« Wróć...

B.7. Na przełęczy światów - praca ze snem w psychoterapii

Termin: 7-8.06.2024
Prowadzący: Krzysztof R. Karauda
Miejsce: Katowice 
Koszt: 520 zł

 

Szkolenie odwołane.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wprowadzenie do pracy ze snem w psychoterapii (rola snu, przegląd teorii snu i jego funkcji, wpływ snów na zdrowie)
  2. Sen jako proces doświadczania siebie. Etapy pracy:

– praca z treścią snu, nadawanie własnych znaczeń

– interpretacja symboli jako metafor wewnętrznego doświadczenia 

– ekspresja snu: ożywianie marzeń sennych, praca z częściami snu, senne ciało i jego życie

– praca ze sprzecznymi dążeniami i budowanie rozwiązań

– praca ze snem w hipnozie

  1. Sny i traumatyczne doświadczenia – związek snów z traumą, praca z koszmarem sennym i twórcza reinterpretacja 
  2. Sny jako narzędzie rozwoju osobistego – most alternatywnych możliwości w kształtowaniu siebie, kreatywne spożytkowaniu snów, połączenie między snem a codziennym życiem klienta; praca ze snem u osób, które nie pamiętają snów.
  3. Integracja pracy ze snem w praktyce terapeutycznej – wprowadzanie technik pracy ze snem, bezpieczeństwo w pracy ze snami 

 

Warsztat skoncentrowany na spożytkowaniu snów jako cennego narzędzia terapeutycznego. Umożliwia pogłębienie wiedzy teoretycznej na temat snów oraz praktycznych umiejętności interpretacyjnych i terapeutycznych związanych z pracą ze snem.

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE

KRZYSZTOF R. KARAUDA

  • Dr nauk humanistycznych
  • psycholog, psychoterapeuta,
  • Certyfikowany Nauczyciel Stażysta metody TRE® (CTT), cert.specj. w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (cert.nr 153, Niebieska Linia, IPZ PTP)
  • Przeszedł kilkuletnie szkolenie w zakresie systemowych ustawień rodzinnych oraz biznesowych. Ukończył dwuletni kurs Terapii Stanów Ego oraz szkolenie w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ.
  • Zajmuje się terapią indywidualną, par, małżeństw, rodzin, terapią seksuologiczną, prowadzi ustawienia systemowe oraz warsztaty i sesje TRE®.

 


Szkolenia przeznaczone są dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci). Studenci  ostatnich lat tych kierunków zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.