« Wróć...

C.10. Jak pogłaskać kolczastego jeża - psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi

Termin: 10-11.05.2024
Prowadząca: Aleksandra Nowak
Miejsce: Katowice
Koszt: 520 zł

Program szkolenia

 1. Diagnoza objawów psychosomatycznych u dzieci i młodzieży w kontekście indywidualnym i systemowym:

– znaczenia i rola objawu

– rozpoznanie zasobów pacjenta i rodziny.

 1. Wybrane metody pracy terapeutycznej: metafory, opowieści, rysunek i zabawa, eksternalizacja objawu.
 2. Zmiana wzorców relacji w rodzinie – trans objawowy i trans rozwiązania.
 3. Spożytkowanie zasobów w celu zapobiegania nawrotom objawów.
 4. Prezentacje przypadków, tworzenie planów terapeutycznych, dyskusja.

Prowadząca szkolenie

ALEKSANDRA NOWAK

 • psycholog kliniczny, psychoterapeutka na drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii
 • Od 1998 roku pracuje w nurcie ericksonowskim, stale doskonaląc swój warsztat pracy. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej Curriculum (zaświadczenie nr 57), Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dyplom nr 89/K.07/2013) oraz całościowe szkolenie z terapii i hipnozy ericksonowskiej w The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA.
 • Od 2003 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną (terapia indywidualna osób dorosłych, rodzin, par i grupy terapeutyczno-rozwojowe) oraz poddaje swoją pracę regularnej superwizji.
 • Od 2010 roku nauczycielka psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
 • Gospodyni Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach

 


Szkolenia przeznaczone są dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci). Studenci ostatnich lat tych kierunków, zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.