C.20. Kiedy kłębią się chmuryericksonowski model pracyz pacjentem o zaburzonej osobowościLucyna Lipman program 2022/2023

« wróć...C.20 Kiedy kłębią się chmury - ericksonowski model pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości

Termin:  6-7.05.2022
Prowadząca:
  Lucyna Lipman
Miejsce: 
Łódź
Koszt: 
390 zł

BRAK MIEJSC NA SZKOLENIU

Program szkolenia

Warsztat jest przeznaczony dla psychoterapeutów pracujących z pacjentami, których struktura osobowości utrudnia funkcjonowanie, życie zawodowe i relacje z ludźmi. Celem warsztatu jest pokazanie ericksonowskiej perspektywy pracy z pacjentami wymagającymi interwencji na poziomie strukturalnym.

  1. Poziom borderline, a diagnoza zaburzeń osobowości wg DSM.
  2. Ericksonowska diagnoza pacjentów z zaburzoną osobowością.
  3. Spożytkowanie relacji terapeutycznej w procesie terapii.
  4. Etapy procesu psychoterapii.
  5. Spożytkowanie zasobów pacjenta i terapeuty.
  6. Ericksonowskie techniki interwencji wpływających na zmianę wewnętrznej struktury pacjenta.

Prowadząca szkolenie

LUCYNA LIPMAN

  • Psycholog,
  • certyfikowana psychoterapeutka i superwizor S.N.P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (cert. nr 385) oraz EAP (European Association for Psychotherapy).
  • Szkoliła się w zakresie psychoterapii w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA.
  • Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną.