« Wróć...

MISTRZOWIE WSPÓŁCZESNEJ HIPNOZY KLINICZNEJ

SZKOLENIA 2021

BRENT GEARY PH.D. - KLINICZNE ZASTOSOWANIA HIPNOZY

 

BRENT GEARY, PH.D.
Kliniczne zastosowania hipnozy
czteroczęściowe szkolenie online

 

 

W dniach 23.02, 9.03, 30.03 i 13.04 2021 odbył się warsztat doskonalący online pt. „Kliniczne zastosowania hipnozy.” prowadzony przez Brenta Geary, Ph.D. Warsztat odbył się we wtorkowe wieczory w czterech blokach w godzinach 16:00 – 20:00. Zdecydowaliśmy się na taką strukturę szkolenia ze względu na różnicę pomiędzy zimowym czasem w Polsce a czasem w Phoenix. Każdy inny wariant oznaczałby wyraźną niedogodność pracy w godzinach nocnych albo dla Wykładowcy albo dla nas.

Prowadzone przez Dr Geary zajęcia są ciekawe, pełne profesjonalizmu i głębokiego, klinicznego doświadczenia.

 

Terminy:

 • Spotkanie I. Indukcja i zasiewanie. Spożytkowanie indukcji w procesie rozpoczynania terapii.
  23.02.2021; w godzinach 16:00-20:00


 • Spotkanie II. Dysocjacja. Konceptualizacja skarg i objawów jako aspektów dysocjacji.
  9.03.2021; w godzinach 16:00-20:00
 • Spotkanie III. Zjawiska transowe w procesie diagnozy i terapii.
  30.03.2021; w godzinach 16:00-20:00
 • Spotkanie IV. Strategie terapeutyczne i podejście niedyrektywne. (opowieści i metafory).
  13.04.2021; w godzinach 16:00-20:00

 

Prowadzący szkolenie: Brent Geary (Phoenix, AZ, USA)

Brent Geary Ph. D. Brent Geary (Phoenix, AZ, USA) - Licencjonowany psycholog. Od roku 1988 Dyrektor ds. Kształcenia w The Milton Erickson Foundation. Bardzo aktywny nauczyciel i wykładowca zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i na arenie międzynarodowej. Zajmuje się diagnostyką, profilaktyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, emocjonalnych oraz behawioralnych. Współredaktor dwóch prac zbiorowych z zakresu terapii ericksonowskiej, razem z J. K. Zeig „The Handbook of Ericksonian Psychotherapy „ i „The Letters of Milton H. Erickson.” Jest autorem koncepcji postrzegania zjawisk transowych jako ośmiu dymensji.
Był wielokrotnie w Polsce. Prowadził zajęcia w Łodzi w dn. 3-6.09.1991; "Progressing in Ericksonian", w Warszawie 21-23.10.1994 "Fundamental aspect of Ericksonian Psychotherapy”, w Krakowie 18-20.10.1996 "Podróż do wnętrza-terapeutyczne zastosowanie hipnozy” w Gdyni 23-25.10.1996 "Terapia Ericksonowska - wybrane zagadnienia kliniczne”, w Krakowie 16-18.04.1998 "Kiedy myślisz, że możesz – możesz, Depresja i lęk; psychoterapia” oraz w Poznaniu 23-24.04.2001, Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych. Wykładowca podczas V Europejskiego Kongresu Ericksonowskiego, Kraków, 12-15.06.2014.

 

 

 

 

 

MICHAEL D. YAPKO PH.D. - PODEJŚCIE STRETEGICZNE I HIPNOZA W LECZENIU DEPRESJI

 

 

MICHAEL D. YAPKO, PH.D.
Podejście strategiczne i hipnoza w leczeniu depresji.
Siła dyrektywnego podejścia w uczeniu umiejętności regulacji nastroju
czteroczęściowe szkolenie onlineTermin: 15, 16, 22, 23 czerwca 2021 r.; godz 16:00 – 20:00
Forma: online
Koszt: 1190 zł


Depresja już przed wybuchem pandemii COVID-19 była najczęściej występującym zaburzeniem nastroju zarówno w Europie jak i na całym świecie. W efekcie sytuacji epidemicznej obserwujemy gwałtowny wzrost ilości osób skarżących się na wysoki poziom lęku i obniżenie nastroju. Nie jest to zaskoczeniem gdyż depresja i zaburzenia lękowe często współwystępują. Długofalowy wpływ światowego kryzysu związanego z COVID-19 nie jest jeszcze znany, ale już teraz obserwujemy, że poczucie izolacji, bezradności a także poczucie beznadziei nasila lęk i depresję u wielu osób.

