DŁOŃ NA RAMIENIU

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W ZWIĄZKU Z ATAKIEM ROSJI NA UKRAINĘ
 ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА, ПОВ’ЯЗАНА З НАПАДОМ РОСІЇ НА УКРАЇНУ
 PSYCHOLOGICAL SUPPORT RELATED TO THE ATTACK OF RUSSIA ON UKRAINE

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNA PO POLSKU

W związku z agresją Rosji na Ukrainie uruchamiamy nieodpłatne wsparcie psychologiczne online dla uchodźców, wolontariuszy oraz innych osób zaangażowanych w pomoc Ukrainie. Chętnie pomożemy.

Oferujemy:

 • możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej
 • nieodpłatne wsparcie psychologiczne dostępne jest dla uchodźców, wolontariuszy oraz innych osób zaangażowanych w pomoc Ukrainie.
 • sesje terapeutyczne on-line lub telefoniczne, które będą trwały nie dłużej niż 45-50 min., choć w zależności od potrzeb mogą też być krótsze
 • ilość i częstotliwość sesji ustaloną pomiędzy zgłaszającą się osobą, a terapeutą w zależności od potrzeb terapeutycznych zgłaszającego
 • dostępność terapeutów po wcześniejszym smsowym lub telefonicznym umówieniu spotkania  w godzinach określonych poniżej, jeśli tylko ta godzina nie jest już wcześniej zajęta. Każdy specjalista ma jedno, dwa miejsca dostępne dla pacjentów w ramach wsparcia pro publico bono.
  Dokładna informacja na temat sposobu kontaktu znajduje się poniżej przy nazwiskach terapeutów.

Wszyscy terapeuci, oferujący swoją pomoc, mają ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe i przez cały czas trwania projektu pracują pod bieżącą superwizją superwizorów psychoterapii certyfikowanych przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 
KONTAKT:
 

MAŁGORZATA CELOWSKA-KAIS
Psychoterapeutka z dziesięcioletnim stażem pracy. Ukończyła 4,5 letni kurs psychoterapii oraz dwuletnie szkolenie Ego State Therapy w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Aktualnie szkoli się w nurcie Somatic Experiencing.
kontakt: Aby umówić się na rozmowę, prosimy o kontakt mailowy: mck.mkais@gmail.com.


ANNA DANKOWSKA
Psycholog, Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży (powyżej 16 roku życia) oraz terapię par i małżeństw.

kontakt: email: psycholog.dankowska@gmail.comSkype:  anna.dank1

 

SABINA KSIĘŻARCZYK
pedagog, socjoterapeutka, psychoterapeutka, specjalistka terapii dla ofiar i sprawców przemocy.
Ukończyła liczne szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim w tym cykl szkoleń z cyklu ,,Leczenie pękniętego serca - psychoterapia traumy".
kontakt: wsparcie on-line. W celu umówienia spotkania- 504 073 016

 

DANIEL LIPKA
Psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (psychologia kliniczna, filozofia) oraz Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (interdyscyplinarne studia humanistyczne). Ukończył 4,5-letni Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim  (atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) oraz Intensive Trainging w The Milton H. Erickson Foundation w USA. 
Więcej informacji na stronie www.psychoterapiakompas.pl 
Kontakt pod numerem +48 506 441 561 lub poprzez stronę (www.psychoterapiakompas.pl)

 

JOANNA OSTROWSKA-MURAD
psychoterapeutka; ukończyła Podyplomowy (całościowy, 4,5 roku) Kurs Psychoterapii Ericksonowskiej akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Oferuje pomoc psychologiczną i psychoterapię osobom dorosłym oraz rodzinom. 
kontakt: +48577 588 955, www.psychoterapiaafekt.pl

 

MAŁGORZATA RADZIKOWSKA
psycholog, psychoterapeutka, od kilkunastu lat zajmuję się pomocą psychologiczną i terapią osób dorosłych, rodzin i par. Wspieram również młodzież i dzieci. Uczestniczy w Kursie Psychoterapii  Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi.
kontakt:  Mogę pomagać rozmawiając przez telefon lub online. Aby umówić się ze mną proszę o sms lub mail - 601293441, malgoradzik@gmail.com

