« Wróć...

B.6. Uważność i współczucie jako podstawa pracy terapeutycznej

Termin: 17-18.05.2024
Prowadząca: Jolanta Berezowska
Miejsce: Warszawa

Koszt: 520 zł

PROGRAM SZKOLENIA

„Terapia jest odmianą medytacji opartej na uważności, odbywanej wspólnie z przewodnikiem-terapeutą.” Jon Frederickson

 

Badania neurobiologiczne dostarczają dowodów na korzystny wpływ medytacji na zmianę budowy i funkcjonowanie układu nerwowego (S. Porges, S. Carter, D.J. Siegel). Medytacja otwiera terapeutom możliwość doskonalenia umiejętności stawiania diagnozy oraz pomaga w procesie rozwoju osobistego. Zapobiega powstawania zespołu wypalenia zawodowego. Pogłębia zdolność do jasnego i wnikliwego rozumienia, wrażliwość zmysłów, doskonali umiejętność myślenia intuicyjnego.

Uprawianie medytacji przyczynia się do zwiększenia wykorzystania nieświadomości w procesie terapeutycznym. Może pomagać terapeucie i pacjentowi w zmianie schematów poznawczych, wzmacnia elastyczność, podnosi poziom samokontroli, przyczynia się do redukcji stresu, rozwija zdolności do skupienia uwagi. Zwiększa też poziom ogólnego poczucia szczęścia.

W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami medytacji (skoncentrowana, połączona z wizualizacjami, obejmująca jeden aspekt doświadczenia, wieloaspektowa). Przedstawiony zostanie sposób pracy łączący terapię i praktyki medytacyjne.

Prowadząca przedstawi praktyczne ćwiczenia pochodzące z programów MBSR (redukcji stresu opartej o uważność), MBCT (profilaktyki nawrotów depresji opartej o uważność) i CBLC (opartego na współczuciu kursu życia). Przedstawione zostaną przypadki psychoterapii pacjentów (zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, uzależnienia, depresja, zaburzenia lękowe) prowadzonej w połączeniu z indywidualną lub grupową medytacją.

Warsztat przeznaczony jest zarówno dla osób mających doświadczenie, jak i początkujących.

PROWADZĄCA SZKOLENIE

JOLANTA BEREZOWSKA

  • Psychiatra,
  • psychoterapeutka i superwizor S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 247), psychoterapeutka Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 103), superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 87). The European Certificate of Psychotherapy EAP.
  • Odbyła dwuletnie szkolenie z psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, dwuletnie międzynarodowe szkolenie  w ZIST (Penzberg, Niemcy), organizowane  przez M. H. Erickson Foundation, (Phoenix, USA) oraz kilkuletnie szkolenie z metody ustawień systemowych.  
  • Prowadzi  psychoterapię  indywidualną  i  rodzin,  warsztaty    dla   osób  z zaburzeniami odżywiania się.  
  • Mężatka, matka dwóch synów.

 


Szkolenia przeznaczone są dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci). Studenci  ostatnich lat tych kierunków zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.