Depresja nie tkwi jedynie w neurochemii - jej źródłem są okoliczności, w jakich człowiek się znajduje. To spostrzeżenie zmusza nas do ponownego przemyślenia tego, co sądzimy o depresji, kto i w jakich okolicznościach jest na nią narażony, a co najważniejsze - co robić, gdy staramy się pomagać innym.

 

„Podejście strategiczne i hipnoza w leczeniu depresji. Siła dyrektywnego podejścia w uczeniu umiejętności regulacji nastroju” to czteroczęściowe szkolenie online, podkreśla znaczenie spożytkowania proaktywnych i ukierunkowanych interwencji w leczeniu depresji. Sposób, w jaki terapeuta myśli o naturze depresji, to jak sobie odpowiada na podstawowe pytania – np. co powoduje depresję - w oczywisty sposób ukierunkowuje leczenie, jakie podejmie specjalista.

 

Niezależnie od preferowanego podejścia psychoterapeutycznego, eksperci w dziedzinie depresji są zgodni, że leczenie musi być wielowymiarowe i aktywne. To stanowi pod-stawę do stosowania hipnozy i interwencji strategicznych. Ponadto, im więcej dowiadujemy się o neurobiologii depresji, zwłaszcza o neuroplastyczności i neurogenezie, tym ważniejsze w leczeniu stają się dobrze zaprojektowane procesy uczenia się poprzez doświadczenie. Do takich procesów zalicza się hipnoza i zadania.

 

Dr Yapko jest autorem cenionych publikacji na temat depresji „Keys to Unlocking Depression”, „Depression is Contagious” , „Hypnosis and Treating Depression” , „Breaking the Patterns of Depression” oraz „Hand-Me-Down Blues”. W języku polskim nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazały się dwa tytuły tego Autora "Pod-stawy hipnozy" w 2000 roku oraz "Kiedy życie boli. Dyrektywy w leczeniu depresji" w 2002. Publikacje te ukazują nowe możliwości i podważają wiele konwencjonalnych przekonań, jakie terapeuci mają na temat depresji i jej leczenia. Podczas szkolenia zwrócimy szczególną uwagę na to, w jaki sposób życie społeczne bezpośrednio kształtuje naszą perspektywę a tym samym silnie wpływa na sposób, w jaki myślimy i czujemy.

 

Relacje z ludźmi mogą przygnębiać ale mogą także być źródłem ukojenia. Badania naukowe dotyczące depresji są szybko rozwijającą się dziedziną wiedzy. Najnowsze wskazu-ją na to, że im więcej wiemy o biologii depresji, tym większe znaczenie w jej zrozumieniu i w skutecznym leczeniu odgrywa zarówno psychologia jak i doświadczenia życia społeczne-go. W trakcie warsztatu dokładnie przeanalizujemy sposób, w jaki terapia, sama będąc procesem społecznym, może uczyć umiejętności, które zmniejszają depresję, a nawet jej zapobiegają. W trakcie szkolenia są przewidziane wykłady, dyskusje, przykłady przypadków oraz ustrukturyzowane ćwiczenia.

 

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie przez uczestników umiejętności stosowania hipnozy w leczeniu depresji.

 


Podczas szkolenia dr Yapko omówi następujące tematy:

 • Jak pandemia COVID-19 zmusza do ponownego przemyślenia tego, co myśleliśmy, że wiemy o depresji i psychoterapii?
 • Dlaczego depresja nie jest uwarunkowana jedynie chemią mózgu, genami, dietą czy osobistymi słabościami?
 • Jak jeden kluczowy czynnik - oczekiwania - wpływa na każdy etap leczenia depresji?
 • Jak uczucia mogą zwodzić przy podejmowaniu decyzji, prowadząc do nieumyślnego pogłębiania depresji?
 • W jaki sposób depresja negatywnie wpływa na pary, małżeństwa i rodziny oraz co z tego wynika dla skutecznego leczenia?
 • Dobrze zaprojektowana sesja hipnozy, uczenie się przez doświadczenie, zmiana wzorców depresji
 • Czynnik, jaki w największym stopniu wpływa ocenę, czy związek jest dobry czy zły, zdrowy czy niezdrowy, wartościowy czy jest stratą czasu. Jak świadomość tego może łagodzić twoje cierpienie?
 • Jak działać prewencyjnie i ograniczyć "dziedziczenie depresji" przez dziecko?
 • Znaczenie koncentracji uwagi – istoty pracy w hipnozie - w rozwijaniu umiejętności samoregulacji emocjonalnej.
 • Dynamika stosowania zadań między sesjami w celu katalizowania postępów.


