« Wróć...

A.2. Kontrakt, strategia, zasoby - praktyczne umiejętności psychoterapeutyczne

Termin: I. 22-23.03.2024, II. 5-6.04.2024, III. 24-25.05.2024, IV. 20-21.09.2024, V. 4-5.10.2024
Osoby prowadzące: Zespół Nauczycieli Instytutu
Miejsce: Poznań 
Koszt: 1950 zł

PROGRAM SZKOLENIA

Proponowany cykl zajęć jest zmodyfikowaną wersją cyklu, realizowanego poprzednio pod tytułem „Spotkanie, zasoby, proces” – kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej. Aktualny cykl  pięciu spotkań umożliwia poznanie podstawowych aspektów psychoterapii, ale także w większym stopniu niż dotychczas, wprowadza w istotę i specyfikę terapii ericksonowskiej.

Celem zajęć jest dostarczenie doświadczeń i rozwijanie umiejętności praktycznego stosowania podejścia strategicznego w terapii indywidualnej pacjenta.

WARSZTAT I : KONTRAKT TERAPEUTYCZNY

1. Istota terapii ericksonowskiej – metafory psychoterapii.
2. Systemy pomocy klinicznej. Zasady etyczne psychoterapeuty.
3. Razem czy osobno – formy terapii.
4. Kryteria kwalifikacji, warunki konieczne do prowadzenia terapii, motywacja do terapii.
5. Zawarcie kontraktu terapeutycznego, budzenie nadziei i pozytywnych oczekiwań, zasady spotkań.
6. Świadomy i nieświadomy cel terapii.

WARSZTAT II. KONTAKT I RELACJA TERAPEUTYCZNA

1. Model efektywnej komunikacji – dostrojenie i prowadzenie, posługiwanie się językiem klienta, rozpoznawanie mowy ciała.
2. Pozycje słuchania terapeutycznego wg. Enrighta.
3. Zjawiska transowe w relacji pacjent-terapeuta.
4. Sposoby budowania współpracy z pacjentem.
5. Spożytkowanie oporu.

WARSZTAT III. DYNAMIKA PROCESU TERAPEUTYCZNEGO

1. Zasiewanie idei zmiany.
2. Rozpoznanie indywidualności pacjenta i jego zasobów w kontekście rozwojowym i systemowym.
3. Planowanie strategii terapii.
4. Fazy procesu terapii – dostrojenie i prowadzenie.
5. Dynamika sesji terapeutycznej.
6. Efektywność psychoterapii.

WARSZTAT IV. ZASOBY TERAPEUTY I PACJENTA

1. Idea spożytkowania w terapii ericksonowskiej.
2. Wydobywanie i rozpoznawanie zasobów pacjenta.
3. Osoba terapeuty – rozpoznawanie i spożytkowanie własnych zasobów w prowadzeniu procesu.
4. Spożytkowanie kreatywności pacjenta i terapeuty.
5. Granice w relacji, stopień wyodrębnienia, stabilności i tożsamości terapeuty.

WARSZTAT V. TRENOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA SESJI TERAPEUTYCZNEJ

1. Rozwijanie umiejętności terapeutycznych – nawiązania kontaktu i stworzenia relacji z pacjentem.
2. Ćwiczenie umiejętności tworzenia planu i strategii terapii w oparciu o diagnozę ericksonowską.
3. Niedyrektywna komunikacja z pacjentem.
4. Zasoby pacjenta oraz terapeuty w procesie terapii.
5. Spożytkowanie obserwacji w celu udzielenia informacji zwrotnych uczestnikom zajęć.

 

 

 

 


Szkolenia przeznaczone są dla osób z akademickim wykształceniem posiadającym trwałe zastosowanie w ochronie zdrowia (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci). Studenci  ostatnich lat tych kierunków zainteresowani  uczestnictwem  w  szkoleniach,  przed  przesłaniem  formularza zgłoszeniowego, proszeni  są o kontakt  z sekretariatem w Łodzi.