« Wróć...

C.22. Podróż na Squaw Peak - psychoterapia małżeństw i par

Termin: I.23-24.02.2024, II. 15-16.03.2024, III. 19-20.04.2024, IV. 24-25.05.2024, V. 13-14.09.2024,VI.11-12.10.2024, VII. 15-16.11.2024, VIII. 13-14.12.2024      szkolenie odwołane
Prowadzący:  Zespół Nauczycieli Instytutu
Miejsce:  Łódź
Koszt: 4990 zł

 

Program szkolenia

Program „Squaw Peak” jest cyklem zajęć przedstawiającym ericksonowski model terapii par.

WARSZTAT I. STRATEGICZNA TERAPIA MAŁŻEŃSTW I PAR - KRZYSZTOF KLAJS

Na zajęciach przedstawię podstawowe zasady pracy z parą (małżeństwem) wynikające z założeń terapii strategicznej.
Omówię:
- jak diagnozować parę w procesie psychoterapii
- znaczenie kryzysów małżeńskich
- motywację par zgłaszających się do terapii
- co wzmacnia trwałość par, a co sprzyja rozpadowi związku

 

WARSZTAT II. W KIERUNKU DOROSŁOŚCI - PRACA Z PARĄ NIEDOJRZAŁĄ - KATARZYNA SZYMAŃSKA

W programie warsztatu zawarto studium przypadku terapii pary, której problemy wiążą się z niedojrzałością i nieodseparowaniem od rodzin pochodzenia. Przedstawione zostanie jak brak wyodrębnienia małżonków generuje trudności w zbudowaniu własnego stylu życia, rozwiązaniu konfliktów lojalności i znalezienia równowagi na wymiarze bliskość a dystans w związku. Pokazany będzie proces rozwoju pary.

Szczegółowo zaprezentuję:
1. Właściwości związków niedojrzałych.
2. Analizowanie mapy świata partnerów i budowanie mapy relacji.
3. Zastosowanie transu przestrzennego „kamienna rodzina” jako technika pracy z objawem.
4. Definiowanie relacji dojrzałej i pozytywnej wizji przyszłości.
5. Spożytkowanie metafory dla pracy na poziomie nieświadomym.
6. Zastosowanie przewartościowania i technik paradoksalnych.
7. Niejasne zadania domowe w terapii par.
8. „Listy terapeutyczne” jako technika wydobywania zasobów.

WARSZTAT III. PRACA Z PARĄ RODZICIELSKĄ I SĄD RODZINNY - KRZYSZTOF R. KARAUDA

Sądy rodzinne - kierując się dobrem dzieci - coraz częściej obligują rodziców do korzystania z psychoterapii. Stawia to terapeutów w nowej sytuacji, związanej z powikłaną motywacją i głębokim, długotrwałym kryzysem rodziny.

Podczas seminarium przeanalizujemy kluczowe wyzwania związane z prowadzeniem terapii w obrębie tego doświadczenia, określimy dominujące zjawiska transowe i zalecane strategie. Przyjrzymy się trudnym emocjom pojawiającym się u terapeutów i sposobom redukcji obciążenia w tego typu pracy.

 

WARSZTAT IV. ZAGADNIENIA SEKSUALNOŚCI W TERAPII PAR - DOROTA MŁYNEK-NOWACZYK

Praca w wymiarze dysocjacja-asocjacja wymaga szczególnej uważności w obszarach związanych z seksualnością pary. Czym jest bowiem seks? Tajemnicą... Tej pary... Ludzi... uchylamy w terapii rąbka tej tajemnicy, by pomóc partnerom być bliżej, bezpieczniej, ciekawiej, ale przecież nie za bardzo...

