CAŁOŚCIOWE SZKOLENIE Z TERAPII ERICKSONOWSKIEJ

CAŁOŚCIOWE SZKOLENIE Z TERAPII ERICKSONOWSKIEJ

CURRICULUM - Całościowe Szkolenie z Terapii Ericksonowskiej
(minimum 250 godzin szkoleniowych w nurcie ericksonowskim, 130 godzin superwizji u superwizora Polskiego Instytutu Ericksonowskiego oraz od 1.01.2013 250 godzin pracy własnej).
Niniejszy program jest programem dla psychoterapeutów.


Całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej (Curriculum) składa się z trzech części:

Całościowe szkolenie psychoterapeuty wymaga:
• szkolenia teoretycznego
• pracy własnej (w co wlicza się zarówno terapię indywidualną, jak i doświadczenia grupowe)
• superwizji
Szkolenie w P.I.E. pomyślane jest tak, aby każdy mógł dobrać zarówno zakres jak i tempo zdobywanych kwalifikacji do subiektywne postrzeganych możliwości i potrzeb.

Warunki uczestnictwa: Szkolenie przeznaczone jest dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci lub studenci ostatnich lat tych kierunków). Studenci  zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.

Terapia własna: Instytut nie określa formy i osoby, u której szkolący zdecyduje się prowadzić terapię własną. Sugerujemy jednakże, aby były to osoby z doświadczeniem, możliwie z certyfikatem psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Instytut może rekomendować osobę terapeuty.

Superwizja: Za superwizorów uznaje się osoby posiadające ten status w Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wybór superwizorów może być poprzedzony indywidualną konsultacją w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Superwizje prowadzone są w Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku, Bydgoszczy.

Ukończenie szkolenia:

  • daje możliwość skutecznego stosowania terapii ericksonowskiejw praktyce klinicznej,
  • daje podstawy do ubiegania się o rekomendację Polskiego Instytutu Ericksonowskiego,
  • daje podstawy do ubiegania się o certyfikatpsychoterapeuty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Prowadzimy następujące całościowe szkolenia z psychoterapii:

  • Curriculum – całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej.
  • Podyplomowy Kurs Psychoterapii spełniający wymogi niezbędnego minimum przy ubieganiu się o certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
  • Podyplomowy Kurs Psychoterapii spełniający wymogi niezbędnego minimum przy ubieganiu się o certyfikat psychoterapeuty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Polski Instytut Ericksonowski i funkcjonuje nieprzerwanie od 1993 roku.

 

W pracy terapeutycznej kierujemy się zasadami kodeksu etycznego terapeuty określonymi przez: