« Wróć...

USTAWIENIA KATARZYNA SZYMAŃSKA, BOGNA KĘDZIERSKA

"Bez Korzeni Nie Ma Skrzydeł"
Jednodniowe Spotkania Terapeutyczne oparte na Metodzie Ustawień Systemowych w Łodzi.


Termin: 12 maja 2024
Prowadzące: Katarzyna Szymańska, Bogna Kędzierska
Koszt: praca własna: 400 zł   obserwacja: 100 zł

Godziny zajęć: 9.00 - 17.00 (z godzinną przerwą ok. godz. 13.00)

Rodzina to grunt, w którym jesteśmy zakorzenieni. Kiedy rozpoznamy własne korzenie, wtedy skrzydła, które nam rosną, będą silniejsze. Ustawienia rodziny są drogą, która pozwala odkryć korzenie i uwolnić je od tego, co szkodzi i osłabia. Wtedy płynąca z korzeni siła będzie mogła dotrzeć do skrzydeł.
(ze wstępu do książki „Bez korzeni nie ma skrzydeł")

Metoda ustawień systemowych podkreśla fakt, że nie możemy żyć w oderwaniu od losu naszych przodków.

W swych poglądach wraca do tradycyjnych wartości, opisuje naturalne prawa działające w rodzinach i związkach np. prawo do przynależności, do szacunku na miarę zajmowanej pozycji czy do wyrównania korzyści i krzywd.
Zaburzenia w tych obszarach są zawsze kompensowane w ramach systemu rodzinnego. Problemy mogą wynikać zarówno z własnych błędów jak i z nieświadomego uwikłania w losy poprzednich pokoleń.
Ustawienie zakłada istnienie nadrzędnego pierwotnego porządku, który wyznacza funkcjonowanie systemów społecznych (rodzina, organizacja). Każda osoba w systemie ma prawo do obecności i uznania. Jeżeli ktoś jest pomijany np. z powodu wstydu, czy cierpienia, nie wspomina się o nim lub traktowany jest niezgodnie ze swoją rangą, to mówimy o zaburzeniu pierwotnego porządku.
Takie zaburzenie jest kompensowane w systemie często na przestrzeni kilku pokoleń.
Metoda ustawień uwalnia i przywraca właściwy pierwotny porządek.
Ustawienia pomagają uporać się z problemami i wskazują drogę do pojednania z rodziną. Ujawniają się nieznane dotąd współzależności zasadnicze porządki stają się zrozumiałe. Relacje tworzą się na nowo tak, żeby w pozytywny sposób służyły jednostce i systemowi.
Miłość i przywiązanie, które do tej pory najczęściej ukryte były pod przykrywką buntu, złości czy też poczucia pokrzywdzenia, mogą zostać ujawnione. Uczucie to wypełnia poczuciem spokoju i przynależności.

Metoda ustawień systemowych - to praca w grupie polegająca na przestrzennym ustawieniu struktury rodziny przy pomocy uczestników. Służy poszukiwaniu przyczyn uwikłania w rodzinie oraz poszukiwania możliwych rozwiązań w postaci przywrócenia pierwotnego  porządku np.  prawa  do  przynależności,  do  szacunku  na  miarę  zajmowanej  pozycji  czy do  wyrównania korzyści i krzywd.

Ustawienia systemowe skierowane są dla wszystkich, którzy chcą:
Poprawy w obszarze osobistych trudności psychologicznych;
Rozwiązywania problemów rodzinnych, partnerskich i małżeńskich;
Odkryć nowe możliwości w rozwoju osobistym, emocjonalnym i zawodowym;
Rozwiązać swoje problemy somatyczne (zmienić swoje myślenie o chorobie, lepiej zrozumieć swoje ciało, uzyskać lepszą harmonię procesów somatycznych i emocjonalnych).

WAŻNE INFORMACJE

1) Do udziału w Pracy Ustawieniowej zapraszamy wyłącznie osoby będące w trakcie trwającej terapii własnej. Metoda Ustawień jest jedną z technik możliwą do zostosowania po omówieniu tego z terapeutą.
2) Ustawienie własnego systemu rodzinnego jest możliwe po minimum jednorazowym uczestnictwie w Pracy Ustawieniowej w roli reprezentanta.

Możliwe są dwie formy uczestnictwa:
Aktywny udział z pracą osobistą tzn. ustawienie własnego systemu rodzinnego; koszt: 400zł.
Aktywny udział w ustawieniu innych osób (reprezentant) koszt: 100 zł.
Płatne na miejscu przed zajęciami.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem P.I.E.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr. tel. 42 / 688 48 60, od pn. do pt. w godz. 9.00 - 15.00.

OSOBY PROWADZĄCE

Terapia jest prowadzona przez osoby, które poza specjalistycznym wykształceniem z zakresu psychoterapii dodatkowo ukończyły szkolenie z zakresu zastosowania metody ustawień w psychoterapii.

Bogna Kędzierska - dr psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii U.Ł., psychoterapeuta (certyfikat ECP), psycholog na oddziale Hematoonkologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego U.M. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, trener umiejętności społecznych z wieloletnim doświadczeniem treningowym dla różnych grup społecznych i zawodowych.

Katarzyna Szymańska - przeszła sześcioletnie szkolenie w zakresie ustawień systemowych, biorąc udział w kolejnych programach prowadzonych przez Marię Senftleben-Gudrich i Marka Wilkirskiego, organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski w Polsce. Brała udział w seminariach hellingerowskich prowadzonych przez J.Schneidera, I. Kutchera, W.dePhilip, Y.Spilman. J.J.Stama. Uczestniczyła w superwizji Berta Hellingera w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ustawień Systemowych.
Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i grupową. W terapii integruje podejście ericksonowskie i ustawienia systemowe.