AGNIESZKA SADŁO
Magister psychologii, Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Psychoterapeuta – ukończony podyplomowy kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
kontakt:  http://psychoterapiaimago.eu/

BARBARA SIKORA
Wsparcie i pomoc psychologiczna dla osób dorosłych - spotkania online.
Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Od kilkunastu lat wspieram w pracy psychoterapeutycznej osoby dorosłe, pracuję także z  parami. Mam również wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Jestem obecnie w trakcie 4,5 letniego szkolenia psychoterapeutycznego  w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi (po 3 roku), uczestniczyłam również w wielu szkoleniach prowadzonych przez Instytut Ericksonowski. 
kontakt: W celu ustalenia terminu spotkania - proszę o wcześniejszy kontakt : tel. 604295181
 

URSZULA SOŁTYS-PARA
konsultacje i wsparcie dla osób w lęku w związku z bieżącą sytuacją polityczną, osoby zainteresowane proszę o kontakt sms w celu ustalenia terminu i formy spotkania
kontakt: WhatsApp, Skype -  660775288;

 
ANNA STEFANIAK
psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 4,5 letnie specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Zrealizowała Całościowe Szkolenie z Terapii Ericksonowskiej - CURICULLUM. W swojej pracy integruje podejście ericksonowskie i systemowe. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, par, rodzin oraz psychoterapie grupową.
kontakt: e-mail: annakatarzyna-s@wp.pl; tel 660-828-960; 696-414-537
 
DAGNA ŚLEPOWROŃSKA
psycholog, psychoterapeutka z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym. Od 27 lat z niesłabnącym zaangażowaniem, pomagam ludziom z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi. Bardzo lubię moją pracę, wciąż jestem ciekawa ludzi, zainteresowana ich życiem, sposobem myślenia, emocjami. W swojej praktyce dużo uwagi poświęciłam osobom chorym na depresję oraz zaburzenia z kręgu depresji (zaburzenia odżywiania, nerwice, lęki).
kontakt: nr tel.: 606 782 950, Skype: dagnamaria_2


 
MONIKA TOŁSTOW-POTERAŁA

Psycholog, i psychoterapeutka, ukończyła 4,5 –letnie , specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Prowadzi psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i małżeństw oraz rodzinną. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.
kontakt: telefoniczny i online - 606550151

 
 
ELŻBIETA TRUBIŁOWICZ
psychoterapia indywidualna, rodzinna, małżeństw i par, interwencja kryzysowa
kontakt: mail etrubilowicz@wp.pl

EWA WALORSKA
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski oraz "Leczenie pękniętego serca"- psychoterapia traumy. Dotychczas pracowała m.in. w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, w prywatnych przychodniach oraz w gabinecie. Pomagała osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, m.in. osobom doświadczającym przemocy.
Wsparcie udzielane jest on-line lub w gabinecie stacjonarnym w Zgorzelcu.
kontakt: tel. 736 080 031
 
MAREK WILKIRSKI
Oferuję sesje darmowe sesje indywidualne online dla wolontariuszy (np. mniej doświadczonych terapeutów), zaangażowanych w pomoc dla uchodźców i doświadczających w związku z tą działalnością różnych problemów psychologicznych.
www.wilkirski.pl
Osoby potrzebujące proszę o sms na nr 500174200 (nie odbieram połączeń z nieznanych numerów)
 
 
EWA ZWOLIŃSKA
psychoterapeutka ericksonowska z około 20 letnim doświadczeniem  zawodowym. Pracuję w Ośrodku Polna. W superwizji od około 15 lat u Krzysztofa Klajsa.
kontakt: 607627176
 
 

 

 
PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN ENGLISH

Due to Russia's aggression in Ukraine, we provide free psychological support:

We offer:

 • free psychological support available for refugees, volunteers and other people involved in helping Ukraine.
 • on-line or telephone therapy sessions, which will last no longer than 45-50 minutes, although they may be shorter depending on needs
 • number and frequency of sessions agreed between the patient and the therapist, depending on the needs.
 • therapists are available by prior text or telephone appointment at the times specified below, as long as those times are not already occupied. Each specialist has one or two places available for patients on a pro bono basis.
  Information about the contact can be found below next to the therapists' names.


