« Wróć...

C.1. Zaburzenia odżywiania się - perspektywa ericksonowska – cykl dwóch szkoleń

Termin: I. 20-21.09.2024 II. 11-12.10.2024
Prowadzące:  Jolanta Berezowska, Aleksandra Nowak, Inga Nowak-Dusza
Miejsce: Warszawa
Koszt: 990 zł

Program szkolenia

Część I – O miłości do jedzenia – terapia zaburzeń odżywiania.
Warszawa: 20-21.09.2024 – Jolanta Berezowska

 

Zaburzenia odżywiania coraz częściej są powodem rozpoczęcia psychoterapii. Oprócz łatwo rozpoznawalnych przypadków jakimi są anoreksja, nadwaga czy otyłość, zgłaszają się też pacjenci z ukrytą bulimią, nocnym objadaniem czy ortoreksją. Zaburzenia odżywiania wymagają często łączenia pracy terapeutycznej z leczeniem medycznym

i dietetycznym.

 

Szkolenie ma zwiększyć poczucie kompetencji w pracy ze złożonym zespołem wyzwań, jakie stawia przed terapeutami problematyka zaburzeń odżywiania, odpowiedzieć na pytanie, czy terapią objąć osoby zgłaszające problem, czy też całe rodziny? A także – czy pracować pojedynczo, czy w zespole? – oraz jak zwiększyć poczucie kompetencji i skuteczności w pracy z takimi pacjentami. 

 

 1. Diagnoza i różnicowanie zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja). Ocena stanu psychicznego, somatycznego, osobowości, charakterystyki rodzin.
 2. Łączenie psychoterapii ericksonowskiej (praca z objawem, zadania, hipnoza, przypowieści, bajki, elementy terapii stanów ego) i terapii behawioralno-poznawczej.
 3. Etapy i strategia terapii indywidualnej i rodzinnej.
 4. Wydobywanie zasobów indywidualnych i systemowych.
 5. Prezentacja przypadków, superwizja, wymiana doświadczeń.

 

Część II –  Od wagi się nie zaczęło, odwagi by się zmieniło - praca z pacjentem zgłaszającym się z powodu nadwagi/otyłości.
Warszawa: 11-12.10.2024 – Aleksandra Nowak, Inga Nowak-Dusza

 

 1. Diagnoza z uwzględnieniem motywacji - motywacja do zmniejszania wagi a motywacja do zmiany stylu życia – poszukiwanie obszaru współpracy i negocjowanie celu terapii.
 2. Nadwaga/otyłość a problemy emocjonalne - przyczyna czy skutek?
 3. Nadwaga/otyłość jako objaw - funkcje objawu i strategie pracy terapeutycznej (perspektywa indywidualna i systemowa).
 4. Wybrane metody/techniki pracy terapeutycznej (m.im.: budowanie bezpieczeństwa, kontaktowanie z zasobami, metoda małych kroków, poszukiwanie wyjątków, ważenie zysków i strat, komplementowanie, skalowanie, metafora, praca z wewnętrznymi częściami).
 5. Wielospecjalistyczny model pracy z pacjentem i jego rodziną – wyzwania i korzyści w drodze do celu.
 6. Opisy przypadków, wymiana doświadczeń.

Prowadzące szkolenie

JOLANTA BEREZOWSKA

 • Psychiatra,
 • psychoterapeutka i superwizor S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 247), psychoterapeutka Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 103), superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 87). The European Certificate of Psychotherapy EAP.
 • Odbyła dwuletnie szkolenie z psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, dwuletnie międzynarodowe szkolenie  w ZIST (Penzberg, Niemcy), organizowane  przez M. H. Erickson Foundation, (Phoenix, USA) oraz kilkuletnie szkolenie z metody ustawień systemowych.  
 • Prowadzi  psychoterapię  indywidualną  i  rodzin,  warsztaty    dla   osób  z zaburzeniami odżywiania się.  
 • Mężatka, matka dwóch synów.

ALEKSANDRA NOWAK

 • psycholog kliniczny, psychoterapeutka na drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii
 • Od 1998 roku pracuje w nurcie ericksonowskim, stale doskonaląc swój warsztat pracy. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej Curriculum (zaświadczenie nr 57), Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dyplom nr 89/K.07/2013) oraz całościowe szkolenie z terapii i hipnozy ericksonowskiej w The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA.
 • Od 2003 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną (terapia indywidualna osób dorosłych, rodzin, par i grupy terapeutyczno-rozwojowe) oraz poddaje swoją pracę regularnej superwizji.
 • Od 2010 roku nauczycielka psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
 • Gospodyni Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach

 

 

INGA NOWAK-DUSZA

 • Psycholog, psychoterapeutka.
 • Przez wiele lat służyła w wojsku jako psycholog, nauczyciel i analityk.
 • W zakresie psychoterapii szkoliła się m.in. w M. H. Erickson Fundation, Phoenix, AZ, USA.
 • Certyfikowana terapeutka terapii Stanów Ego.
 • Specjalizuje się w pracy z pacjentem indywidualnym, parami i rodzinami, poddając ją regularnej superwizji. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla kobiet.

 

 


Szkolenia przeznaczone są dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci). Studenci ostatnich lat tych kierunków, zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.