« Wróć...

C.27. Wstążka smutku. Trudne rozstanie, dobre rozstanie - praca z pacjentem w żałobie

Termin: 
Prowadząca: Aleksandra Nowak
Miejsce: 
Koszt: 520 zł

Program szkolenia

 1. Strata w życiu i rozwoju człowieka – perspektywa indywidualna i systemowa.
 2. Żałoba – norma a patologia.
 3. Diagnoza – towarzyszenie – interwencja terapeutyczna.
 4. Cele i etapy żałoby.
 5. Metafory, symbole, rytuały w pracy z żałobą.
 6. Emocje terapeuty podczas pracy z pacjentem w żałobie.
 7. Prezentacja przypadków, dyskusja, wymiana doświadczeń.

Prowadząca szkolenie

ALEKSANDRA NOWAK

 • psycholog kliniczny, psychoterapeutka na drodze do uzyskania certyfikatu Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii
 • Od 1998 roku pracuje w nurcie ericksonowskim, stale doskonaląc swój warsztat pracy. Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej Curriculum (zaświadczenie nr 57), Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dyplom nr 89/K.07/2013) oraz całościowe szkolenie z terapii i hipnozy ericksonowskiej w The Milton H. Erickson Foundation, Phoenix, AZ, USA.
 • Od 2003 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną (terapia indywidualna osób dorosłych, rodzin, par i grupy terapeutyczno-rozwojowe) oraz poddaje swoją pracę regularnej superwizji.
 • Od 2010 roku nauczycielka psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
 • Gospodyni Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach

 

 


Szkolenia przeznaczone są dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci). Studenci ostatnich lat tych kierunków, zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.