« Wróć...

C.2. U źródeł ognia - praca z agresją w psychoterapii dorosłych

Z przykrością informujemy o odwołaniu szkolenia pt. "U źródeł ognia - praca z agresją w psychoterapii dorosłych", zaplanowanego w terminie 9-10.02.2024, z powodu zbyt małej liczby uczestników. 
Informujemy także, że w związku ze skargą, jaka wpłynęła do nas oraz do Komisji Etycznej SNP PTP na działania dr K.Karaudy, Polski Instytut Ericksonowski zawiesza jego aktywność dydaktyczną i terapeutyczną prowadzoną w ramach naszej placówki, do czasu wyjaśnienia zasadności skargi.


Termin: 9-10.02.2024 
szkolenie odwołane
Prowadzący: Krzysztof R. Karauda
Miejsce: Łódź

Koszt: 520 zł

Program szkolenia

 1. Podstawy teoretyczne pracy z agresją w psychoterapii dorosłych. Omówienie różnych koncepcji agresji oraz jej funkcji i dynamiki w kontekście terapii.
 2. Czynniki wpływające na agresywne zachowanie: środowiskowe, społeczne i biologiczne mające znaczenie dla agresji u osób dorosłych.
 3. Techniki terapeutyczne w zarządzaniu agresją.
 4. Regulacja i wyrażanie gniewu w konstruktywny sposób.
 5. Empatia i współczucie w terapii agresji.
 6. Agresja i humor a budowanie silnego sojuszu terapeutycznego.
 7. Hipnoza w pracy z agresją.
 8. Warunki skutecznej pracy w obszarze terapii agresji – omówienie etycznych i profesjonalnych wyzwań związanych z pracą z agresją oraz sposobów radzenia sobie z potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami.

 

Warsztat  skupia się na rozwinięciu umiejętności terapeutycznych w pracy z agresją u osób dorosłych. Ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi i strategii, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce terapeutycznej.

Prowadzący szkolenie

KRZYSZTOF R. KARAUDA

 • Dr nauk humanistycznych
 • psycholog, psychoterapeuta,
 • Certyfikowany Nauczyciel Stażysta metody TRE® (CTT), cert.specj. w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (cert.nr 153, Niebieska Linia, IPZ PTP)
 • Przeszedł kilkuletnie szkolenie w zakresie systemowych ustawień rodzinnych oraz biznesowych. Ukończył dwuletni kurs Terapii Stanów Ego oraz szkolenie w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ.
 • Zajmuje się terapią indywidualną, par, małżeństw, rodzin, terapią seksuologiczną, prowadzi ustawienia systemowe oraz warsztaty i sesje TRE®.

 

 


Szkolenia przeznaczone są dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci). Studenci ostatnich lat tych kierunków, zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.