All therapists offering their help have more than ten years of professional experience and work under  supervision of psychotherapy supervisors certified by the Scientific Section of Psychotherapy of the Polish Psychiatric Association.

 

CONTACT:

 

MAŁGORZATA CELOWSKA-KAIS
Psychotherapist with ten years of work experience. She completed a 4.5-year course in psychotherapy and a 2-year training in Ego State Therapy at the Polish Milton Erickson Institute. Currently trains in Somatic Experiencing. 
contact: mck.mkais@gmail.com

 

ANNA DANKOWSKA
I offer psychological help and support to people affected by war in Ukraine.
contact:  email: psycholog.dankowska@gmail.com
Skype:  anna.dank1

 

DANIEL LIPKA
psychologist and psychotherapist with several years of experience. More information at www.psychoterapiakompas.pl. 
contact: +48 506 441 561 or via the website (www.psychoterapiakompas.pl)

 

JOANNA OSTROWSKA -MURAD
I offer psychological help and support.
English at a communicative level
contact: +48577 588 955, www.psychoterapiaafekt.pl

 

AGNIESZKA SADŁO
Master of Psychology, Certified specialist in psychotherapy of addictions. Psychotherapist -  postgraduate course of psychotherapy certified by the Polish Psychiatric Association.
contact: http://psychoterapiaimago.eu/

 

URSZULA SOŁTYS-PARA
counselling and support for people with anxiety in relation to the current political situation,
Please contact me by text message to arrange a time and form of the meeting
Contact: WhatsApp, Skype - 660775288

 

EWA ZWOLIŃSKA
Ericksonian psychotherapist with 20 years of professional experience.
contact: 607627176
ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКОЮ

Вікторія Кордіяка-Косовщук
Гештальт-терапевт. Закінчила Запорізький національний університет в 2019 році. Зараз продовжую навчання на 2 ступені Київського інституту гештальту та психодрами. Проходжу свою супервізію та особисту психотерапію. Також, відвідую конференціі та лекціі, навчаюсь у ізраїльских психотерапевтів. Працюю з такими темами, як невизначеність, тривога, сором, відчуття провини, проблеми у стосунках батьків і дітей, допомогаю клієнту знайти опору на себе, кризисне консультування.


контакт: 883 221 925


IRENA MARCINKIEWICZ
Телефонний зв'язок (з-за кордону через WhatsApp) у вибраний робочий час: 
Українська мова на комунікативному рівні. 

середа 10-11
п'ятниця 10-11
контакт: 508999589
ПІХАЛАГІЧНАЯ ДАПАМОГА НА БЕЛАРУСКАЙ мове

IRENA MARCINKIEWICZ
Тэлефонная сувязь (з-за мяжы праз WhatsApp) у выбраныя гадзіны працы:
серада 10-11
Пятніца 10-11
кантакт: 508999589

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

IRENA MARCINKIEWICZ
Телефонная связь (из-за границы через WhatsApp) в выбранное рабочее время:
среда 10-11
пятница 10-11
контакт: 508999589

 

 

JOANNA OSTROWSKA -MURAD
Я сертифицированный психотерапевт и коуч.
КОНТАКТ : 577 588 955, www.psychoterapiaafekt.pl

 

 

ELŻBIETA TRUBIŁOWICZ
индивидуальная и семейная психотерапия, супружеская и семейная психотерапия, кризисное вмешательство
Почта для связи
:etrubilowicz@wp.pl

 

PSYCHOLOGISCHE HILFE NACH DEUTSCH

ELŻBIETA TRUBIŁOWICZ
Einzel-, Familien-, Ehe- und Paar Psychotherapie, Krisenintervention
Kontakt: E-Mail etrubilowicz@wp.pl

 

 

CHWILE WYTCHNIENIA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

МОМЕНТИ ПЕРЕПОЧИНКУ:
Aleksandra Nowak
Ти можеш знайти МИР в собі

Натхненням до запису стали кроки EmotionAid (заземлення, заспокоєння та регулювання, відпруга, ресурси) із книги Пітера Левіна «Соматичний (тілесний) досвід». Такий вид роботи приносить значне полегшення пацієнтам, які відчувають стрес, страх і занепокоєння у зв’язку з ситуацією в світі. Можливо, цей запис стане тобі в нагоді…

