« Wróć...

USTAWIENIA KRZYSZTOF R. KARAUDA

W związku ze skargą, jaka wpłynęła do nas oraz do Komisji Etycznej SNP PTP,  Polski Instytut Ericksonowski zawiesza aktywność dydaktyczną i terapeutyczną dr K.Karaudy prowadzoną w ramach naszej placówki do czasu wyjaśnienia zasadności skargi.

Termin: 18.12.2022

Cena:
400zł - osoby z ustawieniem własnym
200zł - pozostali uczestnicy

Ilość miejsc: 15
Warsztaty odbędą się minimalnie przy 10 uczestnikach

Godziny zajęć: 10.00-18.00

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ustawienia to metoda pracy grupowej i indywidualnej, opracowana przez Berta Hellingera, rozwijana przez niego samego oraz wielu następców, początkowo w obrębie systemów rodzinnych, a później innych obszarów życia ludzkiego, również w biznesie, coachingu, programach rozwojowych.
Ustawienia są efektywnie stosowane w rozwiązywaniu trudności w: osobistych sferach życia (związki, rodzina), zawodowych (biznes, kariera, zmiany organizacyjne, wdrażanie produktów), edukacji (wychowanie), rozwoju osobistym, zdrowiu (leczenie, profilaktyka).
Podstawowe założenia ustawień dotyczą zasad współistnienia ludzi, konsekwencji i siły, wynikających z więzi, porządków systemowych i wyrównania w dawaniu i braniu, czyli sprawiedliwej wymiany.
 
Niektóre zalety ustawień systemowych:
???? aktywują naturalne procesy naprawcze i leczące
???? wydobywają i spożytkowują aspekty istotnych spraw, często trudnych do uchwycenia w inny sposób
???? pogłębiają związek ze sobą oraz z innymi
???? pozwalają, za pomocą reprezentantów, doświadczać siebie z wyłączeniem świadomych ocen oraz blokujących schematów poznawczych
???? dostarczają rozwiązań bazujących na zasobach własnych klienta i jego systemu
???? zwiększają wiarę w siebie, wewnętrzną siłę i poczucie niezależności przy jednoczesnym czerpaniu z mocy swojego systemu
???? umożliwiają spojrzenia na swoje sprawy w sposób twórczy i rozwijający samoświadomość poprzez pracę z reprezentacjami pojęć abstrakcyjnych (pokój, miłość, godność, kraj)
???? służą uwalnianiu zablokowanych emocji; skutecznie łączą elementy pracy z ciałem
???? obejmują swoim oddziaływaniem ciało i umysł, łącząc to, co zostało rozdzielone, zarówno na poziomie doświadczeń osobistych jak i systemu
???? powodują rozwój myślenia systemowego w oparciu o najnowszą wiedzę dotyczącą ustawień
???? mogą uzupełniać indywidualną pracę rozwojową, psychoterapeutyczną i służyć jako narzędzie superwizyjne dla terapeutów oraz osób pomagających innym
 
CELE USTAWIEŃ (niektóre):
- uwolnienie od powtarzających zachowań i zalegających uczuć
- rozwijanie nowych wzorców pamiętania i odczuwania siebie i swoich doświadczeń
- rozwijanie bliższych związków z rodziną i przyjaciółmi
- rozwijanie wrażliwości systemowej
- zdobywanie odwagi w podejmowaniu decyzji życiowych
- zdobywanie dystansu do siebie
- uczenie większego zaufania do siebie i innych
- uczenie się życia teraźniejszością w sposób pełny i wolny od ograniczeń przeszłych traum
- uzyskiwanie dostępu do głębokich uczuć
- rozwijanie bardziej korzystnych postaw, przekonań i wzorców
- rozwijanie zdolności troszczenia się o siebie nawzajem z szacunkiem i godności
 
WAŻNE:
Ustawienia mogą być jawne bądź zakryte. Druga opcja daje możliwość bezpiecznej pracy w sytuacji, gdyby na sali były osoby, które znasz, ale nie chcesz, aby na czas Twojej pracy wyszły. To zresztą nie jedyna zaleta ustawień zakrytych. W zależności od sytuacji dobieram sposób pracy (rodzaj ustawień).
 
WSKAZÓWKI:
???? Duża intensywność pracy własnej osiągana w stosunkowo krótkim czasie może wyzwalać silne emocje i, być może, potrzebę późniejszego ich przepracowania w terapii. Natomiast osoby już uczestniczące w terapii, warto by skonsultowały udział w ustawieniach ze swoim terapeutą.
???? Osoby obawiające się o utratę równowagi psychicznej czy panowania nad sobą pod wpływem silnych emocji, lub mające za sobą podobne doświadczenia, powinny skonsultować się wcześniej z prowadzącym.
 
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ
Zaleca się, aby przed ustawieniami przeprowadzić wywiad dotyczący historii rodziny. Po przysłaniu zgłoszenia prześlę listę wywiadu
 
PROWADZĄCY:
Krzysztof R. Karauda, dr n. hum., psycholog, psychoterapeuta, prowadzi ustawienia od 2012 roku. Ukończył kurs pierwszego i drugiego stopnia „Terapia rodzin metodą ustawień systemowych” - nauczyciele: Maria Senftleben-Gudrich, Wilfried De Philipp, Hedy Leitner-Diehl, Lisa Bohm („Aufstellen im Kreis der Urprizipien”); „Ustawienia systemowe w zarządzaniu i doradztwie” prowadzący: Claude Rosselet; „Ustawienia systemowe w leczeniu chorób somatycznych i zaburzeń rozwojowych” prowadząca: Ilse Kutschera; „Trauma, strach, miłość” prowadzący: Franz Ruppert; „Rodzina – strumień życia” - prowadząca: Jolanta Berezowska; „Ustawienia systemowe w psychoterapii” - prowadzący: J.Edward Lynch; „Ustawienia Systemowe i 5Rytmów” - prowadzący: Marek Wilkirski.
Ukończył Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Prowadzi terapię indywidualną, par, rodzin i małżeństw. Jest również TRE® Certification Trainer Trainee (w szkoleniu u Elżbiety Pakocy, CBT, Certified TRE® Trainer, Level III ).
Zajmuje się również masażem klasycznym oraz MTG. Jestem też instruktorem rekreacji ruchowej w zakresie Hatha Jogi.
Pracuje w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Łódź, jako psychoterapeuta (w trakcie szkolenia) oraz nauczyciel psychoterapii oraz wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi
www.goldenline.pl/krzysztof-karauda
http://krzysztofkarauda.pl
 
☎️ W razie pytań prosimy o kontakt z prowadzącym:
Krzysztof R Karauda:
kkarauda [at] gmail.com lub przez https://www.facebook.com/Krzysztof-Karauda-Psychoterapia.../
oraz skype: kkarauda
telefon firmowy: 502 977 117
 
TERMIN WARSZTATU:
niedziela, 18 grudnia 2022, g. 10:00-18:00
 
KOSZTY I ZGŁOSZENIA:
400 zł - osoby z ustawieniem własnym
200 zł - pozostali uczestnicy (obserwatorzy, reprezentanci)
Ilość miejsc: 15
Warsztaty odbędą się minimalnie przy 10 uczestnikach
 
ZGŁOSZENIE
Formularz:
https://tinyurl.com/4p4vj9jz
Zaznacz w wiadomości, czy chcesz otrzymać FV i wyślij odpowiednie dane. Jeśli nie, standardowo prowadzący wystawi paragon.