aktualności

SZKOLENIE ONLINE: "NEGOCJACJE Z CIAŁEM"

29-30 maja, Warszawa,
szkolenie C.18 odbędzie się online.

więcej...

SZKOLENIE C.15 "KIEDY ŻYCIE BOLI, KIEDY ŻYCIE CIESZY"

26-27 czerwca,
odbędzie się w Warszawie lub online.

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atestowany przez SN Psychoterapii Polskiego Tow. Psychiatrycznego, Poznań. Przyjmujemy zgłoszenia.

więcej...

KURS PSYCHOTERAPII

Atest. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Tow. Psychologicznego.

więcej...

Heribert Döring-Meijer (Karlsruhe, Niemcy)

« Powrót do Wykładowcy zagraniczni

Szkolił  się  u  Berta  Hellingera  oraz  w  hipnozie  ericksonowskiej  (G. Schmidt),  analizie  transakcyjnej,  pracy  z genogramemi bioenergetyce Lowena. Jest redaktorem pracy zbiorowej "Die entdeckte Wirklichkeit" (Paderborn, 2000) dotyczącej różnych aspektów ustawień systemowych. Zajmuje się terapią dzieci i młodzieży. Min. warsztaty 28-29.10.2003, "Porządek miłości", Łódź; 30-31.10.2003 "Odkrywanie rzeczywistości", Łódź; 3-4.09.2004, "Terapia systemowa wg. Berta Hellingera", Katowice; 16-17.09.2005, "Terapia systemowa wg. Berta Hellingera", Katowice; wraz z Renate Osterrieder 24-26.09.2007, "Praca z ciałem w ustawieniach", Nowa Górka; dwukrotnie dwuletnie szkolenie, 2006-2008, 2008-2010, "Podejście systemowe i ustawienia rodzin w psychoterapii" Katowice. www.claro-vita.net