O INSTYTUCIE

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRACY POLSKIEGO INSTYTUTU ERICKSONOWSKIEGO

 

Zgodnie z zaleceniami GIS i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w okresie pandemii PIE przechodzi na inny tryb pracy, ograniczający osobiste kontakty do minimum.

Oznacza to, że:

 • pracujemy w godzinach 9.00-15.00, można się z nami skontaktować telefonicznie (42/688 48 60) lub mailowo na info@p-i-e.pl
 • terapia indywidualna rozpoczęta wcześniej będzie prowadzona w trybie on-line lub czasowo zawieszona. Proszę oczekiwać na telefon od swojego terapeuty.
 • w sprawie nowych, nierozpoczętych jeszcze procesów terapeutycznych, proszę dzwonić do sekretariatu (42/688 48 60). Pracujemy.
 • wszystkie treningi grupowe zostają czasowo zawieszone i przełożone na późniejszy termin. Proszę czekać na informacje na stronie PIE lub na fb o terminie wznowienia treningów.
 • wszystkie indywidualne i grupowe superwizje będą prowadzone on-line lub czasowo zawieszone, proszę skontaktować się z superwizorem.
 • wszystkie szkolenia zostają czasowo zawieszone i przełożone na późniejszy termin. Proszę czekać na informacje na stronie PIE lub na fb o terminie wznowienia treningów.


Prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość i współpracę.

Krzysztof Klajs, Dyrektor PIE

_________________________________________________________________________________________________________________Polski Instytut Ericksonowski
  działa w Łodzi od 1993 roku na podstawie akredytacji The Milton H. Erickson Foundation, INC (Phoenix, Arizona) z dnia 21.10.1993. Fundacja wspiera merytorycznie i koordynuje pracę Instytutów Ericksonowskich rozsianych w różnych krajach świata. Respektujemy standardy zawodowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Polski  Instytut  Ericksonowski  ma  siedzibę  w  Łodzi,  prowadzimy  szkolenia  w  całej  Polsce.   Obecnie  grupy  szkoleniowe
i superwizyjne pracują w Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Warszawie, Białymstoku, Bydgoszczy.

Instytut posiada atestację kursów psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, od 27.02.2004;  Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, od 2006 roku. Oznacza to, iż kursy organizowane przez PIE spełniają wymogi niezbędnego minimum przy ubieganiu się o Certyfikaty Psychoterapeuty tych Towarzystw. Od 2012 roku jest ośrodkiem szkolącym w zakresie superwizji.
Instytut jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Hipnozy (ISH - International Society of Hypnosis), od dnia 19.08.2011.

 

Idea Instytutu

Celem Instytutu jest propagowanie i rozwijanie terapeutycznych idei Miltona H. Ericksona przez prowadzenie warsztatów, treningów, spotkań superwizyjnych, publikacje, seminaria i wykłady. Jesteśmy przekonani, że psychoterapia i związane z psychoterapią wartości humanizują przestrzeń w jakiej żyjemy.


Zakres działalności

 • Szkolenia podyplomowe z zakresu psychoterapii dla lekarzy i psychologów.
 • Psychoterapia (dorosłych i dzieci) w systemie ambulatoryjnym; indywidualna, małżeńska, rodzinna oraz różnorodne  grupowe  treningi dla osób zainteresowanych rozwojem. Pracujemy z pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi, nerwicowymi, zaburzeniami zachowania i osobowości oraz depresyjnymi i psychotycznymi (o ile są wskazania do psychoterapii). Pomagamy w osobistym rozwoju i sytuacjach kryzysowych.

 • Integracja i wspieranie inicjatyw osób stosujących podejście Ericksonowskie w swojej działalności praktycznej poprzez organizowanie warsztatów zagranicznych - z udziałem wiodących terapeutów, uczniów Ericksona m.in. J.K.Zeiga, E.L.Rossiego, B.B.Geary, B.Trenkle, B.A.Erickson, a także poprzez wymianę doświadczeń zawodowych w trakcie sympozjów, konferencji i zjazdów.

 • Łączymy podejście ericksonowskie z innymi współczesnymi kierunkami psychoterapeutycznymi.

 • Szkolenia dla firm i przedsiębiorstw.


Miejsca szkoleń

Szkolenia PIE odbywają się w Łodzi na ul. Wioślarskiej 27, w Katowicach  na ulicy Krzemiennej 11, w Poznaniu na ul. Mostowej 11 oraz w Warszawie na ul. Mickiewicza 32.Współpraca

Polski Instytut Ericksonowski, na bazie podpisanego porozumienia, współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach w zakresie superwizji pracy psychologów-konsultantów Ośrodka oraz udziału we wspólnych przedsięwzięciach edukacyjnych w konferencjach, warsztatach szkoleniowych - więcej o ROM-E Metis na stronie internetowej www.metis.pl