« Wróć...

B.1. Rzucone ziarno - metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami

 

Termin: 9-10.02.2024  szkolenie odwołane
Prowadząca: Katarzyna Zaborska
Miejsce:   Warszawa
Koszt: 520 zł

PROGRAM SZKOLENIA

Warsztat zapoznaje z niedyrektywnymi sposobami komunikowania w terapii poprzez zastosowanie bajek, przypowieści i anegdot oraz metafor niewerbalnych. Przeznaczony jest dla terapeutów pracujących z pacjentem w terapii indywidualnej, rodzinnej lub grupowej.

 

 1. Rodzaje metafor, użyteczność i zakres stosowania w terapii.
 2. Umiejętności bajarza: intuicja, spontaniczność, humor, bogactwo wyobrażeń, płynność skojarzeń, plastyczność języka.
 3. Budowanie metafor dotyczących własnego obrazu i poczucia wartości.
 4. Formułowanie celów terapeutycznych i wzbudzanie motywacji do zmiany w sposób symboliczny.
 5. Wykorzystanie bajki klasycznej do pracy z różnymi obszarami klinicznymi.
 6. Kreowanie metafory dla pacjenta ze zgłoszonym problemem (demonstracja).

 

Uczestnicy proszeni są o przywiezienie własnej fotografii z dzieciństwa.

 

PROWADZĄCA SZKOLENIE

KATARZYNA ZABORSKA

  • Dr nauk humanistycznych
  • psycholog
  • ukończyła Szkołę Trenerów przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
  • Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną.
  • Członek  założyciel  Polskiego  Stowarzyszenia  Integracji Psychoterapii.  
  • Ukończyła zaawansowane szkolenie w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ.

 

 


Szkolenia przeznaczone są dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci). Studenci  ostatnich lat tych kierunków zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.