 

WARSZTAT V. ...I WTEDY WSZYSTKO SIĘ ZMIENIŁO... - PRACA Z PARĄ PO NARODZINACH PIERWSZEGO DZIECKA - JOLANTA BEREZOWSKA

Celem warsztatu jest przedstawienie terapii par, których problemy są związane z narodzinami pierwszego dziecka. Uczestnicy poznają strategie i sposoby pracy w poszczególnych etapach procesu terapeutycznego - od momentu zgłoszenia, do zakończenia terapii.
Przedstawiona zostanie diagnoza w ujęciu ericksonowskim m.in.: zjawiska transowe w parze, zjawiska transowe w systemie, miejsce w cyklu życia rodziny, charakter związku, wzorce komunikacyjne, struktura rodziny. Uczestnicy warsztatu będą mieli również możliwość zapoznania się z zastosowanymi i w konkretnych procesach terapeutycznych interwencjami: trans ericksonowski, rytuały, opowieści.

 

WARSZTAT VI. NIEPARZYSTA PARA - TERAPIA PARY PO DOŚWIADCZENIU ZDRADY - LUCYNA LIPMAN

Warsztat będzie oparty o studium przypadku małżeństwa, które zgłosiło się po zdradzie. Kolejne etapy procesu terapii tej pary będą równocześnie wyznaczały kolejne kroki programu warsztatu. Zdrada, w tej koncepcji przyjmuje funkcję próby wprowadzenia elementu stabilizującego w rozchwiany system pary, i tym samym, jako przeszłe, trudne, acz ważne doświadczenie będzie spożytkowana dla budowania nowej, rozwojowej dla związku równowagi. Podczas warsztatu będzie więc okazja do przyjrzenia się poszczególnym elementom terapii i przećwiczenia niektórych używanych w tym procesie technik, opartych o wzajemny trans małżonków, pracę z symbolem, rytuał i trans przestrzenny:
1. Tworzenie kontraktu z parą po zdradzie
2. Ericksonowska diagnoza pary
3. Budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania
4. Rekonstrukcja wydarzeń i rytuał wyrównania
5. Budowanie nowej jakości kontaktu
6. Przekazywanie zasobów współmałżonkowi
7. Spożytkowanie doświadczenia zdrady
8. Zakończenie terapii

 

WARSZTAT VII. KIEDY JEDNO CHCE ODEJŚĆ - PRACA Z PARĄ SPOLARYZOWANĄ - ALEKSANDRA NOWAK

W programie warsztatu zawarto studium przypadku pary spolaryzowanej, której żona chce zakończenia małżeństwa a mąż deklaruje, iż za wszelką cenę chce utrzymać związek. Podczas warsztatu przedstawię proces terapii:
1. Zgłoszenie.
2. Diagnoza zarówno pary jak i partnerów pod katem zjawisk transowych jak i ich motywacji do pracy z terapeutą.
3. Wspólne określenie celu (celów) terapii.
4. Strategia zaplanowana przez terapeutę.
5. Przebieg terapii z uwzględnieniem technik terapeutycznych.
6. Ocena efektów terapii podczas ostatniej sesji i po zakończeniu terapii.
7. Zasoby, dylematy i wyzwania terapeuty pracującego z parą spolaryzowaną.

WARSZTAT VIII - SUPERWIZJA W TERAPII PAR - LUCYNA LIPMAN

Prowadzący szkolenie

KRZYSZTOF KLAJS

 • Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor S. N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 88) oraz psychoterapeuta i superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 4), certyfikowany psychoterapeuta EAP (European Association for Psychotherapy).
 • Jest członkiem Zarządu The International Society of Hypnosis (ISH), członkiem M.Erickson Gesellschaft fur Klinische Hypnose e.V. w Monachium oraz Advisory Board Jane A. Parsons-Fein Training Institute w Nowym Jorku.
 • Prowadził zajęcia szkoleniowe z zakresu hipnozy i terapii ericksonowskiej w Austrii, Chinach, Francji, Iranie, Kanadzie, Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii, w RPA, Meksyku, Nepalu, Hiszpanii, na Litwie i w Szwecji.
 • Współorganizator i uczestnik wszystkich edycji Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego w Wigrach, od 1992 r.
 • Dyrektor Polskiego Instytutu Ericksonowskiego.

