z traumą i rodzinami adopcyjnymi. Opowiada o fazach rozwoju, separacji,  budowaniu tożsamości i odkrywaniu swojego potencjału.

ALEKSANDRA NOWAK

Opadające liście

Już jesień, dni stają się coraz krótsze a poranki i wieczory coraz chłodniejsze. Zmienia się światło słońca, zmieniają się barwy... liście na drzewach stają się jaskrawo żółte, złote i pomarańczowe, płomienno czerwone, purpurowe, brązowe. Świat spowija wilgoć i mgła. Drzewami targa wiatr. Opadają liście... Nagranie na podstawie  "Jesień liścia Jasia: opowieść o życiu dla małych i dużych" Leo Buscaglia.

BOŻENNA WARDĘSZKIEWICZ, ELŻBIETA ZAWADZKA

Miseczka światła

Bajka Miseczka światła - autorstwa Bożenny Wardęszkiewicz i Elżbiety Zawadzkiej jest częścią nowej edycji programu o uczuciach dla dzieci. ,,W blasku wschodzącego słońca" uczucia i jak z nich korzystać  Łódź 2000 wyd. WDN. Program realizowany w Łódzkich szkołach i placówkach od 2000 r. Opowieść inspirowana warsztatami pt. ,,Psychoterapia dzieci i młodzieży" Joys Mills.

MAŁGORZATA SKUBACZ

Przyglądając się sobie

Nagranie przeznaczone jest dla Przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że to nagranie będzie pomocne dla słuchających w radzeniu sobie tak dobrze jak to tylko możliwe w tej niezwykłej - zwykłej sytuacji.

MONIKA BESKA-CHAJDAS

Bajka o polnym wietrze

Jak często oceniasz siebie? Czy To Ci służy? Pomaga? Czy Twoje oceny są sprawiedliwe? a może automatyczne i już dawno nieaktualne?Pewnie zdarzyło Ci się, że marzyłeś o tym, by być kimś innym, być gdzie indziej. Zapraszam do wysłuchania opowiadania o sile akceptacji siebie, swoich wszystkich części - tych co lubimy, tych co lubimy mniej i tych, które wciąż czekają na naszą sympatię.