МОМЕНТИ ПЕРЕПОЧИНКУ:
Urszula Sołtys-Para
Відпочинок у важкий час

Відпочинок на важкий час створений заради здоров’я та гарного психічного стану. Запис зробила Urszula Sołtys-Para - психолог і психотерапевт. Переклад і запис українською мовою: Veronika Bezdietna

 

 

МОМЕНТИ ПЕРЕПОЧИНКУ:
Katarzyna Szymańska
Мудрість тіла

Запис універсальний, призначений для дорослих, дітей та підлітків; для хворих і здорових. Використовувати можуть всі, хто бажає видобути і відродити власні ресурси, заховані в сховищі пам'яті організму. У тілі кожного з нас є особисті життєві пережиття , пов’язані з відчуттям благополуччя, сили, стійкості та спокою. Сягніть по них. 

 

KATARZYNA SZYMAŃSKA

Mądrość ciała

Nagranie ma charakter uniwersalny, jest przeznaczone dla osób dorosłych, dzieci młodzieży; dla osób chorych i zdrowych. Mogą z niego korzystać wszyscy, którzy pragną wydobyć i ożywić własne zasoby, ukryte w magazynie pamięci ciała. W ciele każdego z nas zgromadzone są osobiste doświadczenia życia, związane z odczuwaniem dobrostanu, siły, odporności i spokoju. Sięgnij po nie.

INGA NOWAK-DUSZA

Miejsce, które masz

Nagranie "Miejsce, które masz" może być pomocne dla osób, które potrzebują odczuć więcej energii, radości i adaptacji do okoliczności, w których się znalazły. Pozwala też na aktywowanie w sobie poczucia sprawczości.

BOŻENNA WARDĘSZKIEWICZ, ELŻBIETA ZAWADZKA

Miseczka światła

Bajka Miseczka światła - autorstwa Bożenny Wardęszkiewicz i Elżbiety Zawadzkiej jest częścią nowej edycji programu o uczuciach dla dzieci. ,,W blasku wschodzącego słońca" uczucia i jak z nich korzystać  Łódź 2000 wyd. WDN. Program realizowany w Łódzkich szkołach i placówkach od 2000 r. Opowieść inspirowana warsztatami pt. ,,Psychoterapia dzieci i młodzieży" Joys Mills.

NAGRANIE  ZAJĘĆ Z CYKLU "PODRÓŻ Z ODDECHEM"
JAKUB OKOCZUK

Pracowita Mrówka

Myślała intensywnie, co będzie dalej. Z czasem nabrała pewności, że dalej chce inaczej.  Chce się rozwijać, poznawać nowe dziedziny. Chce czuć radość, spełnienie, satysfakcję. Chce mieć pasję. Pragnie doświadczać tego, z czym miała do czynienia na wcześniejszym etapie życia zawodowego i osobistego.

ALEKSANDRA NOWAK, IGOR CZUPALLA, MARTA ANDRUCHOWYCZ

Śnieg zawsze topnieje -rozmowa o żałobie

Zmiany społeczne spychają śmierć na margines, zanikają rytuały, które pozwalały zdrowo przejść przez żałobę. Nasi dziadkowie i rodzice widzieli szlochające płaczki, czuwali przy ciele w trumnie, żegnali się umierającą osobą i spotykali się, aby wspominać. Byli tak blisko śmierci, jak blisko byli życia.

IWONA WOŹNIAKOWSKA

3-minutowe wakacje, które pomogą zredukować stres

Stres się przydaje. Jest sygnałem, że coś jest nie tak. Pomaga radzić sobie w niebezpiecznych i trudnych sytuacjach. Może jednak stać się kłopotem, gdy jest go za dużo.
Kilka wskazówek, jak sobie z nim radzić. Każdy je zna, ale warto spojrzeć na nie jeszcze raz, może z innej perspektywy.

Masz pytania związane ze zdrowiem psychicznym i tym jak sobie poradzić w związku z atakiem Rosji na Ukrainę?
Napisz do nas na fundacja@p-i-e.pl.