HARMONOGRAM SZKOLENIA

Część 1: Wypracowanie realistycznego spojrzenia na depresję. Korzyści płynące ze stosowania hipnozy.

 • Sprawdź swoje założenia na temat depresji: kto, co, dlaczego i jak.
 • Czego COVID-19 nauczył nas o podatności na zachorowanie?
 • Biologia i psychologia na kursie kolizyjnym.
 • Co psychoterapia może zrobić lepiej niż leki?
 • Modele depresji: To, jak myślisz o depresji, ma duże znaczenie.
 • Cele leczenia: Na czym należy skupić uwagę?
 • Depresja jest pojęciem globalnym, obejmującym wiele struktur składowych.
 • Co to znaczy być klinicystą zorientowanym na działanie? Radzenie sobie z apatią.
 • Zalety metod koncentracji uwagi, zwłaszcza hipnozy.
 • Rola oczekiwań w kształtowaniu reakcji na leczenie.
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętności: Hipnoza i budowanie oczekiwań.


Część 2: Koncentracja na jednostce

 • Indywidualne czynniki ryzyka depresji.
 • Myślenie globalne i jego implikacje.
 • Niejednoznaczność i jej rola w lęku i depresji.
 • Style radzenia sobie ze stresem, jakie pogarszają sytuację.
  Przydatne umiejętności rozwiązywania problemów.
 • Ćwiczenie w całej grupie: Postrzeganie możliwości kontroli.
 • Ćwiczenie rozwijające umiejętności: Hipnoza i tolerowanie niejednoznaczności.


Część 3: Koncentracja na relacjach

 • Jesteśmy istotami społecznymi ale COVID-19 wymusił izolację społeczną; co teraz?
 • Depresja jako społeczne zakażenie.
 • Socjalizacja jest potężną siłą: programowanie wartości, role społeczne i zasady.
  Dzieci i młodzież, COVID-19 i depresja.
 • Umiejętności społeczne, jakich często brakuje w relacjach osób z depresją.
 • Umiejętności percepcji społecznej: jak realistycznie oceniasz innych?
 • Budowanie relacji w sposób, zmniejszający ryzyko depresji.
 • Ćwiczenie rozwijające umiejętności: Hipnoza i budowanie orientacji zewnętrznej/społecznej.


Część 4: Kluczowe punkty. Kluczowe strategie w leczeniu depresji.

 • 10 kluczowych strategii pracy z osobami cierpiącymi na depresję.
 • Ćwiczenie rozwijające umiejętności: Hipnoza i aktywizacja behawioralna.
 • Co z samopomocą? Co z grupami wsparcia?
 • Co robić, kiedy masz depresję?
 • Czego NIE robić w depresji?
 • Kiedy szukać profesjonalnej pomocy?
 • Nauka myślenia prewencyjnego.
 • Podsumowanie.Michael D. Yapko Ph.D. Dr Michael Yapko, Ph. D. – psycholog kliniczny, dyrektor Instytutu The Milton H. Erickson Institute of San Diego, od 40 lat specjalizuje się w pracy z pacjentami depresyjnymi. Nauczyciel psychoterapii cenio-ny na całym świecie. Dr Yapko jest autorem popularnych książek na temat depresji „Keys to Unlocking Depression”, „Depression is Contagious” , „Hypnosis and Treating Depression” , „Breaking the Patterns of Depression” oraz „Hand-Me-Down Blues”. W języku polskim nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazały się dwie książki dr Yapko "Podstawy hipnozy" w 2000 roku oraz "Kiedy życie boli. Dyrektywy w leczeniu depresji" w 2002. Dr Yapko jest członkiem The International Society of Hypnosis, Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz American Society of Clinical Hypnosis. Jest laureatem nagrody Division 30 Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego za wybitne zasługi dla profesjonalnej hipnozy, laureatem Pierre Janet Award for Clinical Excellence przyznawanej przez ISH, nagrody za całokształt twórczości honorującej jego liczne zasługi dla hipnozy oraz na-grody Milton H. Erickson Foundation Lifetime Achievement Award for Outstanding Contri-butions to the Field of Psychotherapy.
Więcej informacji o programie nauczania i publikacjach dr Yapko można znaleźć na stronie internetowej: www.yapko.com.

 

 

 SUSY SIGNER - FISCHER  - OD LĘKU I UNIKANIA PO WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO I AKTYWNOŚĆ - ERICKSONOWSKIE METODY  W PSYCHOTERAPII DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZIN.

SUSY SIGNER - FISCHER
Od lęku i unikania po większe bezpieczeństwo i aktywność – ericksonowskie metody w psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin.


