SEMINARIUM DLA SUPERWIZORÓW APLIKANTÓW

wróć...SEMINARIUM DLA SUPERWIZORÓW APLIKANTÓW

Kierownik szkolenia: Krzysztof Klajs
Osoby prowadzące szkolenie: Krzysztof Klajs, Katarzyna Szymańska, Jolanta Berezowska, Lucyna Lipman.
Miejsce szkolenia: siedziba Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, ul. Wioślarska 27.
Terminy spotkań:
Pierwsze spotkanie czterodniowe: 31.01-3.02.2022 (od poniedziałku do czwartku). Pozostałe cztery dwudniowe spotkania:
28.02-1.03.2022, 28-29.03.2022, 25-26.04.2022, 16-17.05.2022 (poniedziałki i wtorki). Szkolenie jest spójną całością i obejmuje łącznie 90 godzin zajęć.
Koszt: 3900zł.

 

Szkolenie jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako jedno z seminariów wymaganych przez SNP PTP jako niezbędny element przygotowania superwizora aplikanta do składania egzaminu. Seminarium jest głównie przeznaczone dla osób mających status superwizora aplikanta SNP i STR PTP. Mile widziani będą też aplikanci PTPsychologicznego i superwizorzy tytularni obu towarzystw, chcący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o doświadczenia wypracowane podczas superwizji w szkole M.H.Ericksona. Seminarium jest przeznaczone dla osób pracujących w oparciu o różne podejścia psychoterapeutyczne.

Program zajęć:

  1. Kontrakt w superwizji.
  2. Zakresy odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu superwizyjnego.
  3. Poszerzanie kompetencji zawodowych superwizora.
  4. Spożytkowanie procesów nieświadomych w kierowaniu procesem wzrostu superwizanta.
  5. Specyfika pracy superwizora w różnych formach superwizji.
  6. Elementy procesu podnoszące jakość pracy i satysfakcję zawodową superwizora.
  7. Zasady etyczne w superwizji.

Tryb kwalifikacji do szkolenia:

  1. Warunkiem podstawowym jest przyjęcie uczestnika przez Zarząd SNP i  STR PTP do trybu (aplikacji) ubiegania się o uprawnienia superwizora.
  2. Wypełnienie i przysłanie ankiety zgłoszeniowej na seminarium.