TRENING  PRACY Z CIAŁEM - ZAJĘCIA DLA TERAPEUTÓW

Integracja osiągnięć M. Feldenkraisa i M.Ericksona 

Termin: 24.03.2024
Prowadząca: Iwona Woźniakowska
Miejsce: Łódź

Koszt: 540 zł

Zajęcia przeznaczone są dla terapeutów chcących poszerzyć obszar swojego komfortu oraz możliwości korzystania z własnych, wspie­rających zasobów zmagazynowanych w ciele. Podczas zajęć będzie okazja do doświadczenia transu połączonego z elementami ruchu; posze­rzenia świadomość sygnałów płynących z ciała, uwrażliwienia na docierające komunikaty, wzbo­gacenia o możliwość dokonywania zmian na po­ziomie ciała i umysłu poprzez zmiany w prze­strzeni wyobraźni i ruchu.

Zajęcia pomagają w:

- zwiększaniu wrażliwość na komunikaty płynące z ciała;
- poszerzaniu świadomość symbolicznego znaczenia sygnałów z ciała;
- ułatwianiu kontaktu pomiędzy częścią świadomą i nieświadomą;
- zwiększaniu poczucia wpływu na równowagę w przestrzeni somatycznej;
- rozluźnieniu i redukcji stresu.

 

Zajęcia opierają się na integracji podejść Miltona H. Ericksona (1901-1980) - psychiatry i psychoterapeuty oraz Moshe Feldenkraisa (1904-1984) – fizyka - twórcy innowacyjnej metody pracy z ciałem. Więcej informacji o metodzie Feldenkraisa można znaleźć m.in. w artykułach: Psychoterapia 4 (119), 2001, "Nowiny Psychologiczne" 4/2005 oraz na www.p-i-e.pl.

 

Trening przeznaczony jest dla:
- psychoterapeutów
- psychologów
- lekarzy
- pedagogów
- rehabilitantów
- pielęgniarek
- studentów ostatnich lat tych kierunków

 

Trening odbędzie się w siedzibie P.I.E. w Łodzi, w dniu 24.03.2024 (niedziela), w godzinach  od 10.00  do 17.30. 

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa prosi­my o kontakt - tel. 42/688-48-60 lub e-mail: info@p-i-e.pl.

 

Uczestnictwo w treningu daje możliwość uzyska­nia 10 godzin pracy własnej terapeutom ubiegającym się o certyfikat psychotera­peuty.