C.26.Po sztormie nastaje ciszatrauma a proces odzyskiwania wewnętrznej integracji Katarzyna Szymańska Katowice: 21-22.01.2022

wróć...C.26 Po sztormie nastaje cisza - trauma a proces odzyskiwania wewnętrznej integracji

Termin:  21-22.01.2022
Prowadząca: 
Katarzyna Szymańska
Miejsce: 
Katowice
Koszt: 
390 zł

 

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ NA ŻYWO W KATOWICACH.

AKTUALNE ZGŁOSZENIA TRAFIAJĄ NA LISTĘ REZERWOWĄ.

Program szkolenia

 1. Diagnoza zaburzeń traumatycznych – wskaźniki i kryteria: Zaburzenia adaptacyjne, PTSD, PTSD Complex, PTSD Relacyjne.
 2. Mechanizmy psychiczne i zjawiska transowe właściwe dla zespołu pourazowego.
 3. Różne rodzaje traumy: egzystencjalna, straty, odrzucenia i systemowa.
 4. Strategiczne cele terapii
 5. Etapy pracy w procesie terapii:
  – budowania zaufania, bezpieczeństwa i poczucia kontroli
  – rozpamiętywanie i przekształcanie traumatycznych wspomnień
  – odbudowywanie związków i rozwijanie nowej tożsamości
 1. Techniki budujące poczucie bezpieczeństwa.
 2. Wzorce przywiązania pacjenta a role pacjenta/terapeuty w relacji terapeutycznej.
 3. Hipnoza jako metoda przezwyciężania skutków urazu:
  – zmiana na wymiarze dysocjacja- asocjacja – technika „symbolicznego ustawienia  Stanów Ego”
  – praca z wykorzystaniem zjawisk halucynacji – technika „Ciche odreagowanie”
  – spożytkowanie zjawisk hipermnezja-amnezja – technika „Pojemników na pamięć”
 1. Kierowanie pacjenta w kierunku pozytywnej przyszłości – lecznicze rytuały i zadania domowe.

W warsztacie zawarte będą: wykład, demonstracja, ćwiczenia i analiza przypadków z terapii.

 

 

Prowadząca szkolenie

KATARZYNA SZYMAŃSKA

 • Dr nauk hum., psycholog kliniczny,
 • wieloletni nauczyciel akademicki na UŁ.
 • Certyfikowana psychoterapeutka (cert. nr. 291)
 • Superwizor S. N. P. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz superwizor Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 55).
 • Certyfikowana psychoterapeutka EAP.
 • Ukończyła dwuletnie międzynarodowe szkolenie w ZIST (Penzberg, Niemcy), organizowane przez M. H. Erickson Foundation, (Phoenix, USA) oraz całościowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w P.I.E. pod kierunkiem Krzysztofa Klajsa z udziałem zagranicznych      terapeutów,   uczniów   M. H. Ericksona   takich   jak:   B. A.  Erickson,  J. Zeig,  B. Geary, E.  Rossi,  E.  Greenleaf,  S.  Lancton,  J. Mills,   B. Alman i  terapeutów  europejskich: B.Trenkle, G. Schmita, S. Singer-Fischer, C. Loriedo, W. Buntinga.
 • Wielokrotnie prowadziła warsztaty w ramach Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego w Wigrach, min. w roku 2000, 2006, 2007.
 • Występowała na kongresach międzynarodowych w Heidelbergu, Bremie i Paryżu.
 • Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i grupową.
 • Matka dwojga dzieci i babcia dla Ewy, Krzysia, Wojtka, Tomka. Interesuje się aktywnym wypoczynkiem: jogą, wędrówkami, pływaniem.
 • Dyrektor do spraw szkoleń w P.I.E.