« Wróć...

C.21. Przebudzenie - psychoterapia indywidualna osób zgłaszających niepowodzenia w związkach

Termin: 21-22.06.2024
Prowadząca: Lucyna Lipman
Miejsce: Warszawa
Koszt: 520 zł

Program szkolenia

Warsztat jest przeznaczony dla terapeutów pracujących z osobami zgłaszającymi niepowodzenia w bliskich związkach.

 

  1. Zjawiska transowe, a przekonania społeczne na temat kobiecości i męskości.
  2. Diagnoza osób zgłaszających problemy w związkach, formułowanie celów i kierunków terapii.
  3. Spożytkowanie aspektów relacji terapeutycznej.
  4. Poszukiwanie zasobów męskości i kobiecości pacjenta i terapeuty.
  5. Zastosowanie różnych technik pracy w aspekcie męskości i kobiecości.
  6. Spożytkowanie relacyjnych zasobów pacjenta i terapeuty.

Prowadząca szkolenie

 

LUCYNA LIPMAN

  • Psycholog,
  • certyfikowana psychoterapeutka i superwizor S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 385) oraz EAP (European Association for Psychotherapy).
  • Szkoliła się w zakresie psychoterapii w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA.
  • Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną.

 

 


Szkolenia przeznaczone są dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci). Studenci ostatnich lat tych kierunków, zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.