Termin: wtorki: I. 28.09.2021; II. 5.10.2021; III. 19.10.2021,  8.00-12.20
Prowadząca: Susy Signer-Fischer (Szwajcaria)

Forma: szkolenie online
Koszt: wpłata do 15.09.2021 – 890 zł (uczestnicy szkolenia online B.Geary lub M.Yapko – 790 zł), wpłata po 15.09.2021 – 1190 zł

Lęk jest ważną częścią życia. Jeśli w jakiejkolwiek formie wymknie się spod kontroli – ogranicza, a nawet staje się niebezpieczny. Może objawiać się pod różnymi postaciami, jak np. kołatanie serca, szlochy, rzucanie się na podłogę, nudności, omdlenia czy napady złości. Jedni przekształcają lęk w agresję, inni zamierają w bezruchu, a kolejni uciekają lub po cichu wycofują się, by uniknąć zatrważających sytuacji. Niektóre dzieci wcześnie wykazują oznaki zaburzeń lękowych, także powiązanych z elementami kompulsywnymi, podczas gdy inne mają po prostu niepokojące, wyizolowane lęki.

 

Sytuacja pandemii, lockdownu, czy zdalnie prowadzonych lekcji skutkuje licznymi, psychicznie obciążającymi następstwami. Absencja na zajęciach jest większa, czy to z powodu lęku społecznego, lęku przed wymiotami, przed wydajnością, przed wczesnym wstawaniem... Skarżą się rodzice, nauczyciele, dzieci i młodzież, lęki są wyzwaniem dla jednostki, a także dla rodzin i szkół. Dzieci skarżą się na uciążliwe problemy powiązane ze snem, nocą i ciemnościami, jak: trudności z samodzielnym spaniem we własnym łóżku (a nie z rodzicami), lęk przed koszmarami sennymi, przed budzeniem się w nocy, czy samodzielnym chodzeniem do toalety. Objawy często związane są z antycypowanymi niepowodzeniami szkolnymi: lęk przed egzaminami, przed odpowiedziami, czy przed uczestniczeniem w zajęciach. Symptomy te można przezwyciężyć różnymi metodami, także metodami hipnotycznymi.

 

Psychoterapia i poradnictwo to nie tylko bezpośrednia praca z lękiem. Podobnie jak w przypadku innych objawów, lęk pełni istotne funkcje indywidualne (wewnątrzpsychiczne) i systemowe np. w układzie rodzinnym. Oprócz ćwiczenia radzenia sobie w obciążających sytuacjach i odpowiedniego kontrolowania lęków, będziemy pracować nad zagadnieniami takimi jak: obraz siebie, poczucie własnej wartości, pewność i odpowiedzialność za siebie - w zależności od kontekstu, w jakim odbywa się terapia. Poszukamy sposobów na znalezienie korzystnej równowagi między lękiem a bezpieczeństwem oraz rozwinięcie poczucia własnej sprawczości tak, aby dzieci (i system) mogły ponownie sprostać zadaniom rozwojowym odpowiednim do wieku. Zajmiemy się zarówno opracowaniem i omówieniem treści teoretycznych jak i ćwiczeniem metod terapeutycznych, także hipnotycznych. Część zajęć będzie poświęcona autorefleksjom terapeutów.

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób mających doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i/lub rodzicami oraz terapeutów, którzy wkrótce chcą taką pracę rozpocząć i potrzebują wsparcia.

 

SUSY SIGNER-FISCHER

 • Psycholog i psychoterapeuta FSP, specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Pracuje w Zentrum für Entwicklungs- und Persönlichkeitsdiagnostik ZEPD (Centrum rozwoju i oceny osobowości) na Uniwersytecie w Bazylei oraz w prywatnej praktyce w Bern i Bazylei.
 • Prowadzi szkolenia dla psychoterapeutów w zakresie  terapii rodzinnej, psychoterapii dzieci i hipnozy. Była
 • Prezesem i Założycielem der Gesellschaft für klinische Hypnose Schweiz (GHypS), (Towarzystwo Hipnozy Klinicznej w Szwajcarii).
 • Prowadziła w Polsce warsztaty: "Pamiętaj póki musisz – zapomnij jeśli przyjdzie pora. Terapia ofiar przemocy seksualnej" (8-10.09.1995; Łodź), "Po drugiej stronie lustra – agresja  i   przemoc  –  terapia młodzieży i  dzieci   agresywnych" (15-16.05.1998; Kraków).  Uczestniczyła w Konferencji Terapii Zaburzeń Lękowych (9-11.04.2000; Kraków).
 • Wykładowca podczas V Europejskiego Kongresu Ericksonowskiego, Kraków, 12-15.06.2014. www.susysigner.ch