« Wróć...

SEMINARIUM DLA SUPERWIZORÓW APLIKANTÓW

Seminarium dla superwizorów aplikantów pracujących w oparciu o różne nurty psychoterapeutyczne.Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kierownik szkolenia
: Krzysztof Klajs
Osoby prowadzące szkolenie: Krzysztof Klajs, Katarzyna Szymańska, Jolanta Berezowska, Lucyna Lipman.
Miejsce szkolenia: siedziba Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, ul. Wioślarska 27.
Koszt: Koszt udziału w jednej części to 2990 zł. Przy zapisie równoczesnym na obie części opłata wynosi 5250 zł.
Termin:
I część - 45 godzin I. 3-4.12.2023, II. 14-15.01.2024 III. 25-26.02.2024
II część - 45 godzin I. 5-6.04.2024, II. 24-25.05.2024 III. 7-8.06.2024

Seminarium składa się z dwóch części. Każda z części seminarium stanowi integralną całość. Obie części uzupełniają się wzajemnie. Zalecamy wzięcie udziału w całości seminarium, co wpłynie na pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestnika, ale dopuszczamy też możliwość udziału tylko w jednej, dowolnie wybranej części.

Część I: Udział czynników świadomych i nieświadomych w procesie superwizji. (45 godzin)

Zajęcia odbywają się w niedzielę i poniedziałek:
3-4.12.2023 - Krzysztof Klajs
14-15.01.2024 - Katarzyna Szymańska, Lucyna Lipman
25-26.02.2024 - Katarzyna Szymańska, Jolanta Berezowska

Program zajęć I części:

 • Świadome i nieświadome elementy kontraktu superwizyjnego
 • Relacja superwizyjna – sojusz, wsparcie, odpowiedzialność, władza
 • Metody poszerzania kompetencji superwizanta i superwizora
 • Rozpoznawanie indywidualności i spożytkowywanie zasobów superwizanta
 • Podnoszenie jakość pracy i satysfakcji zawodowej superwizora - superwizja superwizji
 • Aspekty etyczne związane z prowadzeniem superwizji
 • Obciążenie emocjonalne superwizora. Metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
Część II: Budowanie strategii zmiany we wspieraniu procesu rozwojowego superwizanta. (45 godzin)

Zajęcia odbywają się w piątek i sobotę.
5-6.04.2024 - Krzysztof Klajs
24-25.05.2024 - Lucyna Lipman, Katarzyna Szymańska
7-8.06.2024 - Lucyna Lipman, Jolanta Berezowska

Program zajęć II części:

 • Strategie kierowania procesem superwizyjnym
 • Metody poszerzania dostępu do indywidualnych i systemowych zasobów uczestników procesu superwizji
 • Spożytkowywanie form, kontekstów i systemów superwizyjnych w procesie rozwoju superwizanta
 • Genogram pozytywnej przyszłości uczestników procesu superwizji
 • Elementy przygotowywania do egzaminu certyfikacyjnego
 • Aspekty etyczne związane z prowadzeniem superwizji
 • Obciążenie emocjonalne superwizora. Metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Podczas spotkań prowadzący będą zachęcać uczestników do dzielenia się swoimi doświadczeniami z obszaru superwizji. Będą również prezentować swój własny warsztat pracy, oparty o długoletnie doświadczenie prowadzenia superwizji w różnych jej formach i kontekstach.

 

Tryb kwalifikacji do szkolenia:

Seminarium jest głównie przeznaczone dla osób mających status superwizora aplikanta SNP i STR PTP. Mile widziani będą też aplikanci PTPsychologicznego i superwizorzy tytularni obu towarzystw, chcący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o doświadczenia wypracowane podczas superwizji w szkole M.H.Ericksona.

ZGŁOSZENIE NA 1 i 2 CZĘŚĆ
ZGŁOSZENIE JEDYNIE NA 1 CZĘŚĆ
ZGŁOSZENIE JEDYNIE NA 2 CZĘŚĆ