« wróć...

PODRÓŻ Z ODDECHEM - ZAJĘCIA ONLINE

Zapraszamy po wakacyjnej przerwie, na kolejne spotkania z cyklu „Podróż z oddechem”, wieczorne prozdrowotne spotkania ruchowe inspirowane pracą transową M.H.Ericksona i mikroruchami M.Feldenkraisa.

 

Tematem przewodnim spotkań będzie radzenie sobie ze stresem, szukanie rozluźnienia, odprężenia i puszczania. Przedłużymy wakacje w zaciszu swoich domów. Ruch, który towarzyszył nam w letnich wędrówkach i aktywnościach sportowych może pozostać w nas podczas kolejnych miesięcy stanowiąc ochronę przed stresem i obciążeniami dnia codziennego.

 

Mikroruchy Moshe Feldenkraisa działają przeciw stresowi dzięki przebudowie połączeń w centralnym układzie nerwowym. Pomagają zmienić stres w coś pozytywnego. Ten rodzaj pracy z ciałem zaczyna od uczenia nowych ruchów, aby rozprzestrzenić się następnie na poprawę całych wzorców ruchowych i sposobów zachowania w różnych życiowych sytuacjach. To sprawia, że metoda jest skuteczna w walce ze stresem i napięciami. Czasem potrzebujemy nowej kotwicy, aby zdjąć znoszone buty i założyć nowe. 

 

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki od 20:15 poprzez platformę Zoom.

 

Prowadząca: Iwona Woźniakowska.

 

Najbliższe spotkania będą odbywać się w terminach:

- 21.11.2022

- 28.11.2022

 

W zajęciach można wziąć udział dowolną liczbę razy. Można zapisywać się na pojedyncze spotkania (koszt: 60zł.) lub na większą liczbę zajęć.

 

Prosimy uczestników o zapewnienie sobie bezpiecznej przestrzeni, aby móc spokojnie uczestniczyć w zajęciach - przygotowanie wygodnego, niekrępującego ciała ubrania, miejsca do leżenia na podłodze wraz z kocem do przykrycia oraz poduszką pod głowę, prostego krzesła lub stołka do siedzenia oraz niewielkiej wolnej przestrzeni na podłodze.

 

Przeciwwskazanie do udziału w zajęciach stanowią:

- terapia psychotropowa i stany psychotyczne,

- ostre stany pourazowe bądź infekcyjne

- epilepsja.

 

W zgłoszeniu pod adresem e-mail: info@p-i-e.pl prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, adres e-mailowy oraz informację, ilu zajęć dotyczy zapis.

Iwona Woźniakowska – psycholog, certyfiko­wana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycz­nego. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Specjalizuje się w terapii pacjen­tów z zaburzeniami psychosomatycznymi, nerwicowymi, lękowo-depresyjnymi i oso­bami cierpiącymi z powodu bólu. Szkoliła się w metodzie pracy z ciałem M.Feldenkraisa (Niemcy).