 

KATARZYNA SZYMAŃSKA

 • Dr nauk hum., psycholog kliniczny,
 • wieloletni nauczyciel akademicki na UŁ.
 • Certyfikowana psychoterapeutka (cert. nr. 291)
 • Superwizor S. N. P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 55).
 • Certyfikowana psychoterapeutka EAP.
 • Ukończyła dwuletnie międzynarodowe szkolenie w ZIST (Penzberg, Niemcy), organizowane przez M. H. Erickson Foundation, (Phoenix, USA) oraz całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w P.I.E. pod kierunkiem Krzysztofa Klajsa z udziałem zagranicznych      terapeutów,   uczniów   M. H. Ericksona   takich   jak:   B. A.  Erickson,  J. Zeig,  B. Geary, E.  Rossi,  E.  Greenleaf,  S.  Lancton,  J. Mills,   B. Alman i  terapeutów  europejskich: B.Trenkle, G. Schmita, S. Singer-Fischer, C. Loriedo, W. Buntinga.
 • Wielokrotnie prowadziła warsztaty w ramach Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego w Wigrach, min. w roku 2000, 2006, 2007.
 • Występowała na kongresach międzynarodowych w Heidelbergu, Bremie i Paryżu.
 • Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i grupową.
 • Matka dwojga dzieci i babcia dla Ewy, Krzysia, Wojtka, Tomka. Interesuje się aktywnym wypoczynkiem: jogą, wędrówkami, pływaniem.
 • Dyrektor do spraw szkoleń w P.I.E.

 

KRZYSZTOF R. KARAUDA

 • Dr nauk humanistycznych
 • psycholog, psychoterapeuta,
 • TRE® Provider, cert.specj. w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (cert.nr 153, Niebieska Linia, IPZ PTP).
 • Przeszedł kilkuletnie szkolenie w zakresie systemowych ustawień rodzinnych oraz biznesowych. Ukończył dwuletni kurs Terapii Stanów Ego oraz szkolenie w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ.
 • Zajmuje się terapią indywidualną, par, małżeństw, rodzin, terapią seksuologiczną, prowadzi ustawienia systemowe oraz warsztaty i sesje TRE®.

 

DOROTA MŁYNEK-NOWACZYK

 • Specjalista psycholog kliniczny,
 • certyfikowana psychoterapeutka S.N. Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • Z zakresu psychoterapii szkoliła się między innymi w M.H. Erickson Foundation w Phoenix w USA. Ukończyła dwuletni kurs Terapia Stanów Ego.
 • Specjalizuje się w terapii indywidualnej oraz terapii par.

 

JOLANTA BEREZOWSKA

 • Psychiatra,
 • psychoterapeutka i superwizor S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 247), psychoterapeutka Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 103), superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 87). The European Certificate of Psychotherapy EAP.
 • Odbyła dwuletnie szkolenie z psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, dwuletnie międzynarodowe szkolenie  w ZIST (Penzberg, Niemcy), organizowane  przez M. H. Erickson Foundation, (Phoenix, USA) oraz kilkuletnie szkolenie z metody ustawień systemowych.  
 • Prowadzi  psychoterapię  indywidualną  i  rodzin,  warsztaty    dla   osób  z zaburzeniami odżywiania się.  
 • Mężatka, matka dwóch synów.

 

LUCYNA LIPMAN

 • Psycholog,
 • certyfikowana psychoterapeutka i superwizor S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 385) oraz EAP (European Association for Psychotherapy).
 • Szkoliła się w zakresie psychoterapii w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA.
 • Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną.

 

ALEKSANDRA NOWAK

 • psycholog kliniczny, psychoterapeutka na drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii
 • Od 1998 roku pracuje w nurcie ericksonowskim, stale doskonaląc swój warsztat pracy. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej Curriculum (zaświadczenie nr 57), Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dyplom nr 89/K.07/2013) oraz całościowe szkolenie z terapii i hipnozy ericksonowskiej w The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA.
 • Od 2003 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną (terapia indywidualna osób dorosłych, rodzin, par i grupy terapeutyczno-rozwojowe) oraz poddaje swoją pracę regularnej superwizji.
 • Od 2010 roku nauczycielka psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
 • Gospodyni Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach

 

 


Szkolenia przeznaczone są dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci). Studenci ostatnich lat tych kierunków, zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.