« wróć...

A.7. Kiedy rozumienie nie wystarczy - zastosowanie Teorii Poliwagalnej Porgesa w psychoterapii

Termin: 15-16.12.2023
Prowadzący: Krzysztof R. Karauda

Miejsce: Katowice
Koszt: 520 zł

PROGRAM SZKOLENIA

Celem szkolenia jest prezentacja założeń Teorii Poliwagalnej Stephena Porgesa oraz ich praktycznych zastosowań w pracy terapeutycznej. 

 

Teoria poliwagalna opisuje związek między zmianami filogenetycznymi w autonomicznym układzie nerwowym, fizjologią organizmu, a zachowaniami społecznymi. Pokazuje w jaki sposób stres i doświadczenia traumatyczne wpływają na regulację autonomiczną i zachowania społeczne, poczucie wewnętrznej spójności oraz więzi z innymi, w tym zaangażowanie, altruizm i miłość. Świadomość istnienia i zdolność rozpoznawania u siebie i pacjenta fizjologicznych reakcji na autonomicznie wykryte przez organizm bezpieczeństwo, niebezpieczeństwo i zagrożenie życia, można spożytkować jako podstawę strategii leczenia. Stres i trauma przerywają naturalną samoregulację układu nerwowego, co powoduje, że tworzy on wzorce ochrony, które obejmują zmiany w fizjologii i aparacie psychicznym. Utrwalenie tych wzorców może skutkować usztywnieniem reakcji psychofizycznych w kontakcie ze sobą i z innymi. Wpływa również na wygląd fizyczny oraz zmiany somatyczne.

 

 1. Założenia Teorii Poliwagalnej.
 2. Ewolucja systemu zaangażowania społecznego.
 3. Odzyskiwanie poczucia bezpieczeństwa.
 4. Rytmy regulacji wagalnej i śledzenie zmian stanu autonomicznego.
 5. Deficyty w regulacji Systemu Zaangażowania Społecznego a praktyka kliniczna.
 6. Neurofizjologia miłości i więzi.
 7. Ćwiczenia praktyczne.

PROWADZĄCY SZKOLENIE

KRZYSZTOF R. KARAUDA

 • Dr nauk humanistycznych
 • psycholog, psychoterapeuta,
 • Certyfikowany Nauczyciel Stażysta metody TRE® (CTT), cert.specj. w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (cert.nr 153, Niebieska Linia, IPZ PTP)
 • Przeszedł kilkuletnie szkolenie w zakresie systemowych ustawień rodzinnych oraz biznesowych. Ukończył dwuletni kurs Terapii Stanów Ego oraz szkolenie w M.H.Erickson Foundation, Phoenix, AZ.
 • Zajmuje się terapią indywidualną, par, małżeństw, rodzin, terapią seksuologiczną, prowadzi ustawienia systemowe oraz warsztaty i sesje TRE®.

 


Szkolenia przeznaczone są dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci). Studenci ostatnich lat tych kierunków, zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.